Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Obliczono to za pomocą modelu liniowych efektów powtarzalnego pomiaru, który obejmował grupę badawczą, wartość bazową, zaplanowaną wizytę kontrolną i interakcję grupy badanej z zaplanowaną wizytą. Analizę przeprowadzono za pomocą procedury PROC MIXED w oprogramowaniu SAS z auto-regresywną strukturą wariancji, która włącza leczenie podczas każdej wizyty jako efekty stałe i pacjentów jako efekty losowe. W przypadku zarówno pierwotnego, jak i wtórnego punktu końcowego, wartości P zostały skorygowane dla wielokrotnych porównań za pomocą testu Dunnetta dla porównania między sześcioma grupami inylirynowymi i grupami porównawczymi placebo. Oddzielne analizy przeprowadzono dla każdej strategii dawkowania – to jest pojedynczej dawki i dwóch dawek. Poziom istotności błędu typu I wyniósł 0,05 dla testu dwustronnego. Wszyscy pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę inclisiran lub placebo zostali włączeni do analizy bezpieczeństwa (populacja bezpieczna). Wstępnie zmodyfikowaną populację zamiar-leczyć zdefiniowano jako losowo przydzielonych pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego czynnika i dla których dostępne były zarówno wyjściowe, jak i 180-dniowe uzupełniające pomiary poziomu cholesterolu LDL. Analizę zamiaru leczenia przeprowadzono z wykorzystaniem imputacji, jak opisano w dodatku uzupełniającym, dla pacjentów z brakującymi danymi.
Dane dotyczące przebiegu w czasie przedstawiono jako średnie z 95% przedziałem ufności. Różnice w odpowiedziach u pacjentów przedstawiono graficznie na wykresach kaskadowych. Analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersje 9.2 i nowsze (SAS Institute). Pełne szczegóły planu analizy statystycznej są dostępne na stronie.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów na linii podstawowej. Przebadano ogółem 646 pacjentów, a 501 pacjentów przydzielono losowo do jednej z dwóch grup placebo lub jednej z sześciu grup inylirycznych (ryc. S1 i Spośród tych pacjentów, 497 otrzymało inclisiran lub placebo (po pacjenta w pojedynczej dawce 300 mg, pojedynczej dawce 500 mg, podwójnej dawki 100 mg, a podwójna dawka 200 mg incliiranu nie otrzymało iniekcji inyliranu) i obejmują populacje skuteczności i bezpieczeństwa. Wyjściową charakterystykę pacjentów w każdej grupie badanej przedstawiono w Tabeli iw Tabeli S2 w Dodatku Uzupełniającym. W momencie włączenia do badania 73% pacjentów otrzymywało statyny, a 31% pacjentów otrzymywało ezetymib.
Poziomy PCSK9
Rysunek 1. Rycina 1. Wpływ Inclisiranu na poziomy cholesterolu PCSK9 i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) Punkty danych to średnie, a słupki I wskazują 95% przedziały ufności. Przerywana linia pionowa w każdym panelu wskazuje dzień 180, dzień, w którym oceniane były te punkty końcowe.
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany od wartości wyjściowych w pomiarach skuteczności w dniu 180. W 14 dni po pojedynczym wstrzyknięciu infliriranu, poziomy PCSK9 zmniejszono od poziomu podstawowego o średnio od 59,6 do 68,7% w zakresie dawek incyzyn w dawce od 100 mg do 500 mg, podczas gdy średnie poziomy PCSK9 wzrosły o 3,8% w przypadku placebo (Figura 1A i 1C). W dniu 30 poziomy PCSK9 były dalej zmniejszone, do 66,2 i 74,0% poniżej poziomu podstawowego, z podobnymi redukcjami obserwowanymi w dniu 60 i dniu 90.
[patrz też: przychodnia gdynia obłuże dla noworodka, przychodnia gdynia obłuże, dilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Inclisiran u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL czesc 4”

 1. Hightower Says:

  natury opatentowac biznes nie moze

 2. Adam Says:

  Article marked with the noticed of: stomatologia cennik[...]

 3. Igor Says:

  może i was dotyczy podobny problem

 4. Vanessa Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty kraków[...]

 5. Eryk Says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 6. Kuba Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet psychologiczny[...]

 7. Trip Says:

  Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol przychodnia gdynia obłuże zioła na wątrobę i trzustkę