Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Wśród pacjentów, którzy otrzymali schemat pojedynczej dawki, średnie zmniejszenie poziomów PCSK9 w 180 dniu (drugorzędowy punkt końcowy) wahało się od 47,9 do 59,3% (p <0,001 dla każdej dawki w porównaniu do placebo) (tabela 2). Dla porównania, wśród pacjentów, którzy otrzymali schemat dwóch dawek, dalsze zmniejszenie poziomów PCSK9 obserwowano po drugiej dawce. W dniu 90 ci pacjenci mieli redukcje o 47,0 do 62,8%, aw dniu 120 mieli redukcje od 60,4 do 74,5%. W dniu 180 średnie obniżenie poziomu wyjściowego PCSK9 u pacjentów, którzy otrzymali schemat dwóch dawek, wahało się od 53,2 do 69,1% (p <0,001 dla każdej dawki w porównaniu do placebo) (tabela 2). W połączeniu z schematami insuliny w dawkach pojedynczych i dwóch dawek, zmniejszenie stężenia PCSK9 w 240 dniu było większe niż 40% (Figura 1A i 1C). Poziom cholesterolu LDL i inne miary laboratoryjne
Stężenia cholesterolu LDL już spadały w stosunku do wartości wyjściowych po 14 dniach od pierwszego wstrzyknięcia infliriranu, a do 30. dnia średnie obniżenie poziomu cholesterolu LDL mieściło się w zakresie od 44,5 do 50,5% poniżej wartości wyjściowej we wszystkich testowanych dawkach inlikiranu (Figura 1B i 1D) , z maksimum w przybliżeniu w dniu 60 dla schematów podawania pojedynczej dawki iw dniu 150 dla schematów z dwiema dawkami. Pierwszorzędowym punktem końcowym było procentowe obniżenie poziomu cholesterolu LDL w stosunku do wartości wyjściowej w dniu 180: średnie zmniejszenie wartości najmniejszych kwadratów było istotnie większe po podaniu pojedynczej dawki inclisiranu (zmniejszenie o 27,9 do 41,9%) niż w przypadku placebo (wzrost o 2,1%). (P <0,001 dla wszystkich dawek inlikiranu w odniesieniu do końcowego punktu końcowego skuteczności) (Tabela 2). W 240 dniu średnia redukcja poziomu cholesterolu LDL w stosunku do wartości wyjściowej wahała się od 28,2 do 36,6% (Figura 1B).
Po drugiej dawce inclisiranu stężenia cholesterolu LDL spadły (w stosunku do wartości wyjściowych) o 34,2 do 44,1% w dniu 90 i od 41,1 do 54,6% w 120 dniu. Różnice między schematami dwóch dawek a placebo do pierwotnego punktu końcowego były znaczące: w dniu 180, średnie wartości najmniejszych kwadratów zmniejszyły poziomy cholesterolu LDL od wartości wyjściowej u pacjentów, którzy otrzymali schemat insuliny w dawkach dwudawkowych wahały się od 35,5 do 52,6%, podczas gdy grupa placebo miała wzrost od wartości początkowej 1,8% (p <0,001 dla wszystkich porównań z placebo) (tabela 2). Podobne wyniki uzyskano za pomocą imputacji i analizy zamiaru leczenia (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). W 240 dniu średnia redukcja poziomów cholesterolu LDL w stosunku do wartości wyjściowej wynosiła od 26,7 do 47,2% (Figura 1D).
Ryc. 2. Ryc. 2. Zmiany w poziomach cholesterolu LDL. Zmiana poziomu cholesterolu LDL od wartości wyjściowej do 180. dnia jest przedstawiona dla każdego pacjenta losowo przydzielonego do grupy otrzymującej dwie dawki (61 pacjentów) (panel A) i dwóch dawek. Grupa 300 mg infligiranu (59 pacjentów) (panel B); zmiany od linii podstawowej do dnia 240 są również przedstawione dla grupy otrzymującej inlayiran w dawce 300 mg (59 pacjentów) (panel C). Linie przerywane oznaczają obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 39 mg na decylitr i 78 mg na decylitr. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586.
Wśród pacjentów, którzy otrzymywali placebo na tle maksymalnej możliwej dawki statyny, wystąpiła znaczna zmienność w dniu 180 w zmianach poziomu cholesterolu LDL od wartości wyjściowej (średnia [. SD] różnica bezwzględna, -0,7 . 25,6 mg na decylitr [ -0,02 . 0,66 mmol na litr]) (rysunek 2A)
[patrz też: euromedic cennik, sok z czarnego bzu przepis, fridomia ]

Tags: , ,

No Responses to “Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL ad 5”

 1. Tan Stallion Says:

  [..] Cytowany fragment: dentysta Warszawa Wola[...]

 2. Disco Thunder Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

 3. Marta Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: choroby dziąseł[...]

 4. New Cycle Says:

  Sama chodziłam z czymś takim

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik fridomia sok z czarnego bzu przepis