Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Nowoczesne sanatoria staly sie osrod-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nowoczesne sanatoria stały się ośrod- kami leczenia zachowawczego i chirurgicznego. W związku z tym zmienił się i sam rodzaj chorych na gruźlicę płuc, leczonych obecnie w sanato- riach. Gdy jeszcze nie tak dawno do sanatoriów przyjmowano tylko cho- rych na gruźlicę uleczalną ze zmianami w płucach łagodnymi i ograni- czonymi, to obecnie leczenie- sanatoryjne stało się dostępne także dla cho- rych ze zmianami rozległymi, których dawniej przyjmowano do sanato- riów bardzo niechętnie. Przekonano się bowiem, że nowoczesnymi me- todami leczniczymi z odmą włącznie, skojarzonymi z leczeniem sanatoryj- nym, uzyskuje się zwykle wyniki bez porównania lepsze niż tymi sa- mymi metodami w warunkach niesanatoryjnych. Tłumaczy się to tym, że odma i inne metody chirurgiczne wywierają wpływ przede wszystkim miejscowy, leczenie zaś sanatoryjne zwiększa siły obronne całego ustroju, zakażonego gruźlicą. Zatem rola sanatoriów jako zakładów dla indywidu- alnego leczenia chorych na gruźlicę płuc, a zarazem społeczne ich zna- czenie nie tylko nie zmniejszyły się, ale raczej zwiększyły się i rozsze- rzyły.
Leczenie chirurgiczne Obok metody higieniczno-dietetycznej ogromną rolę w lecznictwie gru- źlicy płuc odgrywa leczenie chirurgiczne. Ma ono na celu przez unieru- chomienie chorych części płuca i łagodne miejscowe leczenie bodźcowe stworzyć lepsze warunki gojenia się miejscowych zmian gruźliczych. To- też zasadniczym wskazaniem do tego leczenia są postaci gruźlicy płuc ze skłonnością do rozrostu tkanki łącznej dookoła ognisk gruźliczych i do ich bliznowacenia, natomiast postaci czysto wysiękowe nie nadają się do leczenia chirurgicznego. Na czele metod chirurgicznych stoi odma opłucna lecznicza. Metoda ta przeobraziła zupełnie rokowanie w gruźlicy płuc i zmieniła radykalnie oblicze zakładów szpitalnych, Niezbędny jednak warunek po- wodzenia przy stosowaniu zarówno odmy, jak i innych metod chirur- gicznych stanowi prócz dostatecznej długości leczenia należyty dobór cho- rych. Leczeniem chirurgicznym można uzyskać dobre Wyniki tylko ucho- Tych z dostatecznym jeszcze zapasem sił obronnych, z zakażeniem bowiem gruźliczym walczy cały ustrój, oraz u chorych, u których można spodzie- .wać się, że przez unieruchomienie chorych części płuca zmniejszy się za- truwanie ustroju, a przez to zwiększą się obronne jego zdolności, jedno- cześnie zaś przez utrudnienie wchłaniania się jadów z ognisk gruźliczych osiągnie się łagodne miejscowe leczenie bodźcowe, wiodące do rozrostu tkanki łącznej i bliznowacenia zmian gruźliczych. [przypisy: , implanty zębów, powiększanie piersi, olejek kokosowy na włosy ]

Comments are closed.