Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Medycyna dzikiej przyrody: zarządzanie dzikimi zagrożeniami i katastrofy środowiskowe ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Racjonalne podejście do ukąszeń zwierząt wielu odmian jest dobrze omówione tutaj. Nietypowym dla podręcznika lekarskiego jest rozdział zatytułowany Wilderness Improvisation , start dla 101 zastosowań agrafki na wolności. Ten rozdział obejmuje takie zagadnienia jak improwizacja dróg oddechowych. Znajomość takich środków uwspółcześniania zwiększy szanse na poradzenie sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami w terenie. Czytelnicy z bogatym doświadczeniem w zakresie dzikiej przyrody przekonają się, że niektóre improwizacje stosowane z powodzeniem w poprzednich sytuacjach nie są omawiane. Read the rest of this entry »

No Comments »

Medycyna dzikiej przyrody: zarządzanie dzikimi zagrożeniami i katastrofy środowiskowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Wiele dziesięcioleci temu ofiara wypadku na wspinaczce górskiej trafiła do szpitala na północno-zachodnim Pacyfiku. Lekarz dyżurny zauważył: Dobrze, że miał wypadek tuż przed szpitalem, inaczej nie przeżyłby. Góral spadł na odległą górę w Kaskadach, a ewakuacja trwała kilka dni – świadectwo praktyki medycyny dzikiej na długo przed tym terminem zaczęło obowiązywać w latach siedemdziesiątych. Dzicz jest coraz mniejszy, a dostęp do niego wzrasta. Wspinacze na Denali (Mount McKinley) znani są z tego, że po osiągnięciu szczytu 6194-m biorą telefony komórkowe i dzwonią do domu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Zapalenie uchyłka

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Nie zgadzamy się z niektórymi aspektami badań i terapii 70-letniego mężczyzny z zapaleniem uchyłka opisanym przez dr. Nanda i Amini (wydanie 24 sierpnia) .1 Kwestionujemy potrzebę wlewu baru, szczególnie wykonanego w tym samym dniu, co tomografia komputerowa (CT). CT jest najlepszym pojedynczym testem do diagnostyki zapalenia uchyłków. W jednym z badań 2 stwierdzono 98% przypadków zapalenia perykolicznego tłuszczu. CT ujawnia także nieoczekiwaną chorobę pozawałową, taką jak ropień, bez ryzyka zapalenia otrzewnej barytu, które może wynikać z wlewu baru. Read the rest of this entry »

No Comments »

Zespół Long-QT

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Ostatnio wykazano, że mutacje w różnych loci genów powodują zespół długiego QT, 1,2, jak doniesienia Towbina (wydanie 10 sierpnia) 3. Przebadaliśmy jedno z tych loci, ludzki gen związany z eterem (HERG, gen długiego zespołu QT 2 lub LQT2, na chromosomie 7), poprzez bezpośrednie sekwencjonowanie głównych regionów funkcjonalnych pomiędzy wyrażona domena S1 i domena wiążąca cykliczne nukleotydy u 15 pacjentów z zespołem długiego QT. To sekwencjonowanie spowodowało identyfikację dwóch nowych mutacji w wysoce konserwatywnym regionie HERG. Jeden pacjent miał delecję pojedynczej pary zasad (delT1671, z numeracją nukleotydową rozpoczynającą się od kodonu startu metioniny), powodując przedwczesny kodon stop w obrębie domeny S5. Prawdopodobieństwo związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wadliwym allelem HERG a kliniczną chorobą w rodzinie tego pacjenta ustalono przez późniejsze zidentyfikowanie mutacji u dwóch dodatkowych dotkniętych członków rodziny i jej brak u dwóch nienaruszonych członków. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »