Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

U osób o budowie astenicznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U osób o budowie astenicznej z małym, zwisłym sercem leczenie odmą opłucną wymaga wielkiej ostrożności. Nie zachęca do tego leczenia znaczna otyłość pochodzenia konstytucyjnego przebiegająca często, z otłuszczeniem: serca i następową niewydolnością krążenia. Kliniczne objawy, zależne od skrobiawicy nerek niezbyt posu- niętej, czasami cofają się przy leczeniu gruźlicy płuc odmą opłucną. Co do wieku chorego, to zmiany grużlicze, zwłaszcza postaci pneu- moniczne, w pierwszym dzieciństwie ustępują bardzo często same, natomiast zmiany prosówkowe dotyczą zwykle obu płuc i kończą się śmiercią. Zmiany pierwszego rodzaju nie potrzebują leczenia odmą, na prosówkową zaś postać odma nie wywiera dodatniego wpływu. W gru- żlicy drugiego okresu dzieciństwa, zależnej od zakażenia dodatkowego, po- stępowanie nie różni się od postępowania w gruźlicy dorosłych. W wieku podeszłym przeszkodą w stosowaniu odmy leczniczej bywa bardzo często rozedma płuc oraz zwyrodnienie mięśnia sercowego. Toteż powyżej 50 roku życia w podjęciu odmy opłucnej należy zachować dużą ostrożność. Odmy leczniczej nie należy wytwarzać, jeżeli z jakichkolwiek przy- czyn (często np. na prowincji) nie można systematycznie nią leczyć cho- rego przez kilka lat. Polecono dwa sposoby wytwarzania odmy opłucnej: 1. metodą Forlaniniego przez nakłucie klatki piersiowej, 2. metodą Brauera. [podobne: , dieta i odchudzanie, olej do włosów, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off