Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Po styczniu 2010 r. Dane dotyczące leczenia i działań następczych nie były systematycznie zbierane. Klasyfikowano progresję jako lokalną, regionalną, systemową lub biochemiczną (PSA) i jako objawową lub bezobjawową (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna pod adresem). Zdefiniowaliśmy zabiegi jako definitywną interwencję (ryc. S1 w dodatkowym dodatku), wszelkie zabiegi chirurgiczne (w tym radykalną prostatektomię), radioterapię, terapię hormonalną, chemioterapię lub immunoterapię, i zgłaszamy terapie zgodnie z typem postępu choroby. Analiza statystyczna
Naszym głównym rezultatem była śmiertelność z dowolnej przyczyny. Naszym drugorzędnym wynikiem była śmiertelność z powodu raka prostaty, która została zdefiniowana jako śmierć, która była zdecydowanie lub prawdopodobnie spowodowana rakiem prostaty lub zdecydowanie lub prawdopodobnie z powodu leczenia raka prostaty. Punkty końcowe do stycznia 2010 r. Obejmowały: rozwój lokalny, regionalny, systemowy i biochemiczny (PSA); dodatkowe zabiegi; zdarzenia niepożądane wymagające leczenia; i zgłaszane przez pacjentów wyniki nietrzymania moczu, zaburzeń erekcji i seksualnych, martwienia się o zdrowie, niepokoją z powodu raka prostaty lub leczenia, fizycznego dyskomfortu, zadowolenia z funkcjonowania seksualnego i ograniczeń funkcjonalnych z powodu raka prostaty lub leczenia.
Analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia w oparciu o metody Kaplana-Meiera i odpowiadające im przedziały ufności 95%. Użyliśmy metody Fine and Gray do porównania grup pod względem śmiertelności z powodu raka gruczołu krokowego w obliczu współzawodniczącego ryzyka, ponieważ metoda Kaplan-Meier dla nieskorygowanej analizy przeżycia daje niewiarygodne wyniki dla oszacowań przeżycia w obecności konkurencyjnych czynników ryzyka. Oceniliśmy skumulowaną częstość występowania zgonów, różnic między grupami i względnego ryzyka w 4, 8, 12 i 16 latach oraz pod koniec obserwacji. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną, bez korekty dla wielokrotnych porównań. Określiliśmy siedem podgrup według wyjściowej charakterystyki, jak opisano wcześniej1: wiek, rasa, współistniejące warunki, 11 raportowany sam stan sprawności, poziom PSA, punktacja Gleasona, 12 i ocena ryzyka guza D Amico.13 Ocenialiśmy również wyniki umieralności na na podstawie centralnego przeklasyfikowania histopatologicznego. Zgłoszone przez pacjenta wyniki analizowano na początku badania, 6 miesięcy, rok, 2 lata, 5 lat i 10 lat za pomocą dokładnego testu Fishera dla wyników kategorycznych lub testu t dla środków ciągłych. Do analizy wykorzystaliśmy oprogramowanie SAS, wersje 9.3 i 9.4 (SAS Institute)
Wyniki
Przyczyna i śmiertelność z powodu raka prostaty
Rysunek 1. Rysunek 1. Wykresy śmiertelności Kaplana-Meiera. Pod koniec próby 468 z 731 mężczyzn (64,0%) zmarło z dowolnej przyczyny (panel A). Śmierć przypisywana rakowi prostaty lub leczeniu wystąpiła u 69 mężczyzn (9,4%) (panel B).
Tabela 1. Tabela 1. Skumulowana częstość występowania zgonów z jakiejkolwiek przyczyny do 19,5 roku. W sierpniu 2014 r. Zmarło łącznie 468 z 731 mężczyzn (64,0%). Istotny status wszystkich uczestników był dostępny, chociaż nie byliśmy w stanie ustalić przyczyny zgonu u 7 mężczyzn (2 przydzielonych do operacji i 5 do obserwacji)
[więcej w: zdrowekosmetyki, sok z czarnego bzu przepis, przychodnia medyk rzeszów ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty cd”

 1. Tymoteusz Says:

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

 2. Mad Jack Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu laser frakcyjny warszawa[...]

 3. Washer Says:

  eczę się na migotanie przedsionków serca

 4. Houston Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Odszkodowanie zdrowotne[...]

 5. Turnip King Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 6. Turnip King Says:

  [..] Cytowany fragment: czekolada bez cukru[...]

 7. Dangle Says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia medyk rzeszów sok z czarnego bzu przepis zdrowekosmetyki