Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Mediana czasu obserwacji po randomizacji do śmierci lub po zakończeniu obserwacji wynosiła 12,7 lat (zakres międzykwartylowy, 7,3 do 15,5). Śmiertelność z wszystkich przyczyn nie była istotnie niższa w przypadku operacji niż w przypadku obserwacji (współczynnik ryzyka, 0,84, 95% przedział ufności [CI], 0,70 do 1,01, P = 0,06) (rysunek 1A). Łączna częstość zgonów w ciągu 19,5 roku wynosiła 61,3% wśród mężczyzn przydzielonych do radykalnej prostatektomii i 66,8% wśród osób przydzielonych do obserwacji (względne ryzyko, 0,92; 95% CI, 0,82 do 1,02) (Tabela 1). Bezwzględne różnice w ryzyku, choć nieistotne, wzrosły z 3,1 punktu procentowego po 8 latach do 5,5 punktu procentowego na koniec okresu obserwacji (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Mediana przeżycia wyniosła 13,0 lat (95% CI, 12,5 do 13,5) z operacją i 12,4 lat (95% CI, 11,4 do 12,8) z obserwacją. Tabela 2. Tabela 2. Skumulowana częstość występowania zgonu z powodu raka prostaty do 19,5 roku. Przyczyna śmierci spowodowana rakiem prostaty lub leczeniem wystąpiła u 69 mężczyzn (9,4%); 65 zgonów przypisano rakowi prostaty, a 4 – leczeniu. Śmiertelność gruczołu krokowego nie była znacząco niższa w przypadku radykalnej prostatektomii niż w przypadku obserwacji (współczynnik ryzyka, 0,63, 95% CI, 0,39 do 1,02, P = 0,06) (rysunek 1B). Skumulowana częstość zgonów z powodu raka prostaty lub leczenia wyniosła 7,4% przy zabiegu chirurgicznym i 11,4% przy obserwacji (różnica absolutna, 4,0 punktów procentowych, 95% CI, -0,2 do 8,3) (tabela 2). Względne i bezwzględne różnice w ryzyku pozostały stabilne po 12 latach (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Śmierć, która została uznana za definitywnie z powodu raka prostaty lub leczenia, wystąpiła u 18 mężczyzn (4,9%) przydzielonych do zabiegu chirurgicznego i 22 mężczyzn (6,0%) przydzielonych do obserwacji.
Analizy podgrup
Ryc. 2. Rycina 2. Wykresy lasów pod kątem całkowitej przyczyny i śmiertelności z powodu raka prostaty, według podgrup pacjentów. Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami pod względem umieralności ogólnej (panel A) lub umieralności z powodu raka prostaty (panel B) do wcześniej określonych podgrup. Jednakże wpływ operacji na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny mógł różnić się w zależności od wyjściowej wartości antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) (P = 0,06 dla interakcji) i ryzyka nowotworu (wynik ryzyka guza D Amico [niski, pośredni lub wysoki] , który był oparty na stadium guza, histologicznym wyniku i poziomie PSA, P = 0,08 dla interakcji). Wyniki na wskaźniku współchorobowości Charlsona mieszczą się w zakresie od 0 do 33, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe obciążenie chorobą. Wyniki dla samoopisowego zakresu osiągów mieszczą się w zakresie od 0 do 4, przy czym 0 oznacza w pełni aktywne, a wyższe wyniki wskazują na gorszy stan funkcjonalny. Wyniki na skali histologicznej Gleasona mieszczą się w zakresie od 2 do 10, przy czym 10 wskazuje na najrzadziej zróżnicowane nowotwory. Paski wskazują 95% przedziały ufności.
Wpływ operacji na śmiertelność nie różnił się istotnie w zależności od wyjściowych cech pacjenta (rys. 2A i 2B oraz tabela i tabela 2 oraz tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Wśród mężczyzn w wieku poniżej 65 lat bezwzględna różnica w umieralności ogólnej pomiędzy grupą operacyjną a grupą obserwacyjną wzrosła z -1,5 punktów procentowych (95% CI, -11,7 do 8,5) po 8 latach do 12,0 punktów procentowych (95 % CI, -0,3 do 23,8) pod koniec obserwacji
[przypisy: stomatolog warszawa mokotów, dilaterol, zioła na wątrobę i trzustkę ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty czesc 4”

 1. Martyna Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: laboratorium biologiczne[...]

 2. Chicago Blackout Says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 3. Patrycja Says:

  Article marked with the noticed of: ortodonta Warszawa[...]

 4. Kornelia Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol stomatolog warszawa mokotów zioła na wątrobę i trzustkę