Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Antoni Sabatowski. zaleca w gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Antoni Sabatowski. zaleca w gruźlicy płuc, zależnie od pory roku, le- czenie klimatyczne od stycznia do polowy marca w klimacie górskim (Zakopane, Bystra, Istebna i inne), od kwietnia do polowy czerwca i od końca sierpnia do połowy października – w klimacie pontyjskim lub pontyjsko-podgórskim, od drugiej polowy maja do końca września – w klimacie nizinno-leśnym (Otwock, Rudka, Smukała, Ludwikcwo, Środ- Dorów i inne). Lato w klimacie pontyjskim i pontyjsko-podgórskim jest za gorące. Listopad i grudzień mało nadają się do leczenia klimatycznego. Do wysokogórskich miejscowości leczniczych w Polsce należą Zako- pane (900-1000 m n. p. m.), do stacji podgórskich Rabka (560 m), Ko- wary (420 m), Ustroń (363-550 m), Zawoja (530 m), Szczawnica (500 m), . Czorsztyn (500 m), Rajcza (500 m), Wisła (450 m), Kamienna Góra (430 m), Twardów (450 m), Bystra (400 m) i inne, do stacji nizinnych – Otwock, Małoryta, Mienia, Ludwikowo, Smukała. Drugim czynnikiem, który odgrywa. ogromną rolę w leczeniu gruźlicy płuc, jest należyte odżywianie. Już lekarze hinduscy na 10 wieków przed erą chrześcijańską, a więc o wiele wcześniej niż Hipokrates, oce- niali znaczenie należytego żywienia suchotników i byli zwolennikami diety mieszanej i bardzo urozmaiconej a zarazem pożywnej. Dla pobudze- nia łaknienia zwracali uwagę także na czystość powietrza zalecając zwła- szcza pobyt w górach. Najwięcej jednak przyczynili się do rozbudowy i usystematyzowanie leczenia gruźlicy płuc metodą higieniczno-dietety- czną Brehmer z Oorbersdorfu i jego uczeń Dettweiler. Na grunt polski przeszczepił ich poglądy Alfred Sokołowski. Ządał on, by suchotnika ży- wiono dobrze, a nawet poniekąd nadmiernie, tak iżby on otrzymywał co najmniej o 25 do 50% więcej jednostek ciepła niż człowiek zdrowy. Po- glądy te znalazły poparcie w badaniach przemiany materii u chorych na suchoty. Okazało się, że chorzy Ci wydalają w posuniętych okresach choroby azotu, fosforu i siarki znacznie więcej niż zdrowi a ich wymarcia gazowa może przewyższyć wymianę gazową u zdrowych nawet o 86%. Ze wzmożonym rozpadem tkanek łączy się także zwiększone wydalanie soli mineralnych, zwłaszcza wapnia i magnezu. Wyniszczenie ustroju starano się zapobiec nadmiernym żywieniem obfitującym w białko i tłuszcz. Prócz przesłanek teoretycznych przemawiały za takim pożywieniem także chroniące od gruźlicy działanie obfitego pokarmu białkowo-tłuszczowego, zauważone w doświadczeniach na zwierzętach. Z czasem przekonano się jednak, że przekarmianie chorych na gruźlicę płuc często wpływa ujem- nie na przebieg choroby, al nieraz wiedzie także do niepożądanych upor- czywych zaburzeń trawiennych. Dlatego też godząc się na to, że chorych na gruźlicę płuc trzeba żywić lepiej niż ludzi zdrowych, nie stosujemy już dziś przesadnego ich tuczenia. [podobne: , fizjoterapia, rehabilitacja, wózki dziecięce ]

Comments are closed.