Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Dnia 24. 11.1947 r. chora

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 24. 11.1947 r. chorą przyjęto do Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG, gdzie poza opisanymi objawami stwierdzono: signa ekq. laesionis myocardH II gradus, poziom wapnia we krwi 110-128 mgOfo, hemoglobiny – 48010, erytrocytów – 2870000, wskaźnik – 0,90, leukocytów – 2600, pal. – lOuo, podziel. – 3110, limfocytów – 5400, monocytów – 5ryo, cholesterol krwi – 320 mfo. Badanie neurologiczne (8): pewna akineza i spowolnienie ruchowe ze skargami na ogólne osłabienie, osłabienie z rana mniejsze, zaburzenia mowy o charakterze dysfazji: pewne spowolnienie i- utrud- nienie, skargi na łatwe ziębnięcie i stałe uczucie zimna. Skóra. sucha, łuszcząca, wypadanie włosów. Odruchy wygórowane, wzmożona pobudliwość mięśni mecha- niczna, pobudliwość elektryczna nieco podwyższona, z nerwów wygórowana, w obrę- bie kończyn dolnych, zwłaszcza uda prawego, widzi się niekiedy dość wybitne mio- kimie w postaci falowania potęgujące się przy drażnieniu mięśni, miokimie obser- wuje się również w mięśniach twarzy (m. żwacz) po badaniu prądem głównie gal- wanicznym. Zresztą pod względem neurologicznym nic szczególnego. Badania prze- miany podstawowej -z powodu przeszkód technicznych nie przeprowadzono. Psy- chicznie: zanik aktywności aż niemal do .bezruchu;: przytępienie życia afektywnego, apatia, przygnębienie, obniżenie sprawności intelektualnej, zanik zainteresowań i dążeń, małomówność, ospałość, osłabienie zdolności zapamiętywania, dysforia, nie- zupełnie dokładna orientacja w czasie. W 2 tyg. po przyjęciu na klinikę wewnętrzną, a więc przed ukończeniem badań, wywiązał się niemal nagle następujący obraz: chora zaczęła wypowiadać twierdze- nie, że jest nieuleczalnie chora, że czeka ją śmierć. że jest przedmiotem prześlado- wań. Po tygodniu objawy te nasiliły się do stanu, który niepsychiatrzy określili jako “napad szału”, chora zaczęła rzucać się na otoczenie, krzyczała, że .zgubiono całą jej rodzinę, że zamordowano jej męża, że cała Polska zginie, że otoczenie jest fałszywe, że zrobiono ją zbrodniarką. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Bielizna nocna damska ]

Comments are closed.