Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Czytanie latwych ksiazek ani umiarkowanej,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czytanie łatwych książek ani umiarkowanej, nie męczącej pracy umysłowej w ogóle w czasie leżenia nie zabrania się, z wyjątkiem parogodzinnej popołudnio- wej bezwzględnej ciszy, którą zaleca się każdemu choremu w wygodnej pozycji leżącej. Podczas leżenia powinien być chory należycie otulony, zwłaszcza w zimie i w ogóle w dniach chłodnych, by nie odczuwał zimna. Leczenie wypoczynkiem wpływa dobrze na przebieg sprawy gruźliczej. Zmniejszenie w spoczynku częstości i głębokości oddechów stwarza dobre warunki gojenia się zmian gruźliczych w płucach: krążenie limfy zwal- nia się, jady gruźlicze dostają się w mniejszej ilości do krwi, przez co zmniejsza się zatrucie ustroju, a miejscowo rozrasta się silniej tkanka, otorbiająca przerastająca zmiany gruźlicze, zmniejsza się także niebez- pieczeństwo szerzenia się choroby drogą rozsiewania prątków przez oskrzela. W łóżku przy wolnym dostępie do świeżego powietrza i zabezpieczeniu od deszczu, wiatrów i bezpośrednich promieni słońca chory spędza od 1 do 5-6 godzin dziennie, zależnie od stanu oraz od charakteru zmian w płucach. Przesadne leżakowanie jest tak samo niewłaściwe, jak szkodliwy jest niedostateczny wypoczynek, przerywany przechadzkami, wycieczkami, zabawą itp. Chorzy nie gorączkujący powinni także spędzać po kilka godzin dzien- nie w zupełnym spokoju w łóżku, na wygodnej kanapie lub na leżaku na wolnym powietrzu, jeżeli plwocina zawiera jeszcze prątki gruźlicy, spra- wa gruźlicza jest czynna lub jeżeli ogólny stan jest niezadowalający .. Jeżeli tych przeszkód nie ma, to zaleca się chorym pod ścisłym dozo- rem lekarskim przechadzki coraz dłuższe i dalsze, zaczynając zwykle od 10-15-minutowych. Jeżeli po . półgodzinnym leżeniu po powrocie z przechadzki ogólna ciepłota ciała jest wyższa niż 37,5°C, to należy czas przechadzek skrócić, a nawet zupełnie ich zakazać na pewien okres czasu. Tak samo postępujemy, jeżeli po przechadzce ma chory uczucie zmęczenia, duszność, gorszy sen i inne niepożądane objawy. Przechadzki po nierównym miejscu muszą być na dłuższy czas w. ogóle zakazane, tym bardziej sporty. Rozrywki podniecające (tańce, gra w karty itp.) są bez- względnie zakazane. [podobne: , krem neutrogena, odwrócona osmoza, Depilacja laserowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Czytanie latwych ksiazek ani umiarkowanej,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odma opŁucna (czyli piersiowa) lecznicza (pneumothorax therapeuticus) Odma opłucna (czyli piersiowa) sztuczna (pneumothorax artifidalis) Najważniejszą i najskuteczniejszą metodą leczenia gruźlicy płuc obok metody higieniczno-dietetycznej jest odma opłucna. Wzmianka historyczna Leczenie gruźlicy płuc odmą opłucną opiera się na spostrzeżeniach wpływu samorodnej odmy opłucnej na przebieg spraw chorobowych w płucach, zwłaszcza gruźlicy płuc. Mianowicie od dawna już zauważono, że dołączenie się całkowitej odmy opłucnej do gruźlicy płuc zmienia zu- pełnie dalszy jej przebieg. W ogromnej większości przypadków następuje wybitne pogorszenie choroby wśród gwałtownych bólów w odpowiednim boku, zapadu, znacznej sinicy, duszności i wzrostu ogólnej ciepłoty ciała. Chory literalnie dusi się i w przeważnej większości przypadków wkrótce ginie. Burzliwy przebieg tej odmy, którą można by nazwać “kataklizmową” zależy od skojarzenia wielu czynników wybit- nie zakłócających wymianę gazową w płucach. W przypadkach ostrej odmy samorodnej, powstającej wskutek przebicia się gruźliczej jamy płucnej do jamy opłucnej, dołącza się jeszcze ostre zapalenie opłucnej wskutek jej zakażenia zawartością jamy. Jeżeli jednak chory szczęśliwie przeżyje ten bardzo burzliwy okres, a zapalenie opłucnej nie nabierze cech zapalenia posokowatego, to dal- szy przebieg gruźlicy płuc może zmieniać się wybitnie na lepsze nawet w przypadkach ciężkich suchot płuc: gorączka opada, czasami nawet znika, kaszel zmniejsza się, ilość plwociny maleje, prątki gruźlicy napo- tyka się w niej rzadziej, bóle w klatce piersiowej ustępują, poty znikają, łaknienie poprawia się, waga ciała wzrasta itd. Leczący wpływ samorod- nej odmy opłucnej opisali przede wszystkim klinicyści francuscy, a z Po- laków Czernicki. Jest to odma, słusznie nazwana przez Potaina ,,odmą opatrznościową” (pneumothoiax providentiel). Pomysł zastosowania w celu leczniczym zabiegów, które by sprzyjały zapadaniu się ścian jamy gruźliczej w płucach, nasunął się już dawno GiLchristowi (1770 r.), Carsonowi. (1823 r.), Ramadgemu (1824 r.) i innym. W naszym piśmiennictwie dość szczegółową historię odmy opłucnej leczniczej podał Aleksander Krasuski (Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1837, nr 25-28). Po próbie Careona ze sztuczną odmą opłucną otwartą Forlanini pier- wszy polecił (w r. 1882) sztuczną odmę opłucną zamkniętą jako zabieg, któ- ry pozwala uniknąć ujemnych stron odmy opłucnej samorodnej a wyzyskać dodatni wpływ odmy. Pomysł swój wykonał Forlanini, w r. 1890, wpro- wadzając azot do jamy opłucnej przez nakłucie ostrą igłą. W roku 1894 i 1895 opisał on wyniki leczenia gruźlicy płuc tą metodą i podkreślił, że sztuczna odma opłucna wywołuje poprawę stanu ogólnego i miejsco- wego, znikanie fizycznych objawów jam, zmniejszenie kaszlu i odplu- wania, wywiera dobry wpływ na krwioplucie i obniża ogólną ciepłotę ciała do poziomu prawidłowego na cały czas trwania odmy”. Przeszło jednak jeszcze sporo czasu, nim świat lekarski dał się przekonać o dużej różnicy w działaniu na gruźlicę płuc odmy opłucnej sztucznej i samorod- nej. W przełamaniu oporu duże zasługi położyli sam Forlanini oraz Brauer. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, Depilacja laserowa, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

« Previous Entries