Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Wcześniej nie stwierdziliśmy znaczących różnic w śmiertelności między mężczyznami, którzy przeszli operację z powodu zlokalizowanego raka prostaty a tymi, którzy byli leczeni tylko obserwacją. Niepewność utrzymuje się w związku z niefatycznymi skutkami zdrowotnymi i długotrwałą śmiertelnością. Metody
Od listopada 1994 r. Do stycznia 2002 r. Losowo przydzielono 731 mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty do radykalnej prostatektomii lub obserwacji. Przedłużyliśmy obserwację do sierpnia 2014 r., Biorąc pod uwagę nasz pierwotny wynik, śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny oraz główny drugorzędny wynik, śmiertelność z powodu raka prostaty. Opisujemy postęp choroby, otrzymane leczenie i wyniki zgłoszone przez pacjenta do stycznia 2010 r. (Oryginalna obserwacja).
Wyniki
Podczas 19,5 roku obserwacji (mediana, 12,7 lat) zgon nastąpił u 223 z 364 mężczyzn (61,3%) przydzielonych do operacji oraz w 245 z 367 (66,8%) przypisanych do obserwacji (bezwzględna różnica ryzyka, 5,5 punktu procentowego; 95% przedział ufności [CI], -1,5 do 12,4, współczynnik ryzyka, 0,84, 95% CI, 0,70 do 1,01, P = 0,06). Śmierć przypisywana rakowi prostaty lub leczeniu wystąpiła u 27 mężczyzn (7,4%) przydzielonych do zabiegu chirurgicznego i 42 mężczyzn (11,4%) przypisanych do obserwacji (bezwzględna różnica ryzyka, 4,0 punktów procentowych, 95% CI, -0,2 do 8,3; 0,63; 95% CI, 0,39 do 1,02; P = 0,06). Operacja może być związana z niższą umieralnością ogólną niż obserwacją u mężczyzn z chorobą o średnim stopniu ryzyka (różnica absolutna, 14,5 punktów procentowych, 95% CI, od 2,8 do 25,6), ale nie wśród osób z chorobą niskiego ryzyka (różnica bezwzględna, 0,7 punkty procentowe, 95% CI, -10,5 do 11,8) lub choroba wysokiego ryzyka (różnica bezwzględna, 2,3 punktu procentowego, 95% CI, -11,5 do 16,1) (P = 0,08 dla interakcji). Leczenie progresji choroby było rzadsze w przypadku zabiegu operacyjnego niż w obserwacji (różnica absolutna, 26,2 punktów procentowych, 95% CI, 19,0 do 32,9); leczenie było głównie dla progresji bezobjawowej, lokalnej lub biochemicznej (antygen specyficzny dla prostaty). Nietrzymanie moczu oraz zaburzenia erekcji i seksualności były większe w przypadku operacji niż w przypadku obserwacji przez 10 lat. Ograniczenia związane z chorobą lub związane z leczeniem w codziennych czynnościach życiowych były większe w przypadku zabiegu operacyjnego niż w przypadku obserwacji trwającej 2 lata.
Wnioski
Po prawie 20 latach obserwacji u mężczyzn z zlokalizowanym rakiem gruczołu krokowego, zabieg chirurgiczny nie wiązał się ze znacznie niższą umieralnością z przyczyn ogólnych lub z rakiem prostaty niż z obserwacją. Chirurgia wiązała się z większą częstością zdarzeń niepożądanych niż z obserwacją, ale z mniejszą częstotliwością leczenia progresji choroby, głównie w przypadku bezobjawowego, lokalnego lub biochemicznego postępu. (Finansowane przez Departament ds. Weteranów i inne; Numer PIVOT ClinicalTrials.gov, NCT00007644.)
Wprowadzenie
Wcześniej informowaliśmy, że radykalna prostatektomia nie była związana z istotnie niższą umieralnością z przyczyn ogólnych lub z rakiem gruczołu krokowego niż obserwacja z nieurazową interwencją paliatywną przez 12 lat wśród mężczyzn z zlokalizowanym rakiem prostaty wykrytym we wczesnej fazie testów antygenu specyficznego dla prostaty (PSA). W świetle przedłużającego się przebiegu choroby i wydłużonego czasu przeżycia wielu pacjentów, decyzje dotyczące leczenia często wymagają informacji na temat dodatkowych otrzymanych terapii, wyników zgłaszanych przez pacjentów i bardzo długotrwałej śmiertelności.
[podobne: nfz skierowania do sanatorium kontakt, objawy refluksu u dzieci, dilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontynuacja prostatektomii a obserwacja wczesnego raka prostaty”

  1. Troubadour Says:

    Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

  2. Albert Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: USG 3D[...]

  3. Patrycja Says:

    Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol nfz skierowania do sanatorium kontakt objawy refluksu u dzieci