Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wśród mężczyzn z chorobą niskiego ryzyka leczenie choroby regionalnej lub układowej było rzadkie i nie różniło się istotnie pomiędzy grupą operacyjną a grupą obserwacyjną. Wśród mężczyzn z chorobą o pośrednim ryzyku częstość leczenia progresji układowej była niższa w przypadku zabiegu operacyjnego niż w przypadku obserwacji (5,4% w porównaniu z 11,7%). Wśród mężczyzn z chorobą wysokiego ryzyka częstość leczenia wzrastającą lub utrzymującą się podwyższoną wartością PSA była niższa w przypadku operacji niż w przypadku obserwacji (33,8% w porównaniu do 52,5%), ale nie było znaczącej różnicy w odniesieniu do leczenia regionalnego lub systemowego. postęp. (Szczegóły dotyczące leczenia według rodzaju progresji i kategorii ryzyka nowotworu są przedstawione na ryc. S4 w dodatkowym dodatku.) Leczenie przepisane przez lekarza w przypadku zaburzeń erekcji i nietrzymania moczu z powodu progresji lub leczenia raka prostaty było częstsze w przypadku zabiegu operacyjnego niż w przypadku obserwacji (Tabela 3). Zgłoszone przez pacjenta wyniki
Zgłoszone przez pacjenta ogólny stan zdrowia, zdrowie fizyczne lub psychiczne ocenione przy pomocy 15-punktowego badania ogólnego stanu zdrowia (SF-12) wyników badań lekarskich oraz obawa o zdrowie nie różniły się znacząco między grupami. W porównaniu z mężczyznami przypisanymi do obserwacji, mężczyźni przydzieleni do operacji częściej zgłaszali kłopoty z powodu raka prostaty lub leczenia, fizycznego dyskomfortu i ograniczeń w codziennym życiu przez 2 lata, ale nie w późniejszych punktach czasowych. Zastosowanie wkładek chłonnych z powodu nietrzymania moczu było większe w ciągu 10 lat u mężczyzn leczonych operacyjnie niż u osób obserwowanych; różnice bezwzględne przekroczyły 30 punktów procentowych we wszystkich punktach czasowych. Zaburzenia erekcji, a także pogorszenie funkcji seksualnych, aktywności, zainteresowania i zadowolenia były znacznie większe w ciągu 5 lat u mężczyzn przydzielonych do operacji niż w przypadku osób obserwowanych. Szczegóły dotyczące wyników pacjentów przedstawiono na rysunkach od S5 do S9 oraz w tabelach od S5 do S7 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
Po prawie 20 latach bezwzględna różnica w śmiertelności ogólnej pomiędzy mężczyznami przydzielonymi do operacji a tymi, którzy zostali przydzieleni do obserwacji, była mniejsza niż 6 punktów procentowych, a bezwzględna różnica w śmiertelności z powodu raka prostaty wynosiła 4 punkty procentowe. Rozszerzona obserwacja dawała nieco większe różnice w operacjach uprzywilejowanych pod względem śmiertelności niż te opisane wcześniej, chociaż różnice pozostawały nieistotne.1,14-16 Częstości progresji choroby i leczenia progresji choroby były niższe w przypadku zabiegu operacyjnego niż w przypadku obserwacji, chociaż większość zdarzeń progresji były bezobjawowe, lokalne lub biochemiczne. Wystąpiły duże, długotrwałe różnice w nietrzymaniu moczu i zaburzeniach erekcji i seksualności na korzyść obserwacji i mniejsze, krótkoterminowe różnice w niekorzystnych skutkach w odniesieniu do funkcji fizycznych i codziennych czynności życiowych.
Chociaż względne różnice w śmiertelności z powodu raka gruczołu krokowego między grupami badanymi okazały się większe, bezwzględne różnice były niewielkie, zarówno różnice względne, jak i bezwzględne nie były znaczące, a wskaźniki statystyczne nie zostały skorygowane pod kątem wielokrotnych porównań; takie dostosowanie jeszcze bardziej zmniejszyłoby poziom istotności różnic. 17. Zachęcamy czytelników, aby skupili się na absolutnych różnicach ryzyka i odpowiadających im przedziałach ufności.14-16 Różnica wynosiła punkt procentowy, gdy punktem końcowym była śmierć, która została uznana za być zdecydowanie z powodu raka prostaty lub leczenia
[podobne: przychodnia medyk rzeszów, euromedic cennik, zioła na wątrobę i trzustkę ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty ad 6”

 1. Mad Irishman Says:

  u mnie pojawił się ból biodra

 2. Mr. Gadget Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie kanałowe[...]

 3. Bowie Says:

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

 4. Disco Potato Says:

  [..] Cytowany fragment: podolog[...]

 5. Sebastian Says:

  jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik przychodnia medyk rzeszów zioła na wątrobę i trzustkę