Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Dnia 26. VII. ekg. wykazal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 26. VII. ekg. wykazał uszkodzenie mięśnia sercowego stopnia O-l. Stwierdzono trą- dzik na skórze twąrzy, szyi i pleców. Wykwity te dnia 4. VIII. dermatolog określi jako osutkę plamisto-krostkową polekową. Tętno w tym czasie spadło do 75. Leu- kocytów – 5 900, kwasechł. – 2uo, pal. – podziel. – 45010, limfoc. – 46010, monoc. – 3%, nadal segmenty z toksyczną ziarnistością. Przemiana spoczynkowa 10. VII. + 1800. Dnia 11. VIII. chora stała się płaczliwa, przygnębiona, przy twarzy wyraźnie hipo- mimicznej. Dnia 13. VIII. w nocy chora zerwała się z lóżka, podeszła do okna, pytała sąsiadki czy słyszą głosy dzieci zamkniętych w piwnicy. potem wzywała milicję, chciała nadać paczkę dla tych dzieci. Cały czas prosiła, aby nie powiadamiano siostry, a rano powiedziała, że zna zamierzenia lekarza, nie pójdzie jednak “na psy- chiatrię”. Chorą przeniesiono do kliniki chorób psychicznych. Tutaj chora okazała się dostępna badaniu. Podała, że po opuszczeniu kliniki w roku zeszłym czuła się długi czas bardzo dobrze. Przyznaje się do omamów słuchowych, słyszała miano- wicie dzieci wzywające ją na ratunek. Chora pamięta wszystko to ze szczegółami. Już po 3 dniach wszystkie objawy psychotyczne samorzutnie ustąpiły, chora uspo- koiła się; stała się w stosunku do doznawanych przedtem omamów i urojeń zupeł- nie krytyczna, afekt powrócił do równowagi, chora nawiązała łączność z otocze- niem, skarżyła się tylko na bóle w kończynach dolnych. Dnia 27. VIII. 1949 r. wy- pisana, [przypisy: , catering dietetyczny, rozstanie, proktolog ]

Comments are closed.