Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Nagła śmierć podczas zajęć sportowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Maron i in. (Wydanie 10 sierpnia) spekulować, że tępy przedsercowy cios może spowodować nagłą śmierć u młodych sportowców poprzez wywoływanie komorowych zaburzeń rytmu serca. Nie jest to jedyny mechanizm, dzięki któremu taki cios może spowodować poważne zaburzenia czynności serca. Niedawno ocenialiśmy 19-letniego mężczyznę, który miał ogromny zawał mięśnia sercowego po minimalnym urazie klatki piersiowej. Podczas gry w piłkę nożną doznał dwóch ciosów w klatkę piersiową. Godzinę później wystąpił silny ból w klatce piersiowej, któremu towarzyszyły nudności, obfite pocenie się i duszność. W szpitalu stwierdzono, że ma zastoinową niewydolność serca, z echokardiograficznym i elektrokardiograficznym dowodem ostrego zawału mięśnia sercowego przedniej ściany bocznej. Cewnikowanie wykazało całkowitą niedrożność proksymalnej lewej tętnicy wieńcowej przedniej z zakrzepicą, która została z powodzeniem zreanalizowana przez angioplastykę balonową. Poziom kinazy kreatynowej osiągnął wartość 10 060 U na litr, z 10-procentową frakcją MB. Pacjentka miała przebieg bezobjawowy po zabiegu angioplastyki i była w stanie powrócić do swoich zwykłych czynności w ciągu następnego roku, z wyjątkiem sportów kontaktowych. Był szeroko oceniany pod kątem nieprawidłowości krzepnięcia, dobrze znanego czynnika ryzyka dla nietypowych zdarzeń zakrzepowych. Wyniki jego badań toksykologicznych dotyczących krwi i moczu przy przyjęciu były nikłe. Dalsze badania – w tym testy na antykoagulant toczniowy, przeciwciało antykardiolipinowe, białko C, białko S, antytrombina III, .2-antyplazminina, plazminogen plazminowy i inhibitor plazminogenu typu 1; test jadowitej żmii Russella; pomiar szybkości sedymentacji erytrocytów; i badania przesiewowe na obecność homocystynurii – nie były godne uwagi.
Przypadek ten sugeruje, że uderzenie w klatkę piersiową może przyspieszyć zawał za pomocą skrzepliny okluzyjnej.
Anne E. Dixon, BM, B.Ch.
Steven Shulman, MD
Szpital Johnsa Hopkinsa, Baltimore, MD 21287
Odniesienie1. Maron BJ, Poliac LC, Kaplan JA, Mueller FO. Tępy wpływ na klatkę piersiową prowadzący do nagłego zgonu z powodu zatrzymania akcji serca podczas zajęć sportowych. N Engl J Med 1995; 333: 337-342
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Ciekawe badanie Marona i wsp. nagłej śmierci wynikającej z tępego uderzenia w klatkę piersiową zwraca uwagę na szczególną formę nagłej śmierci wywołanej mechanicznie podczas zajęć sportowych. Jednak ogromna większość tych ofiar była w stanie na krótko wykonać jakąś działalność przed upadkiem, co sugeruje, że śmierć była poprzedzona krótkim okresem częstoskurczu komorowego.
Leor i wsp.1 opisali dwóch braci, jednego z częstoskurczem komorowym udokumentowanym po uderzeniu klatki piersiowej od piłki nożnej. W drugim przypadku ta sama arytmia była wysoce prawdopodobna. Wydarzenia te doprowadziły do odkrycia typowej postaci arytmogennej dysplazji prawej komory (ARVD), w której częstoskurcz komorowy wywołany uderzeniem klatki piersiowej był pierwszym objawem choroby.
Częstość występowania ARVD jako przyczyny nagłej śmierci u osób w wieku poniżej 35 lat waha się od 24% w regionie Veneto w północnych Włoszech2 do poniżej 1% w stanie Maryland3. Z doświadczenia wiemy, że rozpoznanie ARVD rzadko ujawnia się badanie patologiczne i systematyczna histologiczna analiza prawej komory jest konieczna do postawienia diagnozy Izolowana naciek tłuszczowy może być normalnym wariantem, a charakterystycznym markerem ARVD są żyjące nici miocytów sercowych osadzonych w tkance włóknistej w obrębie tkanki tłuszczowej.4 Jeśli w wolnej ścianie komory znajduje się włóknista tkanka, może to być spowodowane niedokrwienną blizną, wczesny etap uogólnionej kardiomiopatii lub wyleczonego zapalenia mięśnia sercowego, ale nie dysplazji.
Guy Fontaine, MD, Ph.D.
Fabrice Fontaliran, MD
Hôpital Jean Rostand, 94200 Ivry, Francja
4 Referencje1. Leor J, Glikson M, Vered Z, Kaplinsky F, Motro M. Tachykardia komorowa po uderzeniu piłki nożnej w klatkę piersiową: pierwsza manifestacja arytmogennej dysplazji prawej komory u dwóch braci. Am J Med 1990; 89: 687-688
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Thiene G, Nava A, Corrado D, Rossi L., Pennelli N. Kardiomiopatia prawej komory serca i nagła śmierć u młodych ludzi. N Engl J Med 1988; 318: 129-133
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Goodin JC, Farb A, Smialek JE, Field F, Virmani R. Prawokomorowa dysplazja związana z nagłą śmiercią u młodych dorosłych. Mod Pathol 1991; 4: 702-706
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Fontaliran F, Fontaine G, Fillette F, Aouate P, Chomette G, Grosgogeat Y. Fronti.res nosologiques de la dysplasie arythmogene: variation quantitatives du tissu adipeux ventriculaire droit normal. Arch Mal Coeur Vaiss 1991; 84: 33-38
MedlineGoogle Scholar
W artykule redakcyjnym (wydanie 10 sierpnia) dr Estes1 pośrednio porusza problem, który, jak sądzę, został nietknięty w świecie sportu i medycyny sportowej: czy sprzęt ochronny w sporcie kontaktowym może przekroczyć granicę ciała obrony i stać się bronią dla karania opozycji. Oczywistym przykładem jest hełm futbolowy. Pierwotnie zaprojektowane, aby chronić głowy graczy podczas zderzenia fizycznego, kaski zostały wykonane ze stosunkowo miękkiej skóry i amortyzowanych ciosów w głowę. Dzisiejszy hełm futbolowy może być łatwo użyty, podobnie jak stalowa końcówka taranu o sile tarcia od 250 do 300 lb. Podobny przypadek można zrobić dla poduszek naramiennych, które są wykonane z tego samego kosmicznego tworzywa sztucznego, które może bezpiecznie widzieć prom kosmiczny przez deszcz meteorytów. W hokeju na lodzie kask stał się ochronną klatką, która pozwala graczom swobodnie obracać kije, jak Arthur dzierżący Excalibur.
Oczywiście zdaję sobie sprawę z potrzeby ochrony sportowców przed urazami, ale niektóre rodzaje sprzętu ochronnego mogą z łatwością stać się tarczami dla sportowców o mniejszych umiejętnościach. Z drugiej strony, ilu wykwalifikowanych sportowców straciło świat sportu i dołączyło do świata chronicznie zniekształconego w wyniku urazów wywołanych sprzętem.
Rozwiązanie. Opracuj miękki sprzęt ochronny, który naprawdę chroni sportowców bez karania ich przeciwników. W przypadku każdej zawodowej kontuzji w sporcie zawodowym spodziewam się, że w mniejszych ligach są dziesiątki kontuzji, które przerywali karierę zawodową. Ilu można było uniknąć. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ale każdy z tych urazów powoduje koszty dla zdrowia i dobrego samopoczucia sportowca (nie zapominajmy, że sportowiec jest pierwszą osobą) oraz dla systemów opieki zdrowotnej poszukujących sposobów na zmniejszenie wydatków .
jot Bradley Sinclair, BA
133 Treverton Dr., Scarborough, ON M1K 3T1, Kanada
Odniesienie1. Estes NAM III. Nagła śmierć u młodych sportowców. N Engl J Med 1995; 333: 380-381

Tags: , ,

No Responses to “Nagła śmierć podczas zajęć sportowych”

  1. Wheels Says:

    polski personel medyczny…

  2. Beetle King Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do Gliwice stomatolog[...]

  3. Dropkick Says:

    w stosunku do lasera to duży krok na przód

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej wrocław leczenie w komorze hiperbarycznej cena odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena