Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Psychosis residualis.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Nierzadko zachodzi zjawisko określane nazwą psychosis residualis, gdy chory wierzy nadal w treść tych urojeń, które były w czasie trwania zespołu, a których już nie ma. Wiarę tę chory pokrywa co najwyżej mniej lub bardziej zręczną dysymulacją. Nie leczony lub nie wyleczony zespół paranoidalny swoistego pochodzenia, jeżeli po jakimś czasie nie ustąpi samorzutnie, może utrzymywać się latami i dziesiątkami lat z przewlekłym procesem schizofrenicznym. Nawet przy najdłuższym trwaniu każdej chwili może się cofnąć. Natomiast zespół paranoidalny nieswoistego pochodzenia cofa się bez najmniejszych pozostałości. Chorzy wyrażają zdumienie, jak mogli wierzyć w treść urojeń, śmieją się z nich, a z rozmowy z nimi bije szczerość tego krytycznego przeświadczenia. Zespół paranoidalny ustępuje bardzo łatwo, nawet gdy podstawowe cierpienie somatyczne utrzymuje się nadal. Jest on zespołem częstym zarówno w postaci czystej, jak i w sprzężeniu z innymi ostrymi zespołami czynnościowymi. Wystrzegać się trzeba jednak rozpoznawania domieszki zespołu paranoidalnego tylko na podstawie obecności urojeń prześladowczych. Te ostatnie mogą bowiem wchodzić w skład wielu zespołów. Na to, aby rozpoznać składnik paranoidalny w zespole mieszanym, trzeba wykazać oprócz urojeń i omamów również wszystkie inne zaburzenia głównie ze strony napędu psychoruchowego i życia uczuciowego przy rozprzężonej strukturze osobowości, chociażby te inne zaburzenia, znamienne dla psychoz z kręgu schizofrenicznego, pozostawały na dalszym planie ledwo naszkicowane. Rozpoznanie w przeważającej liczbie przypadków nie nasuwa trudności po tym, co dotąd powiedzieliśmy. Praktycznie chyba najdonioślejszym zagadnieniem jest jak najrychlejsze docieczenie, czy stwierdzony zespół paranoidalny wyrósł na swoistym podłożu przewlekłym, czy nie. Tam gdzie przyczyna wywołująca jest wyraźna, gdzie zespół psychotyczny wystąpił w przebiegu jednej z chorób wymienionych na wstępie do niniejszego rozdziału, tam uzasadniona jest nadzieja, że stwierdzony czynnik chorobotwórczy jest jedyny. [przypisy: , odżywki do rzęs, dentysta Kraków, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Psychosis residualis.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Najczęściej urojenia są luźne i nie wykazują żadnej dążności do usystematyzowania. Czasem zdarza się jednak, zwłaszcza w zespole paranoidalnym nieswoistego pochodzenia, że urojenia prześladowcze, ksobne, wielkościowe czy inne układają się jakby w jeden system, nigdy jednak z tak żelazną konsekwencją jak w paranoi. Autyzm chorego sprawia, że całe otoczenie zmienia się urojeniowo. Osoby z otoczenia bywają diabłami, katami, masonami, hitlerowcami, trucicielami itd., zależnie od poglądów chorego. Wybitnie dochodzi do głosu podwójna orientacja chorego, gdyż te same osoby są równocześnie lekarzami, pielęgniarkami, znajomymi itd. Dwoistość ta w zastanawiający sposób zachodzi przy urojeniach wielkościowych, stanowiących wyraz rozszczepienia osobowości. Chory twierdzi np., że jest królem, a równocześnie spokojnie zamiata korytarz. Urojenia wielkościowe przeplatają się z prześladowczymi i ksobnymi. U kobiet urojenia wielkościowe miewają zabarwienie erotyczne i pociągają za sobą urojenia prześladowcze wskutek zazdrości rywalek. Rozszczepienie osobowości może przybierać fantastyczne formy, chorzy mogą czuć w sobie demona, mogą się uważać za zwierzęta, nie tracąc zresztą swojej zwyklej osobowości. Do treści urojeń ustosunkowują się w rozmaity sposób: stają się napastliwi wobec domniemanych wrogów, przybierają pozy wielkościowe, popadają w przygnębienie lub lęk. Odczyny te nigdy jednak nie są naprawdę dostosowane do treści urojeń ani ilościowo, ani jakościowo, występują mianowicie zjawiska paratymii, ambiwalencji, a obok tego w dyskretnym stopniu na drugim planie, wszystkie te dziwactwa i zaburzenia napędu psychoruchowego, które znamionują inne zespoły z kręgu schizofrenicznego. Samorzutnie albo pod wpływem leczenia zespół paranoidalny ustępuje. Jeżeli nie wchodzi w grę podłoże swoiste, to chorzy odzyskują całkowity krytycyzm , wobec przebytych zjawisk psychotycznych. Jest to znak rokowniczy bardzo pomyślny, gdyż jednym z ważnych znamion zarówno schizofrenii, jak i zespołów z tego kręgu jest zupełny brak poczucia choroby psychicznej, w przeciwieństwie do melancholii, gdzie chorzy czują swoją chorobę psychiczną i przeważnie proszą o leczenie, jeżeli tylko uznają, że są jakieś widoki na wyleczenie. Toteż w zespołach paranoidalnych wyrosłych na gruncie przewlekłej schizofrenii nie widać nigdy pełnego poczucia choroby. [więcej w: , odżywki do rzęs, dentysta Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries