Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wśród mężczyzn w wieku 65 lat lub starszych bezwzględna różnica pod koniec obserwacji wyniosła 2,6 punktu procentowego (95% CI, -8,7 do 10,8). Wpływ operacji na śmiertelność z wszystkich przyczyn mógł różnić się w zależności od wyjściowej wartości PSA (P = 0,06 w przypadku interakcji) i kategorii ryzyka nowotworu (P = 0,08 w przypadku interakcji) (rysunek 2A i tabela oraz tabela S3 w dodatkowym dodatku) . Zabieg operacyjny nie wiązał się z niższą umieralnością ogólną niż obserwacja u mężczyzn z wartością PSA wynoszącą 10 ng na mililitr lub mniej lub wśród osób z rakiem niskiego lub wysokiego ryzyka, ale mogła być związana z niższą śmiertelnością u mężczyzn z PSA wartość większa niż 10 ng na mililitr lub wśród osób z pośrednim ryzykiem choroby. Wśród mężczyzn z chorobą niskiego ryzyka absolutna różnica ryzyka między grupami badanymi wyniosła 0,7 punktu procentowego (95% CI, -10,5 do 11,8). Wśród mężczyzn z guzami o średnim ryzyku bezwzględna różnica ryzyka wynosiła 14,5 punktu procentowego (95% CI, od 2,8 do 25,6). Bezwzględna różnica w ryzyku była mniejsza i nieistotna wśród mężczyzn z chorobą, która została określona jako pośrednia – ryzyko na podstawie centralnej (zamiast lokalnej) klasyfikacji Gleasona. Analizy eksploracyjne u mężczyzn z nowotworami T1c (nieobejmowalne, wykryte przez PSA), w tym z wartością PSA większą niż 10 ng na mililitr lub z wynikiem Gleasona 7 lub wyższym (w skali od 2 do 10, przy czym 10 wskazuje najbardziej słabo zróżnicowane guzy), wykazały nieistotne różnice w umieralności z przyczyn ogólnych i śmiertelności gruczołu krokowego między grupą operacyjną a grupą obserwacyjną (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Niewiele zgonów z powodu raka prostaty lub leczenia wystąpiło u mężczyzn z guzami T1c, a przedziały ufności były szerokie (tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku).
Postęp choroby i dodatkowe zabiegi
Tabela 3. Tabela 3. Postęp choroby i leczenie w przypadku progresji choroby lub zdarzeń niepożądanych (pierwotna obserwacja). Pacjenci przydzieleni do operacji mieli progresję choroby lub otrzymywali dodatkowe leczenie niż mężczyźni przypisani do obserwacji (Tabela 3 i Fig. Od S2 do S4). w Dodatku Uzupełniającym). Każda progresja wystąpiła u 40,9% mężczyzn przydzielonych do operacji, w porównaniu z 68,4% mężczyzn przydzielonych do obserwacji. Większość postępów choroby była miejscowa, a około połowa przypadków miejscowej progresji przebiegała bezobjawowo. Ostateczne leczenie wystąpiło u 20,4% mężczyzn przydzielonych do obserwacji, rzadziej po 5 latach obserwacji iu 85,5% mężczyzn przydzielonych do zabiegu, prawie wszystkie wystąpiły w ciągu roku (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym). Leczenie progresji nowotworu, głównie w przypadku bezobjawowego, lokalnego lub progresji PSA, wystąpiło u 33,5% mężczyzn przydzielonych do zabiegu chirurgicznego i 59,7% mężczyzn przydzielonych do obserwacji (Tabela 3 i Rys. Terapia deprywacji androgenów była rzadsza wśród mężczyzn przydzielonych do zabiegu operacyjnego niż wśród osób wyznaczonych do obserwacji (21,7% vs. 44,4%). Absolutna różnica w ryzyku ogólnoustrojowej progresji lub leczenia progresji układowej wynosiła około 4 punktów procentowych na korzyść operacji.
Częstotliwość leczenia miejscowej progresji była niższa w przypadku zabiegu operacyjnego niż w przypadku obserwacji we wszystkich grupach ryzyka nowotworu
[hasła pokrewne: wykaz lekarzy medycyny pracy, sok z czarnego bzu przepis, stacja dializ ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty ad 5”

  1. Wiktor Says:

    Nie wiem już co robić

  2. Natan Says:

    Article marked with the noticed of: USG tarczycy[...]

  3. Wiktoria Says:

    Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

Powiązane tematy z artykułem: sok z czarnego bzu przepis stacja dializ wykaz lekarzy medycyny pracy