Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Nierzadko zachodzi zja- wisko okreslane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nierzadko zachodzi zja- wisko określane nazwą psychosis residualis, gdy chory wierzy nadal.w treść tych urojeń, które były w czasie trwania zespołu, a których już nie ma. Wiarę tę chory pokrywa co najwyżej mniej lub bardziej zręczną dysymulacją. Nie Ieczony lub nie wyleczony zespół paranoidalny swoistego pochodzenia, jeżeli po jakimś czasie nie ustąpi samorzutnie, może utrzymywać się latami i dzie- siątkami lat z przewlekłym procesem schizofrenicznym. Nawet przy naj dłuż- szym trwaniu każdej chwili może się cofnąć. Natomiast zespół paranoidalny nieswoistego pochodzenia cofa się bez najmniej szych pozostałości. Chorzy wy- rażają zdumienie, jak mogli wierzyć w treść urojeń, śmieją się z nich, a z roz- mowy z nimi bije szczerość tego krytycznego przeświadczenia. Zespół para- noidalny ustępuje bardzo łatwo, nawet gdy podstawowe cierpienie somatyczne utrzymuje się nadal. Jest on zespołem częstym zarówno w postaci czystej, jak i w sprzężeniu z innymi ostrymi zespołami czynnościowymi. Wystrzegać się trzeba jednak rozpoznawania domieszki zespołu paranoidalnego tylko na pod- stawie obecności urojeń prześladowczych. Te ostatnie mogą bowiem wchodzić w skład wielu zespołów. Na to, aby rozpoznać składnik paranoidalny w zespole mieszanym, trzeba wykazać oprócz urojeń i omamów również wszystkie inne zaburzenia głównie ze strony napędu psychoruchowego i życia uczuciowego przy rozprzężonej strukturze osobowości, chociażby te inne zaburzenia, zna- mienne dla psychoz z kręgu schizofrenicznego, pozostawały na dalszym planie ledwo naszkicowane. Rozpoznanie w przeważającej liczbie przypadków nie nasuwa trud- ności po tym, co dotąd powiedzieliśmy. .Praktycznie chyba naj donioślejszym zagadnieniem jest jak najrychlejsze docieczenie, czy stwierdzony zespół para- noidalny wyrósł na swoistym podłożu przewlekłym, czy nie. Tam gdzie przy- czyna wywołująca jest wyraźna, gdzie zespół psychotyczny wystąpił w prze- biegu jednej z chorób wymienionych na wstępie do niniejszego rozdziału, tam uzasadniona jest nadzieja, że stwierdzony czynnik chorobotwórczy jest jedyny. [przypisy: , odżywki do rzęs, dentysta Kraków, powiększanie piersi ]

Comments are closed.