Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Dzialanie pobudzajace klimatu jest slabsze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Działanie pobudzające klimatu jest słabsze w miejscowościach pod- górskich, znajdujących się na wysokości 600-800 metrów nad po- ziomem morza. Miejscowości te nadają się do leczenia także bardziej po- suniętej gruźlicy płuc. Leczenie w klimacie górskim i podgórskim powinno w zasadzie trwać dopóty, dopóki nie nastąpi zupełne wyleczenie. W praktyce jest to naj- częściej niemożliwe. Toteż poleca się choremu pozostawać w tym klima- cie przynajmniej do uzyskania wyraźnej poprawy, a następnie leczenie to od czasu do czasu powtarzać. Najodpowiedniejszą porą leczenia kli- matem górskim jest zima, chociaż inne pory roku także nadają się do tego. Klimat nizinny (do 250 m nad poziomem morza) nie wymaga od chorych tego zasobu sił, co klimat górski. Przypisuje się mu właściwości kojące. Toteż te miejscowości w klimacie nizinnym, których powietrze jest czyste i suche, które są dobrze zalesione i osłonione od wiatrów, mają dostateczną ilość słońca i mało opadów atmosferycznych, nadają się do leczenia wszystkich postaci gruźlicy płuc, zwłaszcza zaś dla chorych z konstytucją wątłą, wrażliwszą na różne bodźce, również w przypadkach gruźlicy u osób nerwowych, z rozedmą płuc, z nadciśnieniem tętniczym. Dla niektórych chorych klimat nizinny jest pierwszym etapem, w któ- rym chory uzyskuje taką poprawę zdrowia, że może być już skierowany do klimatu podgórskiego. Chorzy na gruźlicę mało posuniętą czasami nie- wiele- odnoszą. korzyści z pobytu w klimacie nizinnym. Takich chorych lepiej kierować od razu do miejscowości podgórskich. To samo dotyczy ozdrowieńców po przebytym zapaleniu opłucnej i osób niedokrwistych z usposobieniem do gruźlicy. W ostatnich czasach podnoszą się głosy przeciwko podziałowi klima- tów na górski, nizinny i morski oraz przeciwko przypisywaniu klima- towi górskiemu własności pobudzających, a nizinnemu – własności ko- jących i przeciwko bezwzględnemu uznawaniu klimatu morskiego za szkodliwy w gruźlicy płuc. Natomiast podkreśla się znaczenie stanu jo- nizacji powietrza: miejscowości, w których krzywa jonizacji podlega większym i nagłym wahaniom, zwłaszcza w kierunku ujemnym, mają mieć klimat o własnościach pobudzających, bez względu na warunki ge- ograficzne, i na odwrót klimat miejscowości o jonizacji powietrza mniej więcej zrównoważonej wywiera wpływ kojący. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, odzież bhp, balsam do włosów ]

Comments are closed.