Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Schizofrenia.

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Opisane przeobrażenie pojęciowe powinno by się może odbić na mianownictwie, które jest niewątpliwie przestarzałe. Ścisły związek jednakże hebefrenii, katatonii i paranoidu ze schizofrenią do tego stopnia utrwalił się w wyobraźni każdego psychiatry, że trudno byłoby zbyt daleko posuwać się w przekształceniu mianownictwa. Nadal więc przymiotnik schizofreniczny niech widnieje w oznaczeniu zespołów, które wyrosły historycznie z pierwotnego pojęcia bleulerowskiej schizofrenii. Mianem hebefrenii, katatonii i paranoidu będziemy więc oznaczali te zespoły schizofreniczne, które wyrosły na podłożu przewlekłej schizofrenii. Natomiast takie same zespoły, jeżeli wywołane zostały innymi, nieswoistymi czynnikami chorobotwórczymi, określimy mianem zespołów schizofrenicznych (schizophreniforme, schizophrenieiihnlich, schizophrenes Zustandsbild, szizofrenopodobnyj). Zaliczamy omawiane zespoły psychotyczne do wspólnego kręgu schizofrenicznego nie tylko dla uszanowania tradycji, ale przede wszystkim dlatego, że, mają wspólne cechy. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba mniej lub więcej zaznaczone oznaki rozpadu struktury osobowości, szczególnie groźnie zarysowanego, jeśli zespół ten wystąpi w związku z podłożem schizofrenicznym. Równie ważną i znamienną cechą są szczególne zmiany życia afektywnego, które wykazuje również cechy wewnętrznego rozszczepienia. Dalszym wspólnym objawem jest autyzm, który w połączeniu z poprzednimi objawami wyciska znamienne piętno na sposobie myślenia. Myślenie autystyczno-niezdyscyplinowane (Bleuler) wyraża się równie ważnym i stałym objawem rozkojarzenia. Rozszczepienie zaznaczone jest nie tylko wewnątrz poszczególnych czynności psychicznych, a więc wewnątrz życia uczuciowego i wewnątrz procesów myślowych, ale także pomiędzy tymi czynnościami w ich wzajemnym stosunku, a więc nie ma zrozumiałej harmonii między przejawami życia uczuciowego, czynności intelektualnych oraz napędu psychoruchowego. Chociaż wszystkie to zaburzenia odnaleźć można w każdym z trzech zespołów, to jednakże nie w tym samym stopniu. Zależnie od tego, która kategoria zaburzeń góruje w obrazie klinicznym, rozróżniamy ten czy inny zespól. I tak w zespole hebefrenicznym na pierwszym planie są ostre zaburzenia afektywne, obejmujące całość tych zjawisk począwszy od uczuciowości wyższej. W katatonicznym zespole górują natomiast zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. [więcej w: stacja dializ, poradnia psychologiczna bielany, leczenie w komorze hiperbarycznej cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: leczenie w komorze hiperbarycznej cena poradnia psychologiczna bielany stacja dializ