Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Jeden pacjent był pozytywny dla przeciwciał przeciwidrolowych przed pierwszym wstrzyknięciem; nie zgłoszono żadnych innych przypadków przeciwciał przeciwrolowych. Dwie ofiary zdarzyły się późno w procesie. Pierwsze wystąpiło u pacjenta, który został losowo przydzielony do grupy otrzymującej pojedynczą dawkę 500 mg inyliranu i który miał długotrwałą waskulopatię i częste duszenie bolesne. Był świadkiem zatrzymania krążenia i zmarł po 104 dniach. Druga śmierć wystąpiła u mężczyzny w grupie otrzymującej 200 mg insuliny podwójnej, u której po wprowadzeniu do badania usunięto tętniak aorty piersiowej, u którego rozwinęła się przetoka i posocznica; on zmarł 198 dni na rozprawę.
Dyskusja
Wśród pacjentów, którzy mieli wysokie ryzyko chorób układu krążenia i mieli wysoki poziom cholesterolu LDL pomimo otrzymania maksymalnej możliwej dawki terapii statynami, leczenie incliziranem spowodowało znacznie większe obniżenie poziomu cholesterolu LDL po 180 dniach niż placebo. W stwierdzeniu zgodnym z tym wynikiem, jak również z projektowaniem leku, poziomy PCSK9 były również znacząco zmniejszone po 180 dniach u pacjentów, którzy otrzymywali inklirynię.
Największą redukcję (52,6%) stężenia cholesterolu LDL obserwowano w związku z dwudawkowym schematem dawkowania insuliny w dawce 300 mg, co było w zakresie podobnym do uzyskanego dla przeciwciał monoklonalnych opracowanych z myślą o PCSK9. Zmiany w innych pomiarach lipidów u pacjentów otrzymujących inclisiran były również ogólnie zgodne, zarówno w kierunku, jak i wielkości, z wynikami zgłaszanymi wśród pacjentów, którzy otrzymali przeciwciała monoklonalne anty-PCSK9. W dwudawkowej grupie przyjmującej insulinę w dawce 300 mg u każdego pacjenta wystąpiło zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL, ze średnią redukcją 64,2 mg na decylitr (1,66 mmol na litr) po 180 dniach. W 240 dniu, poziomy PCSK9 były o 56,1% niższe, a stężenia cholesterolu LDL o 47,2% niższe niż na początku, przy średnim całkowitym obniżeniu poziomu cholesterolu LDL o 58,9 mg na decylitr (1,52 mmol na litr). Podsumowując, dane te sugerują, że hamowanie translacji mRNA PCSK9 w wątrobie stanowi alternatywę dla kierowania krążącym PCSK9 i prawie na pewno wiązałoby się z niższym obciążeniem iniekcyjnym.
Utrzymywanie konsekwentnej i skutecznej redukcji poziomów cholesterolu LDL w długim okresie poprzez stosowanie statyn jest częściowo utrudnione przez przestrzeganie zaleceń. Zmienność przylegania może spowodować znaczną zmienność długookresowej, uśrednionej w czasie redukcji poziomu cholesterolu LDL. Wiele dowodów sugeruje, że mniejsza długoterminowa zmienność przyczynowych czynników biologicznych wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.13-15 Stąd też podejścia, które nie tylko obniżają poziom cholesterolu LDL w bezpieczny sposób, ale także mogą utrzymywać redukcje konsekwentnie w czasie, kiedy stosowane w zastępstwie lub jednocześnie z terapią statyną.
Przydatność celowania w krążący PCSK9 jako środek obniżania poziomu cholesterolu LDL i ryzyka sercowo-naczyniowego jest zademonstrowana w badaniu Dalsze badania układu sercowo-naczyniowego z badaniem PCSK9 w badaniach z podwyższonym ryzykiem (FOURIER) 16, w którym wykazano, że ewolokumab ma skuteczność w zmniejszaniu zdarzenia sercowo-naczyniowe (pierwszorzędowy punkt końcowy) i zespół zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu (drugorzędowy punkt końcowy) u pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową i podwyższonym poziomem cholesterolu LDL
[podobne: zdrowekosmetyki, fridomia, nfz skierowania do sanatorium kontakt ]

Tags: , ,

No Responses to “Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL ad 7”

 1. Flakes Says:

  [..] Cytowany fragment: Diabetolog kraków[...]

 2. Jędrzej Says:

  z wyrostkiem nie ma żartów

 3. Gunhawk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wzrok[...]

 4. Andrzej Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

Powiązane tematy z artykułem: fridomia nfz skierowania do sanatorium kontakt zdrowekosmetyki