Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Urojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Najczęściej urojenia są luźne i nie wykazują żadnej dążności do usystematyzowania. Czasem zdarza się jednak, zwłaszcza w zespole paranoidalnym nieswoistego pochodzenia, że urojenia prześladowcze, ksobne, wielkościowe czy inne układają się jakby w jeden system, nigdy jednak z tak żelazną konsekwencją jak w paranoi. Autyzm chorego sprawia, że całe otoczenie zmienia się urojeniowo. Osoby z otoczenia bywają diabłami, katami, masonami, hitlerowcami, trucicielami itd., zależnie od poglądów chorego. Wybitnie dochodzi do głosu podwójna orientacja chorego, gdyż te same osoby są równocześnie lekarzami, pielęgniarkami, znajomymi itd. Dwoistość ta w zastanawiający sposób zachodzi przy urojeniach wielkościowych, stanowiących wyraz rozszczepienia osobowości. Chory twierdzi np., że jest królem, a równocześnie spokojnie zamiata korytarz. Urojenia wielkościowe przeplatają się z prześladowczymi i ksobnymi. U kobiet urojenia wielkościowe miewają zabarwienie erotyczne i pociągają za sobą urojenia prześladowcze wskutek zazdrości rywalek. Rozszczepienie osobowości może przybierać fantastyczne formy, chorzy mogą czuć w sobie demona, mogą się uważać za zwierzęta, nie tracąc zresztą swojej zwyklej osobowości. Do treści urojeń ustosunkowują się w rozmaity sposób: stają się napastliwi wobec domniemanych wrogów, przybierają pozy wielkościowe, popadają w przygnębienie lub lęk. Odczyny te nigdy jednak nie są naprawdę dostosowane do treści urojeń ani ilościowo, ani jakościowo, występują mianowicie zjawiska paratymii, ambiwalencji, a obok tego w dyskretnym stopniu na drugim planie, wszystkie te dziwactwa i zaburzenia napędu psychoruchowego, które znamionują inne zespoły z kręgu schizofrenicznego. Samorzutnie albo pod wpływem leczenia zespół paranoidalny ustępuje. Jeżeli nie wchodzi w grę podłoże swoiste, to chorzy odzyskują całkowity krytycyzm , wobec przebytych zjawisk psychotycznych. Jest to znak rokowniczy bardzo pomyślny, gdyż jednym z ważnych znamion zarówno schizofrenii, jak i zespołów z tego kręgu jest zupełny brak poczucia choroby psychicznej, w przeciwieństwie do melancholii, gdzie chorzy czują swoją chorobę psychiczną i przeważnie proszą o leczenie, jeżeli tylko uznają, że są jakieś widoki na wyleczenie. Toteż w zespołach paranoidalnych wyrosłych na gruncie przewlekłej schizofrenii nie widać nigdy pełnego poczucia choroby. [więcej w: , odżywki do rzęs, dentysta Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta Kraków odżywki do rzęs przydomowe oczyszczalnie ścieków