Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Wyniki uzyskane w zwalczaniu gruźlicy w Polsce.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ocenić ściśle wyniki uzyskane w zwalczaniu gruźlicy w Polsce do r. 1939 nie podobna, gdyż nie mamy dokładnych statystyk, zwłaszcza z obszarów wiejskich. Toteż z wielkim zastrzeżeniem należy przyjąć dane Głównego Urzędu Statystycznego, według których w całej Polsce umarło na gruźlicę na 10,000 mieszkańców w r. 1928 – 19,8, w r. 1929 – 20.5, w r. 1930 – 18,9, w r. 1931 – 20, w r. 1932 – i 7,6. Większe zaufanie wzbudzają statystyki zgonów na gruźlicę w wielkich miastach. Zestawiam je za okresy 5-letnie w ,Warszawie i Krakowie porównując je z okresem przed pierwszą wojną światową, mianowicie z zgonami w latach 1910-1914. Poprawę uwidacznia także obliczenie stosunku zgonów z gruźlicy do ogólnej liczby zgonów. W Warszawie w okresie 1910-1914 przypadał jeden zgon z gruźlicy na 5,8 zgonów w ogóle, w okresie 1920-1924 także na 5,8, w okresie 1925-1930 na 5,9 i w okresie 1930-1934 na 6,7. W miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców przypadał jeden zgon z gruźlicy w r. 1928 i 1929 na 6,37 zgonów w ogóle, w r. 1930 – na 6,5, w r. 1931 – na 6, w r. 1932 i 1933 – na 6,45, w r. 1934 I- na 6,6, w r. 1935 – na 7,15 i w r. 1936 – jeden na 7,17. Kończąc na tym omówienie walki z gruźlicą, jako klęską społeczną w Polsce w okresie do r. 1939 pragnę jeszcze zaznaczyć, że temu zadaniu służyło po części także naukowe opracowanie różnych zagadnień dotyczących gruźlicy. W r. 1934 powstało Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, którego zadaniem było rozważanie zagadnień naukowych, biologicznych, klinicznych i społecznych z zakresu gruźlicy.
Okres po roku 1939, wobec ogromnego spustoszenia spowodowanego gruźlicą w okresie wojny, nowopowstałe Ministerstwo Zdrowia bezpośrednio po wyzwoleniu kraju przez Armię Radziecką i odrodzone Wojsko Polskie, przystąpiło energicznie do walki z tą chorobą. Przy Ministerstwie Zdrowia powstał osobny Wydział Walki z Gruźlicą z sekcją przeciwgruźliczą jako organem opiniodawczym. Do 1 stycznia 1950 r. staraniem i, na koszt Ministerstwa Zdrowia zbadano prawe 4.800.000 dzieci i młodzieży od 1 do 18 roku życia i śród nich zaszczepiono doskórnie prawie 2.500.000. Od 1 stycznia 1946 r. do końca 1949 r. zaszczepiono doustnie ponad 400.000 noworodków. W krótkim stosunkowo czasie sekcja przeciwgruźlicza Wydziału Walki: z Gruźlicą przy Ministerstwie Zdrowia opracowała projekt ustawy przeciwgruźliczej. [podobne: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, przychodnia medyk rzeszów, fridomia ]

Tags: , ,

No Responses to “Wyniki uzyskane w zwalczaniu gruźlicy w Polsce.”

 1. Konrad Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdrowe żywienie[...]

 2. Skull Crusher Says:

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

 3. Cosmo Says:

  Article marked with the noticed of: okulista lublin[...]

 4. Cool Whip Says:

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

Powiązane tematy z artykułem: fridomia odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena przychodnia medyk rzeszów