Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Mano- metr wskaze dostanie sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mano- metr wskaże dostanie się igły do, jamy opłucnej dopiero po przejściu przez igłę tych kilku milimetrów w nieistniejącej jeszcze przestrzeni między blaszkami opłucnymi. Nim to nastąpi, tępy koniec igły ugniata opłucną płuc oraz płuco i może nawet je uszkodzić znaczniej niż przy użyciu igły z krótko ściętym ostrzem. Zresztą, jak stwierdziłem w licz- nych doświadczeniach nad wytwarzaniem odmy opłucnej u psów, zator powietrzny nie powstaje nawet wtedy, gdy ostra igła zrani zdrowe płuco. I z tego też względu niebezpieczeństwo przy używaniu igły z ko- niuszkiem krótko ściętym nie jest wielkie, jeżeli wytwarzając odmę -ostrożnie i nie spuszczając przy tym przez cały czas oka z manometru, wkłuwamy igłę w miejscu, w którym według wszelkiego prawdopodo- bieństwa płuco jest zdrowe. Przed użyciem igłę należy wyjałowić najlepiej w suszarce przy 1800 C przez 30 minut. Do tego celu nadają się probówki zwężone w środku, w nich bowiem igła znajduje się w położeniu wiszącym, przez co zapobiega się rozbiciu dna probówki przez igłę. Jeżeli wyjaławia się igłę przez gotowanie w wodzie, wtedy trzeba przed jej użyciem bardzo dokładnie ją osuszyć przepuszczając przez nią powietrze ze zbior- nika przyrządu do odmy, gdyż nawet kropla wody w igle uniemożliwia uzyskanie na manometrze wahań ciśnienia w jamie opłucnej. Wyjala- wianie igieł metodą suchą chroni j e nad to przed rdzewieniem i tępieniem. Na sucho wyjaławia się także włączone do przyrządu do odmy sączki oczyszczające powietrze. Dren łączący sączek z igłą powinno się wygo- tować w wodzie a następnie starannie osuszyć w taki sam sposób, jak igłę przy jej wyjaławianiu przez gotowanie w wodzie. Wytwarzanie odmy powinno być poprzedzone przez należyte przygo- towanie chorego. Polega ono na uspokojeniu chorego przez działanie psychiczne, a w razie potrzeby przez podawanie przez parę dni większych dawek przetworów bromowych, kozłkowych lub barbiturowych. W ten sposób można uniknąć konieczności niepożądanych wstrzykiwań prze- tworów makowca. Nie należy wykonywać zabiegu w okresie regular- ności ani bezpośrednio przed nim. Przed wytwarzaniem odmy powinno się dokładnie zbadać chorego, zwłaszcza narządy klatki piersiowej, kli- nicznie i radiologicznie. [więcej w: , opieka medyczna, klimatyzacja precyzyjna, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments are closed.