Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Rozpoznanie. Przypadek ten nalezy porównac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Przypadek ten należy porównać z poprzednim. Okaże się, że taki sam zespół psychotyczny paranoidalny wywołany został przez czynniki etiolo- giczne różne, a nawet przeciwstawne. W poprzednim przypadku czynnikiem cho- robotwórczym była niedomoga tarczycy, w tym przypadku właśnie jej nadczynność lub też czynnik toksyczny, mianowicie zatrucie metylotiouracylem, albo sprzężenie obydwóch tych czynników organicznych. Jak w poprzednim przypadku tak i w tym psychoza paranoidalna miała charakter epizodyczny i przeminęła samorzutnie, jak to często bywa w przypadkach zespołów psychotycznych czynnościowych. Jak w poprzednim przypadku tak i tutaj psychoza ta miała cechy ostrego zespołu schizofrenoidalnego, tzn. wyrosła nie na podłożu swoistego, przewlekłego procesu schizofrenicznego, lecz na podłożu innego uszkodzenia tkanki mózgowej. Czynnoś- ciowy zespół psychotyczny w obydwóch przypadkach minął doszczętnie, tzn. bez jaKichkolwiek ubytków schizofrenicznych. W pierwszym przypadku organiczne pod- łoże, wywołane przez długotrwałe działanie niedoboru hormonu tarczycowego, pozo- stawiło trwale ubytki o charakterze psycheorganicznym. W drugim przypadku, gdzie i nadczynność tarczycy stosunkowo szybko została wyrównana,. i działanie zatrucia lekiem było krótkotrwałe i odwracalne, sprawa mogła być wyleczona doszczętnie, tzn. obydwa składniki złożonego obrazu klinicznego, zarówno organiczny, jak i czyn- nościowy, zostały usunięte, zresztą bez rękojmi co do nawrotu. [podobne: , Depilacja laserowa, domowe sposoby na trądzik, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Rozpoznanie. Przypadek ten nalezy porównac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dodatnie działanie klimatu górskiego .ma również równoważyć początkowe pogorszenie gruźlicy płuc w okresie przystosowania się chorego do górskiego klimatu, co nierzadko wymaga dłuższego czasu. Tłumacząc w ten sposób wyniki leczenia nie uwzglę- dniono tej okoliczności, że prócz klimatu w leczeniu uzdrowiskowym w miejscowościach górskich wchodzą w grę liczne inne czynniki, jak zmiana otoczenia, a przede wszystkim trybu życia chorego jego oder- wanie się od codziennych trosk, leczenie wypoczynkowe i higieniczno- dietetyczne, wpływy psychiczne i in. Leczenie i zachowaniem tych sa- mych warunków w klimacie nizinnym lub nizinno-leśnym w zdrowej miejscowości, z dala od fabryk, osłoniętej od wiatrów, okazało się również skuteczne. Można zatem podzielić zdanie Wladislawa Janowskiego, że w warunkach leczenia uzdrowiskowego „chory na gruźlicę płuc jedna- kowo zdrowieje i na szczytach Alp, i w lasach sosnowych, i w głębi stepów kirgrzkich, i u podnóża piramid”, Zatem nie ma leczniczego klimatu swoistego dla gruźlicy płuc. Nie- wątpliwie jednak istnieją miejscowości klimatyczne szkodliwe dla tych chorych. Do nich zalicza się (Antoni Sabatowski) okolice o bardzo wiel- kiej ilości opadów, częstej mgle, wystawione na silne wiatry i o glebie bagnistej. U nas do takich miejscowości należą stoki północno-zachodnie Beskidu Śląskiego i dolina dolnej Wisły na Pomorzu. Szkodliwy dla cho- rych na gruźlicę płuc jest także klimat morski z częstymi, ostrymi zmia- nami pogody i wiatrami – więc i nasze wybrzeże morskie – miejsco- wości o upalnym lecie (wybrzeże Morza Śródziemnego), obszary nizinne. o odkrytych piaskach, nierzadko dość lotnych oraz zwarte obszary leśne z gruntem mniej przepuszczalnym, które wskutek tego obfitują w parę wodną i mgłę. Za zupełnie nie odpowiedni dla chorych na gruźlicę płuc należy uznać klimat wybrzeża atlantyckiego i wybrzeża Morza Śródziem- nego; dokąd tak często posyłano dawniej chorych na gruźlicę. L. Bernard z wybrzeża francuskiego Morza Śródziemnego poleca tylko okolice Men- tony i Cannes, i to tylko w okresie wiosennym. Leczenie klimatyczne jest bezcelowe w ostrych postaciach gruźlicy w postaciach przewlekłych tak już posuniętych, że ni€ ma nadziei po- prawy. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, domowe sposoby na trądzik, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries