Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Atlas Chorób Serca: kardiomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego i choroba osierdziaAtlaty chorób serca: choroby sercowo-płucne i guzy serca

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Tom 2 i 3 Atlasu Chorób Serca to dobrze udokumentowane i znakomicie ilustrowane podręczniki. Każdy tom odpowiednio spełnia rolę atlasu z wybitnym materiałem ilustracyjnym, a podrozdziały odzwierciedlają szeroki zakres różnorodnych doświadczeń klinicznych. Każda jednostka w Atlasie jest dokładnie opisana pod kątem danych klinicznych, patofizjologii, obrazowania diagnostycznego, diagnostyki różnicowej i leczenia. Tom 2, który koncentruje się na kardiomiopatiach, zapaleniu mięśnia sercowego i chorobach osierdzia, nie ma być kompleksowy. To więcej niż wystarczająco spełnia swój cel w przedstawianiu najpowszechniejszych form kardiomiopatii, a także typowych przykładowych form. Oprócz rozdziałów poświęconych kardiomiopatii przerostowej, idiopatycznej kardiomiopatii rozrzedzonej i specyficznych chorób mięśnia sercowego, takich jak zespół związany z zespołem nabytego niedoboru odporności, znajduje się rozdział dotyczący kardiomiopatii eksperymentalnych. Jak wyjaśnił w swoim wstępie dr Abelmann, redaktor tomu, wiele z naszego rozumienia patogenezy, a ostatnio także biologii molekularnej kardiomiopatii uzyskano dzięki takim eksperymentalnym modelom .
Tom 3 zawiera doskonały przegląd chorób sercowo-płucnych, w tym przewlekłych zakrzepów płucnych, ostrych i przewlekłych chorób płucnych, pierwotnego nadciśnienia płucnego i obrzęku płuc o dużej wysokości. Druga część koncentruje się na interwencjach chirurgicznych, takich jak embolektomia płucna, tromboendektomia płucna i transplantacja serca i płuca. Rozdział 7, Multidyscyplinarne podejście do przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego i rozdział 8, Tromboendektomia płucna zawiera wyczerpujące dyskusje na temat jednostki klinicznej, która dopiero niedawno została doceniona. Według mojej wiedzy jest to jedyne źródło, które dokładnie omawia te tematy; dotychczas wszelkie takie informacje można było znaleźć jedynie fragmentarycznie w literaturze medycznej.
Temat zakrzepicy żylnej jest również dokładnie omówiony w trzeciej części, rozdziałach dotyczących diagnozy, leczenia i zapobiegania temu zaburzeniu, a także klinicznego przeglądu przewlekłej niewydolności żylnej.
Czwarta i ostatnia część tomu 3 dotyczy pierwotnych i wtórnych nowotworów serca. Złożoność łagodnych i złośliwych guzów pierwotnych tkanek serca i tkanek osierdziowych jest dobrze omówiona w tej sekcji, która obejmuje osiem doskonałych prezentacji przypadku niektórych częstszych nowotworów serca.
Materiał ilustracyjny w obu tomach jest znakomity. W przypadku serii Atlas kilka tysięcy zdjęć ze szczegółowymi legendami zostało wybranych przez ekspertów i ocenione przez wybitnych edytorów objętości. Dr Eugene Braunwald, redaktor serii, wyjaśnia w swoim przedmowie, że medycyna sercowo-naczyniowa jest najbardziej wizualna specjalności medycznych. Diagnozy są oparte na rozpoznawaniu i zrozumieniu różnorodnych przebiegów graficznych, obrazów, drzew decyzyjnych i sekcje mikroskopowe. Ponadto korektę zaburzeń sercowo-naczyniowych, czy to przez interwencję cewnika, czy zabieg chirurgiczny, najlepiej opisuje się obrazowo. Tak więc kompleksowy przewodnik po każdym zaburzeniu sercowo-naczyniowym lub jednostce chorobowej jest dostarczany na podstawie zdjęć pacjentów, echokardiogramów, tomografii komputerowej i skanów rezonansu magnetycznego, angiogramów oraz grubych i mikroskopowych obrazów patologicznych
[podobne: medicus jawor rejestracja, odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, u lekarza po angielsku ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: medicus jawor rejestracja odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena u lekarza po angielsku