Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Chorych otylych na odwrót staramy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chorych otyłych na odwrót staramy się ostrożnie obchudzić przez stop- niowe zmniejszanie pokarmów mącznych oraz ogólnej liczby jednostek ciepła. Z napojów zezwala się na, lekką herbatę, kawę zbożową, wodę źród- laną albo mineralną słabo alkaliczną oraz lekkie wina stołowe w niewiel- kiej ilości. W razie dołączenia się gruźlicy jelit chorzy otrzymują pożywienie we- dług zasad obowiązujących w leczeniu przewlekłej biegunki. Zatem po- daje się początkowo prócz witamin kleiki i kaszki. na bulionie z masłem, kisielki z suchych czarnych jagód, płynną część zup jarzynowych, mocny bulion z kury, kakao żołędziowe i stopniowo w miarę poprawy dietę roz- szerza. W gruźlicy płuc, powikłanej cukrzycą, reguluje się przepisy dietety- czne uwzględniając cukrzycę i stan ogólnego- odżywienia chorego. Bar- dzo często wypada stosować równocześnie insulinę. W gruźlicy płuc u osób ze skazą dnawą ogranicza się albo nawet usuwa się pokarmy zawierające dużo ciał nukleinowych (wątrobę, cynadry, móż- dżek, sardynki, szproty i in.), natomiast podaje się przeważnie pokarmy mączne, masło i inne tłuszcze, cukier, jaja, a z mięs przeważnie białe. Prócz czystego powietrza iJ leczenia dietetycznego, ogromną rolę w le- czeniu higieniczno-dietetycznym odgrywa wypoczynek. Chorzy na gruźlicę płuc powinni sypiać co najmniej 9 godzin dziennie. Chory wy- soko gorączkujący powinien leżeć w łóżku bezwzględnie, a ze stanami podgorączkowymi – większą część dnia oraz unikać wysiłków fizycz- nych, nawet w postaci przechadzek. Leżąc powinien chory zachowywać się spokojnie i nie prowadzić dłuższych rozmów, zwłaszcza podniecających, by zapewnić jak największy spokój ciału i płucom. [przypisy: , oczyszczanie organizmu, gabinety stomatologiczne, olejek do włosów ]

Comments are closed.