Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Po pierwsze, pokazują one, że długotrwała śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego utrzymuje się na niskim poziomie wśród większości mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty, którzy są leczeni obserwacją i że śmierć z powodu raka prostaty jest bardzo rzadka wśród mężczyzn z chorobą niskiego ryzyka i niskiego PSA. Konieczne jest ograniczenie nadmiernego leczenia. Mężczyźni z wykrytą chorobą o niskim ryzyku i wykrywaną przez PSA chorobą mogą bezpiecznie uniknąć szkód i kosztów wczesnej radykalnej interwencji lub aktywnego nadzoru z biopsją z opóźnionym radykalnym leczeniem.4,21,23 Obserwacja, monitorowanie oparte na PSA i aktywny nadzór z opóźnioną radykalną interwencją stosuje się rzadko, nawet wśród starszych mężczyzn, 24-26 pomimo częstości progresji przerzutowej mniejszej niż 3%, 27 umieralności na raka prostaty wynoszącej 1% lub mniej, 28-31 i opłacalności przewyższającej z wczesną radykalną interwencją.23,32 Monitorowanie oparte na PSA oraz programy nadzoru biologicznego oparte na biopsji powinny zmniejszać częstotliwość biopsji nadzoru i zwiększać progi biopsji i PSA, które wyzwalają radykalne interwencje. Po drugie, zabiegi chirurgiczne mogą przynieść korzyści śmiertelne niektórym mężczyznom, szczególnie tym z umiarkowanym ryzykiem raka prostaty, którzy mają długie oczekiwane okresy życia. Należy jednak zbadać porównawcze skutki aktywnego nadzoru i monitorowania opartego na PSA u wielu mężczyzn z chorobami pośredniego ryzyka. Ponadto zmniejsza się ryzyko progresji lub zgonu, jak również bezwzględna korzyść terapeutyczna, podczas gdy nadmierne leczenie szkodzi wzrostowi mężczyzn z mniejszym ryzykiem nowotworów złośliwych o mniejszym ryzyku. Korzystne efekty zależą od prawidłowej oceny histopatologicznej, która jest obarczona interobserver i różnice międzyobserver. Zmiany w klasyfikacji Gleasona i klasyfikacjach ryzyka zaowocowały unowocześnieniem raków prostaty, które są obecnie klasyfikowane, w porównaniu z mężczyznami zapisanymi do PIVOT. Doprowadziło to do zaklasyfikowania większej liczby mężczyzn z chorobą pośrednią lub chorobą wysokiego ryzyka, w wyniku czego mniej mężczyzn uznano za kwalifikujących się do obserwacji lub aktywnego monitorowania. 33-36
Po trzecie, chociaż mężczyźni z chorobą wysokiego ryzyka mają złe rokowanie, operacja może nie przynieść dużych korzyści w odniesieniu do śmiertelności. Potrzebne są bezpieczniejsze i bardziej skuteczne opcje. Po czwarte, zabieg chirurgiczny wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem progresji choroby i leczenia progresji choroby. Jednak większość postępów jest bezobjawowa, lokalna lub biochemiczna, dla której korzyść terapeutyczna jest niepewna. Wśród mężczyzn z chorobą niskiego ryzyka w naszym badaniu częstość leczenia regionalnego lub ogólnoustrojowego postępów nie była istotnie mniejsza w porównaniu z operacją niż z obserwacją. Zmniejszenie leczenia bezobjawowej progresji zmniejszyłoby szkody i koszty, z niewielkim, jeśli w ogóle, wpływem na śmiertelność. Po piąte, zabieg chirurgiczny wywołuje okołooperacyjne i odległe skutki uboczne, niektóre wymagają leczenia. Niemniej jednak, niezależnie od początkowego leczenia, znaleźliśmy kilka różnic między grupami doświadczalnymi w długotrwałym kłopotach, dyskomfort fizyczny, martwienie się o zdrowie, ogólny stan zdrowia lub ograniczenia w czynnościach związanych z rakiem prostaty lub leczeniem. Różnice w zadowoleniu z funkcjonowania seksualnego pozostały istotne przez 5 lat.
Podsumowując, radykalna prostatektomia nie była związana ze znacznie niższą umieralnością z przyczyn ogólnych lub z rakiem gruczołu krokowego niż obserwacja w ciągu 20 lat obserwacji u mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty, który został zdiagnozowany we wczesnej fazie testów PSA. Różnice bezwzględne pozostały poniżej 6 punktów procentowych. Śmierć z powodu raka prostaty była bardzo rzadka wśród mężczyzn z chorobą niskiego ryzyka, którzy zostali przydzieleni do obserwacji. Operacja może być związana ze zmniejszoną śmiertelnością u mężczyzn z pośrednim ryzykiem raka prostaty, w zależności od klasyfikacji patologicznej. Operacja spowodowała znacznie większe długoterminowe nietrzymanie moczu oraz zaburzenia erekcji i seksualne niż obserwacja i wiązała się z istotnie niższym ryzykiem progresji choroby i dodatkowych terapii, w większości dla miejscowego lub bezobjawowego postępu biochemicznego.
[patrz też: sok z czarnego bzu przepis, przychodnia gdynia obłuże, objawy refluksu u dzieci ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty ad 8”

 1. Lidia Says:

  Article marked with the noticed of: gabinet logopedyczny[...]

 2. Igor Says:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 3. 57 Pixels Says:

  [..] Cytowany fragment: RTG panoramiczne[...]

 4. Marbles Says:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 5. Michał Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: praca dla dentysty[...]

 6. Marcelina Says:

  Polska sluzba zdrowia nie jest taka zla

Powiązane tematy z artykułem: objawy refluksu u dzieci przychodnia gdynia obłuże sok z czarnego bzu przepis