Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Niedobór CD55, wczesna enterotencja powodująca utratę białka i zakrzepica ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Warianty te nie były obecne w bazie danych Exome Aggregation Consortium (ExAC) i zostały przewidziane w analizie bioinformatycznej jako szkodliwe (Tabela Dalsze badania przesiewowe 640 pacjentów z chorobą zapalną jelit (niektóre z wczesnym początkiem lub bardzo wczesnym wystąpieniem choroby) i kohortą 239 próbek pobranych od Turków ujawniły tylko osobę heterozygotyczną pod względem wariantu CD55, który według przewidywań był jedynie umiarkowanie szkodliwy. (c.107delTGCCCGCGGCGC, wynik połączonego skracania adnotacji [CADD], 13,23), co wskazuje, że warianty utraty funkcji CD55 są rzadkie. Przeszukanie bazy danych ExAC zawierającej 60 000 niespokrewnionych osób ujawniło 53 osoby, które były heterozygotyczne pod względem utraty funkcji CD55, oraz 1, który był homozygotyczny pod względem wariantu utraty zdolności CD55, prawdopodobnie z kohorty osób z chorobą zapalną jelit, chociaż brak świadomej zgody uniemożliwił nam identyfikację i skontaktowanie się z tą osobą. CD55 miało prawdopodobieństwo utraty nietolerancji (pLI) równe 0,0, co wskazuje, że heterozygotyczne mutacje powodujące utratę funkcji prawdopodobnie będą łagodne. Badanie przesiewowe dodatkowych pacjentów z wczesną enteropatią z utratą białka ujawniło 6 pacjentów. którzy byli homozygotyczni pod względem wariantów utraty funkcji CD55 w rodzinach 4, 6, 7 i 8. Pacjenci 1.1 i 7.1 byli homozygotyczni pod względem delecji dinukleotydów i insercji 4-nukleotydowej w pozycjach nukleotydowych 149 i 150. Pacjenci 2.1, 3.1, 5.1 i 5.2 byli homozygotyczni pod względem delecji pojedynczych nukleotydów w CD55 w pozycji 109. Pacjent 8.1 był homozygotą do wstawienia pojedynczej nukleotydy w pozycji 367. Wszystkie trzy warianty spowodowały przesunięcie ramki odczytu i przewidywano, że spowoduje przedwczesne zakończenie translacji RNA mRNA (CD55). Wariant wspólny dla rodzin i 7 oraz wariant wspólny dla rodzin 2, 3 i 5 doprowadził do rozpadu z udziałem nonsensu mRNA. W Family 4, nowa homozygotyczna mutacja missense w CD55 koduje substytucję cysteina-seryna w czwartej krótkiej konsensusowej dziedzinie powtórzeń (c800G. C, p.Cys267Ser); wiązanie dwusiarczkowe Cys267 typu dzikiego z Cys225 jest prawdopodobnie przerwane przez podstawioną serynę w pozycji 267.11 w Pacjencie 6.1, wariant niszczący miejsce akceptorowe eksonu 3 prawdopodobnie spowodował alternatywne splicowanie. U wszystkich pacjentów utracono ekspresję białka CD55, przy czym tylko Pacjent 6.1 miał niewielką ekspresję resztkową (Figura 2B i Fig. S7D w Dodatku Uzupełniającym). Zaobserwowaliśmy, że CD55 był normalnie eksprymowany na kapilarnych komórkach śródbłonka w podstawnej warstwie podśluzowej i blaszce właściwej, nabłonkowym szpale słupkowym nabłonku i infiltracji limfocytów i był nieobecny w tkankach (Figura 2C). Warianty te mają silne (u Pacjenta 6.1) lub bardzo silne (u wszystkich naszych pozostałych pacjentów) dowody patogeniczności, zgodnie z wytycznymi American College of Medical Genetics and Genomics.12 Łącznie zidentyfikowaliśmy pięć różnych homozygotycznych, nowatorskich, z funkcjonalnych wariantów CD55 u dziewięciu pacjentów z Turcji, jednego z Syrii i jednego z Maroka (rysunek 2A). Szczegóły podano na rysunkach S1, S6E i S7 w dodatkowym dodatku.
Dopełnienie aktywacji na komórkach z niedoborem CD55
Rysunek 3
[przypisy: peticado, zdrowekosmetyki, badoo toruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Niedobór CD55, wczesna enterotencja powodująca utratę białka i zakrzepica ad 5”

  1. Jan Says:

    Ciekawe te informacje ale nie u nas

  2. Jakub Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: najlepsze spalacze[...]

  3. Olivier Says:

    Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

Powiązane tematy z artykułem: badoo toruń peticado zdrowekosmetyki