Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Ministerstwo Zdrowia spowodowalo nie tylko

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ministerstwo Zdrowia spowodowało nie tylko zwiększenie liczby za- kładów i łóżek dla chorych na gruźlicę, ale i powstanie oddziałów płuc- nych. chirurgicznych. Takie oddziały uruchomiono między innymi w sa- natorium przeciwgruźliczym w Tuszynku pod Łodzią, VI szpitalu-sana- torium na Chojnach w Łodzi i w Klinice Chirurgicznej Akademii- Me- dycznej w Łodzi. Uległ poprawie i sposób wyzyskiwania łóżek w sanatoriach. Gdy przed wojną łóżka sanatoryjne byćy dostępne tylko dla części ubezpieczonych i dla chorych płacących i nie było chorych leczonych na koszt państwa, po wojnie łóżka wyzyskuje się przede wszystkim dla świata pracy. Wten- czas, gdy w r. 1938 z leczenia sanatoryjnego korzystało 11.232 chorych, w r. 1948 korzystało już 49.250, więc przeszło 4-krotnie więcej, a w r. 1949 – 57.017. Wszystkie te zarządzenia spowodują niezawodnie poprawę w stanie zagruźliczenia na terenie Polski. Ujawnią się one dopiero po kilku latach. Poprawę stanu można jednak zauważyć już teraz, porównując np. stan młodzieży wyższych uczelni Krakowa w r. akademickim 1945/46 ze stanem w roku akad. 1946/47 i 1947/48.
LECZENIE W GRUŹLICY PŁUC 1. OGOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA LECZNICZEGO W GRUŹLICY PŁUC W postępowaniu leczniczym w gruźlicy płuc wychodzimy z 3 głów- nych założeń, mianowicie, że: 1. gruźlica płuc nie jest chorobą miejscową, lecz ogólną chorobą ust- roju jedynie z główną siedzibą zmian w płucach; 2. gruźlica płuc jest zasadniczo samouleczalna; 3. wyleczenie jest tym łatwiejsze, im wcześniej rozpoczyna się leczenie. Uleczalności gruźlicy dowodzą: 4. spostrzeżenia całkowitego znikania pierwotnej zmiany gruźliczej ze zniknięciem także dodatniego odczynu Pirqueta; 2. ślady po przebytej pomyślnie gruźlicy płuc, znajdowane w zwło- kach osób, które za życia nieraz nawet nie wiedziały o tym, że były zakażone gruźlicą. Gruźlica płuc kończyć się może samorodnie lub przy leczeniu tzw . Wyleczeniem klinicznym, gdy najdokładniejszym badaniem nie można już wykryć objawów czynnej gruźlicy. Bez śladu mogą zni- kać nawet jamy gruźlicze, zmiany w gruźlicy prosówkowej przewlekłej itd. Nie zawsze jest to wyzdrowienie bezwzględne, ponieważ w wygojo- nych ogniskach mogą latami pozostawać nawet zjadliwe prątki gruźlicy. W razie osłabienia sił obronnych ustroju mogą one się mnożyć i wywoły- wać ponowne zaostrzenie już dawno zdawało się wygasłej sprawy gru- źliczej. Dowodem klinicznego wyleczenia gruźlicy płuc jest także częstość dodatniego odczynu tuberkulinowego. u osób dorosłych zupełnie zdrowych. Skoro gruźlica płuc jest chorobą zasadniczo samo uleczalną, to w po- stępowaniu lecznicżym należy dążyć do stwarzania takich warunków w chorym ustroju, które zwiększają możność samowyleczenia. Takie po- stępowanie jest tym skuteczniejsze, im wcześniej gruźlicę rozpoznano i im wcześniej rozpoczęto właściwe leczenie. [więcej w: , kosmetyki naturalne, Bielizna nocna damska, kurs sep ]

Comments are closed.