Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Urojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Osobowość chorego jest w wyraźny sposób rozprzężona. Czasem stwierdzić można pojedyncze omamy słuchowe lub czuciowo-ustrojowe, ponieważ jednak chory informuje o nich w sposób niepoważny, nie ma się pewności, czy naprawdę je przeżywa, a nawet jeśli tak, to nigdy zaburzenia spostrzegania nie wybijają się na pierwszy plan. Chorzy rzadko bywają, agresywni, ich podniecenie psychoruchowe. Hałaśliwość jest nie tyle złośliwością wobec otoczenia, co lekceważeniem wszelkich względów i bezowocnym wyładowywaniem niepohamowanych, kapryśnych afektów. Sensorium pozostaje czyste nawet w stanach silniejszego podniecenia psychoruchowego. Urojenia rozmaitej treści wypowiadane przez chorego są niedorzeczne, logicznie sprzeczne, niestałe, niekonsekwentne, bezładne. Nie wykazują one ani śladu dążności do usystematyzowania. Bieg myślenia wykazuje już wcześnie znaczny stopień rozkojarzenia. Czasem stwierdza się, nieznacznie zresztą zaznaczone, perseweracje, dziecinne werbigeracje i neologizmy albo objawy echa, wszystko to jednak znajduje się na dalszym planie. Nastrój podlega kapryśnym wahaniom. Przygnębienie i płacz hebefrenika nie budzą współczucia, gdyż nie ma w nich nuty szczerości. Często stwierdza się wybitną ambiwalencję uczuciową przy ambitendencji działań i ambisentencji czynności intelektualnych. Typowym objawem, szczególnie częstym u kobiet, bywa puerylizm, polegający na naśladowaniu zachowaniem i mową dziecka. Osoby te, bez względu na wiek, mówią szczebiotem dziecięcym, robią odpowiednie minki, przybierają też ruchy dziecięce, a nawet czasem zdradzają jakby zainteresowania dziecięce, paplając o krówkach, konikach, motylkach itd. W hebefrenii objawy te są wyrazem głębokiego rozpadu osobowości i jej regresji do lat dziecięcych. Puerylizm zdarza się i w histerii, lecz bez rozpadu struktury osobowości, który jest tylko jakby teatralnie odgrywany. Przebieg zespołu hebefrenicznego bywa uporczywy, jeżeli osnuty jest na podłożu schizofrenii przewlekłej. Nie leczony może się wówczas utrzymywać nawet latami. Czasem samorzutnie, częściej pod wpływem leczenia, zespół ten ustępuje, aby po jakimś czasie powrócić. [więcej w: , odwrócona osmoza, catering dietetyczny, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Urojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Dnia 24. 11.1947 r. chorą przyjęto do Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG, gdzie poza opisanymi objawami stwierdzono: signa ekq. laesionis myocardh II gradus, poziom wapnia we krwi 110-128 mgOfo, hemoglobiny – 48010, erytrocytów – 2870000, wskaźnik – 0,90, leukocytów – 2600, pal. – 10uo, podziel. – 3110, limfocytów – 5400, monocytów – 5ryo, cholesterol krwi – 320 mfo. Badanie neurologiczne: pewna akineza i spowolnienie ruchowe ze skargami na ogólne osłabienie, osłabienie z rana mniejsze, zaburzenia mowy o charakterze dysfazji: pewne spowolnienie i utrudnienie, skargi na łatwe ziębnięcie i stałe uczucie zimna. Skóra sucha, łuszcząca, wypadanie włosów. Odruchy wygórowane, wzmożona pobudliwość mięśni mechaniczna, pobudliwość elektryczna nieco podwyższona, z nerwów wygórowana, w obrębie kończyn dolnych, zwłaszcza uda prawego, widzi się niekiedy dość wybitne miokimie w postaci falowania potęgujące się przy drażnieniu mięśni, miokimie obserwuje się również w mięśniach twarzy (m. żwacz) po badaniu prądem głównie galwanicznym. Zresztą pod względem neurologicznym nic szczególnego. Badania przemiany podstawowej -z powodu przeszkód technicznych nie przeprowadzono. Psychicznie: zanik aktywności aż niemal do bezruchu; przytępienie życia afektywnego, apatia, przygnębienie, obniżenie sprawności intelektualnej, zanik zainteresowań i dążeń, małomówność, ospałość, osłabienie zdolności zapamiętywania, dysforia, niezupełnie dokładna orientacja w czasie. W 2 tyg. po przyjęciu na klinikę wewnętrzną, a więc przed ukończeniem badań, wywiązał się niemal nagle następujący obraz: chora zaczęła wypowiadać twierdzenie, że jest nieuleczalnie chora, że czeka ją śmierć, że jest przedmiotem prześladowań. Po tygodniu objawy te nasiliły się do stanu, który niepsychiatrzy określili jako “napad szału”, chora zaczęła rzucać się na otoczenie, krzyczała, że zgubiono całą jej rodzinę, że zamordowano jej męża, że cała Polska zginie, że otoczenie jest fałszywe, że zrobiono ją zbrodniarką. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

« Previous Entries