Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

By leczenie odma bylo skuteczne,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

By leczenie odmą było skuteczne, ucisk powinien zadość uczynić 3 za- sadniczym warunkom, mianowicie powinien być zupełny, wybiórczy i postępujący. Ucisk uznaje się za zupełny wtenczas, gdy części płuc zawierające zmiany gruźlicze, są prawie zupełnie unieruchomione, tak iż jamy zapadają się. Wybiórczość ucisku polega na uciśnięciu wła- śnie tylko chorych części płuc i sąsiedniej tkanki płucnej. W tych wa- runkach wytwarzanie limfy w chorej części płuca znacznie się zmniej- sza i utrudnia się wchłanianie się jadów gruźliczych oraz szerzenie się sprawy gruźliczej, a jednocześnie ułatwia się miejscowy rozrost tkanki łącznej i bliznowacenie ogniska gruźliczego. Znaczenie ucisku postępującego uwydatnia się jaskrawo zwłaszcza w takich operacjach chi- rurgicznych, jak torakoplastyka, które dają znacznie większą śmiertel- ność, jeżeli rozległy ucisk wielkiej przestrzeni płuc osiąga się jednoczą- sowo, nie zaś kilkoczasowo. Chociaż ucisk części płuc, zawierających ogniska gruźlicze, odgrywa wielką rolę w leczeniu gruźlicy płuc, to jednak zdarzają się zejścia niepo- myślne, pomimo dobrego ucisku, i na odwrót zejścia pomyślne, pomimo niewielkiego ucisku. Z drugiej. strony zauważono, że odma wywiera ko- rzystny wpływ nie tylko na zmiany gruźlicze w płucu po stronie odmy, ale często także na ogniska w płucu drugim i na zmiany gruźlicze w in-. nych narządach. Wobec tych spostrzeżeń należy przypuszczać, że odma działa nie tylko w sposób szczegółowo już omówiony, ale także przez zmniejszenie uczulenia ustroju na jady gruźlicze i następowy wzrost jego odporności. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej Forlanini zalecał początkowo leczenie odmą opłucną: 1. w niepowikłanych przypadkach rozległej i bardzo posuniętej gru- źlicy jednego płuca nawet wtedy, gdy stan chorego jest bezna- dziejny; 2. we wcześniejszych okresach gruźlicy jednego płuca w tych przy- padkach, w których nie można zastosować leczenia higieniczno-die- tetycznego albo w których to leczenie nie odnosi skutku; 3. W gruźlicy obu płuc, jeżeli w jednym z nich zmiany są począt- kowe. [przypisy: , balsam do włosów, odzież bhp, pierścionek zaręczynowy ]

Comments are closed.