Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Autor – jak gdyby znal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Autor – jak gdyby znal teorię etioepigenezy – dochodzi do wniosku, że: 1) zespól katatoniczny może poza schizofrenią występować również na pod- łożu organicznych chorób mózgu, np. porażenia postępującego; 2) w przypadkach takich leczyć należy zarówno podstawową sprawę orga- niczną, jak i nawarstwiony zespól katatoniczny; 3) jedynym grodkiem leczniczym zdolnym uratować życie chorego jest w. ta- kim przypadku wstrząs elektryczny. Autor żąda oderwania się od powszechnie przyjętych skojarzeń terapeutycznych (“kiła układu nerwowego wymaga lecze- nia swoistego”) i stosowania nawet przy bardzo ciężkim stanie ogólnym cho- rego i przy ciężkich zaburzeniach krążenia wstrząsów elektrycznych. Dzięki takiemu postępowaniu “śmiertelny” przebieg nawarstwionej katatonii da się uchylić. Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku posiada po-, cząwszy od r. 1946 bardzo dużo a.nalogicznych przypadków w zbiorze swoich doświadczeń terapeutycznych. Przypadek nr 4. Catatonia acuta letalis. P. W. ur. 25. V. 1928 r. Brat schizo- frenik przebywał w Kocborowie. Rozwijał się zawsze prawidłowo, był spokojny, zrównoważony, ruchliwy, nieco podejrzliwy, uczył się bardzo dobrze. Do ostatka pracował jako uczeń piekarski. Pierwsze objawy choroby wystąpiły w marcu 1946 r., a. więc w 18 r.ż. Przypuszczano że przejął się chorobą matki. Stał się dziwaczny, podejrzliwy, drażliwy, przesadnie pobożny, skrupulant, czasem mówił coś nie do rzeczy. mówił. że chce się utopić. Dnia 20 k”,ietnia poja”,ilo się u niego pobudze- nie psychoruchowe, które po paru dniach przeszlo w stan zahamowania: chory, jak podaje rodzina, nie poznawał najbliższych, przestał mówić, nie dojadał, a potem przestał w ogóle jeść, stal się nieposłuszny, moczył się do lóżka. [przypisy: , Studnie głębinowe, firma sprzątająca, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments are closed.