Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Odme oplucna wytwarza sie zawsze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odmę opłucną wytwarza się zawsze po stronie płuca. ze zmianami roz- leglejszymi i czynniejszymi. Jeżeli po 1-2 tygodniach stan chorego nie poprawia się, zwłaszcza zaś jeżeli sprawa gruźlicza w drugim płucu po- stępuje, to zanim zaniecha się leczenia odmą, należy rozważyć, czy sprawa .. nie da się zatrzymać zastosowaniem odmy po obu stronach. Trzeba mieć także na względzie, że nieliczne ogniska w drugim płucu: nie zawsze są czynne. Zmiany w tym płucu mogą być wyrazem przebytej już gruźlicy płuca, a wtedy również nie są przeszkodą w leczeniu odmą płuca ze zmianami czynnymi, Stąd wynika potrzeba rozstrzygnięcia w każdym przypadku ze zmianami w obu płucach, czy są one czynne w obu płucach. W tym celu podaje się chorego kilkotygodniowemu spostrzeganiu, w czasie którego zwraca się uwagę na objawy opukowe i zwłaszcza osłuchowe w obu płucach oraz wykonuje się serię zdjęć rent- genowskich. Obserwacja 2-4-tygodniowa zwykle wystarcza dla okre- ślenia, czy zmiany w płucu mniej zajętym Są czynne. Przeciwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej w gruźlicy o b u płuc stanowią: 1. gruźlica w posuniętym okresie z licznymi jamami w obu procach albo ze zmianami bardzo rozległymi) zwłaszcza rozsianymi, 2. gruźlica obu płuc przebiegająca ze znaczną dusznością. Dla zwiększenia w gruźlicy obu płuc skuteczności odmy leczniczej jednostronnej kojarzy się ją z leczeniem higieniczno-dietetycznym . . Przy rozważaniu wskazań do stosowania odmy opłucnej leczniczej należy uwzględnić także stan opłucnej. Zupełne zarośnięcie jamy oplucnej uniemożliwia to leczenie. Nie ma żadnych pewnych objawów, które by pozwalały wnosić o stanie opłucnej. [więcej w: , domowe sposoby na trądzik, Zdrowa żywność, prawo medyczne ]

Comments are closed.