Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

LECZENIE W GRUŹLICY PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Ministerstwo Zdrowia spowodowało nie tylko zwiększenie liczby zakładów i łóżek dla chorych na gruźlicę, ale i powstanie oddziałów płucnych chirurgicznych. Takie oddziały uruchomiono między innymi w sanatorium przeciwgruźliczym w Tuszynku pod Łodzią, w                       szpitalu-sanatorium na Chojnach w Łodzi i w Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Łodzi. Uległ poprawie i sposób wyzyskiwania łóżek w sanatoriach. Gdy przed wojną łóżka sanatoryjne były dostępne tylko dla części ubezpieczonych i dla chorych płacących i nie było chorych leczonych na koszt państwa, po wojnie łóżka wyzyskuje się przede wszystkim dla świata pracy. Wtenczas, gdy w r.1938 z leczenia sanatoryjnego korzystało 11.232 chorych, w r. 1948 korzystało już 49.250, więc przeszło 4-krotnie więcej, a w r. 1949 – 57.017. Wszystkie te zarządzenia spowodują niezawodnie poprawę w stanie zagruźliczenia na terenie Polski. Ujawnią się one dopiero po kilku latach. Poprawę stanu można jednak zauważyć już teraz, porównując np. stan młodzieży wyższych uczelni Krakowa w r. akademickim 1945/46 ze stanem w roku akad. 1946/47 i 1947/48.
LECZENIE W GRUŹLICY PŁUC. 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA LECZNICZEGO W GRUŹLICY PŁUC. W postępowaniu leczniczym w gruźlicy płuc wychodzimy z 3 głównych założeń, mianowicie, że: 1. gruźlica płuc nie jest chorobą miejscową, lecz ogólną chorobą ustroju jedynie z główną siedzibą zmian w płucach; 2. gruźlica płuc jest zasadniczo samouleczalna; 3. wyleczenie jest tym łatwiejsze, im wcześniej rozpoczyna się leczenie. Uleczalności gruźlicy dowodzą: 1. spostrzeżenia całkowitego znikania pierwotnej zmiany gruźliczej ze zniknięciem także dodatniego odczynu Pirqueta; 2. ślady po przebytej pomyślnie gruźlicy płuc, znajdowane w zwłokach osób, które za życia nieraz nawet nie wiedziały o tym, że były zakażone gruźlicą. Gruźlica płuc kończyć się może samorodnie lub przy leczeniu tzw . wyleczeniem klinicznym, gdy najdokładniejszym badaniem nie można już wykryć objawów czynnej gruźlicy. Bez śladu mogą znikać nawet jamy gruźlicze, zmiany w gruźlicy prosówkowej przewlekłej itd. Nie zawsze jest to wyzdrowienie bezwzględne, ponieważ w wygojonych ogniskach mogą latami pozostawać nawet zjadliwe prątki gruźlicy. W razie osłabienia sił obronnych ustroju mogą one się mnożyć i wywoływać ponowne zaostrzenie już dawno zdawało się wygasłej sprawy gruźliczej. Dowodem klinicznego wyleczenia gruźlicy płuc jest także częstość dodatniego odczynu tuberkulinowego, u osób dorosłych zupełnie zdrowych. Skoro gruźlica płuc jest chorobą zasadniczo samo uleczalną, to w postępowaniu leczniczym należy dążyć do stwarzania takich warunków w chorym ustroju, które zwiększają możność samowyleczenia. Takie postępowanie jest tym skuteczniejsze, im wcześniej gruźlicę rozpoznano i im wcześniej rozpoczęto właściwe leczenie. [więcej w: gabinet medycyny estetycznej wrocław, euromedic cennik, neurolog od czego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik gabinet medycyny estetycznej wrocław neurolog od czego