Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Dalsza zasada w leczeniu gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dalszą zasadą w leczeniu gruźlicy płuc jest niezadowalanie się poprawą, uzyskaną przy prawidłowo i konsekwentnie przeprowadzo- nym leczeniu, gdyż ona może być złudna wobec tego, że gruźlica płuc przewlekła trwa latami, nieraz z długo trwającymi okresami utajenia. Chory na gruźlicę płuc nawet po tzw. wyleczeniu powinien pozostawać nadal latami pod ścisłą obserwacją doświadczonego lekarza i zasięgać jego porady, zwłaszcza gdy pojawiają się takie przypadłości, jak kaszel, bóle w klatce piersiowej, utrata łaknienia, szczególnie zaś gdy zapada na “grypę”. Regularny tryb życia, połączony z obowiązkowymi wypo- czynkami, stanowi „cotuiuio sine qua non” w dalszym życiu takiego kli- nicznie wyleczonego chorego. Ze względu na długotrwałość leczenia gruźlicy i wieloletnie znaczne obciążenie chorego, jego otoczenia i społeczeństwa, których przyczyną jest gruźlica, należy przed przystąpieniem do leczenia dobrze się upewnić że jest to istotnie przypadek gruźlicy, oraz rozważyć, czy stwierdzona w płu- cach zmiana wymaga leczenia i jakiego.
METODY LECZENIA W GRUŹLICY PŁUC Metody leczenia, stosowane w gruźlicy płuc, można podzielić na 2 duże grupy: 1. metody fizyczne, 2. metody farmaceutyczne. Do metod fizycznych należy leczenie higieniczno-dietetyczne, klima- tyczne, wodolecznicze, promieniami rentgenowskimi, kumysem, maską Kuhna, odmą opłucną i inne metody chirurgiczne, do metod farmaceu- tycznych – leczenie tuberkuliną, streptomycyną, kwasem para-aminosa- licylowym i in. Wartość lecznicza poleconych metod nie jest jednakowa. Poniewaz gruźlica jest chorobą ogólną, przeto podstawowe są te metody leczenia, które zwiększają siły obronne ustroju. Zatem nie wolno ich zaniechać, gdy stosuje się inne metody, nawet nieraz tak skuteczne, jak odma opłucna lecznicza, która stwarza miejscowe warunki w narządzie oddechowym ułatwiające wygojenie się zmiany gruźliczej. [więcej w: , deratyzacja warszawa, powiększanie piersi, rehabilitacja ]

Comments are closed.