Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Dodatnie dzialanie klimatu górskiego .ma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dodatnie działanie klimatu górskiego .ma również równoważyć początkowe pogorszenie gruźlicy płuc w okresie przystosowania się chorego do górskiego klimatu, co nierzadko wymaga dłuższego czasu. Tłumacząc w ten sposób wyniki leczenia nie uwzglę- dniono tej okoliczności, że prócz klimatu w leczeniu uzdrowiskowym w miejscowościach górskich wchodzą w grę liczne inne czynniki, jak zmiana otoczenia, a przede wszystkim trybu życia chorego jego oder- wanie się od codziennych trosk, leczenie wypoczynkowe i higieniczno- dietetyczne, wpływy psychiczne i in. Leczenie i zachowaniem tych sa- mych warunków w klimacie nizinnym lub nizinno-leśnym w zdrowej miejscowości, z dala od fabryk, osłoniętej od wiatrów, okazało się również skuteczne. Można zatem podzielić zdanie Wladislawa Janowskiego, że w warunkach leczenia uzdrowiskowego „chory na gruźlicę płuc jedna- kowo zdrowieje i na szczytach Alp, i w lasach sosnowych, i w głębi stepów kirgrzkich, i u podnóża piramid”, Zatem nie ma leczniczego klimatu swoistego dla gruźlicy płuc. Nie- wątpliwie jednak istnieją miejscowości klimatyczne szkodliwe dla tych chorych. Do nich zalicza się (Antoni Sabatowski) okolice o bardzo wiel- kiej ilości opadów, częstej mgle, wystawione na silne wiatry i o glebie bagnistej. U nas do takich miejscowości należą stoki północno-zachodnie Beskidu Śląskiego i dolina dolnej Wisły na Pomorzu. Szkodliwy dla cho- rych na gruźlicę płuc jest także klimat morski z częstymi, ostrymi zmia- nami pogody i wiatrami – więc i nasze wybrzeże morskie – miejsco- wości o upalnym lecie (wybrzeże Morza Śródziemnego), obszary nizinne. o odkrytych piaskach, nierzadko dość lotnych oraz zwarte obszary leśne z gruntem mniej przepuszczalnym, które wskutek tego obfitują w parę wodną i mgłę. Za zupełnie nie odpowiedni dla chorych na gruźlicę płuc należy uznać klimat wybrzeża atlantyckiego i wybrzeża Morza Śródziem- nego; dokąd tak często posyłano dawniej chorych na gruźlicę. L. Bernard z wybrzeża francuskiego Morza Śródziemnego poleca tylko okolice Men- tony i Cannes, i to tylko w okresie wiosennym. Leczenie klimatyczne jest bezcelowe w ostrych postaciach gruźlicy w postaciach przewlekłych tak już posuniętych, że ni€ ma nadziei po- prawy. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, domowe sposoby na trądzik, Depilacja laserowa ]

Comments are closed.