Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘ból pleców’

Forumini zmienil zupelnie swe zdanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Forumini zmienił zupełnie swe zdanie i w przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych ftizjologów, zaczął usilnie zalecać leczenie odmą w naj wcześniejszym okresie choroby. Obecnie nie ulega już wąt- pliwości, że stosowanie odmy leczniczej tylko w gruźlicy ciężkiej i posu- niętej jest wielkim błędem oraz że metoda ta daje najlepsze wyniki- w okresach początkowych. Poza tym jednak poglądy na wskazania do jej stosowania nie są do dziś dnia zgodne. Osobiście sprawę rozstrzygam w każdym przypadku indywidualnie, uwzględniając stopień sił obronnych ustroju, a co do samej sprawy gru- źliczej: 1. jej skłonność do postępowania, w mniejszym stopniu jej rozległość w jednym płucu; 2. zajęcie jednego lub obu płuc; 3. udział opłucnej; 4. zajęcie gruźlicą innych narządów. Leczenie odmą może mieć powodzenie tylko w tych przypadkach, w któ- rych chory ma jeszcze dość sił, odma bowiem jest jedynie czynnikiem sprzyjającym gojeniu się zmian gruźliczych w płucach. Jeżeli siły obronne ustroju są już na wyczerpaniu, to leczenie odmą, wnosząc dodatkowe ob- ciążenie, może nawet szkodzić. Toteż bardzo ciężki stan ogólny chorego, wybitne wyniszczenie i rozleglejsza gruźlica jelit stanowią przeciwwska- zanie do leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Naczelne wskazanie do leczenia odmą o-płucną stanowią przewlekłe podostre zmiany gruźlicze w płucu z wyraźną skłonnością do postępowania, zwłaszcza do serowacenia i rozpadu z powstawaniem jam. Jamy gruźlicze są oporne na leczenie zachowawcze, jednocześnie zaś stanowią stałe niebezpieczeń- stwo dla chorego i otoczenia. Zwłaszcza dobre wyniki uzyskuje się w Ie- czeniu odmą opłucną przewlekłej gruźlicy płuc włóknisto-serowatej w tych przypadkach, w których dookoła jamy rozpoczęło się już samo- rodne włóknienie i bliznowacenie. Wyniki są tym lepsze, im wcześniej odmę zastosowano, a to dlatego że w początko- wym okresie często nie ma jeszcze zrostów opłucnych, zmiana gruźlicza dotyczy przeważnie jednego płuca i ściany jamy są jeszcze cienkie, sprę- żyste i podatne na ucisk. Odwlekanie w tych przypadkach odmy Ieczni- czej w nadziei, że sprawa uspokoi się i jama zabliźni, mści się bardzo często na dalszym losie chorego. [patrz też: , Zdrowa żywność, ból pleców, wkładki sfp ]

Comments Off