Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Rozpoznanie. Przypadek ten nalezy porównac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Przypadek ten należy porównać z poprzednim. Okaże się, że taki sam zespół psychotyczny paranoidalny wywołany został przez czynniki etiolo- giczne różne, a nawet przeciwstawne. W poprzednim przypadku czynnikiem cho- robotwórczym była niedomoga tarczycy, w tym przypadku właśnie jej nadczynność lub też czynnik toksyczny, mianowicie zatrucie metylotiouracylem, albo sprzężenie obydwóch tych czynników organicznych. Jak w poprzednim przypadku tak i w tym psychoza paranoidalna miała charakter epizodyczny i przeminęła samorzutnie, jak to często bywa w przypadkach zespołów psychotycznych czynnościowych. Jak w poprzednim przypadku tak i tutaj psychoza ta miała cechy ostrego zespołu schizofrenoidalnego, tzn. wyrosła nie na podłożu swoistego, przewlekłego procesu schizofrenicznego, lecz na podłożu innego uszkodzenia tkanki mózgowej. Czynnoś- ciowy zespół psychotyczny w obydwóch przypadkach minął doszczętnie, tzn. bez jaKichkolwiek ubytków schizofrenicznych. W pierwszym przypadku organiczne pod- łoże, wywołane przez długotrwałe działanie niedoboru hormonu tarczycowego, pozo- stawiło trwale ubytki o charakterze psycheorganicznym. W drugim przypadku, gdzie i nadczynność tarczycy stosunkowo szybko została wyrównana,. i działanie zatrucia lekiem było krótkotrwałe i odwracalne, sprawa mogła być wyleczona doszczętnie, tzn. obydwa składniki złożonego obrazu klinicznego, zarówno organiczny, jak i czyn- nościowy, zostały usunięte, zresztą bez rękojmi co do nawrotu. [podobne: , Depilacja laserowa, domowe sposoby na trądzik, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Rozpoznanie. Przypadek ten nalezy porównac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dodatnie działanie klimatu górskiego .ma również równoważyć początkowe pogorszenie gruźlicy płuc w okresie przystosowania się chorego do górskiego klimatu, co nierzadko wymaga dłuższego czasu. Tłumacząc w ten sposób wyniki leczenia nie uwzglę- dniono tej okoliczności, że prócz klimatu w leczeniu uzdrowiskowym w miejscowościach górskich wchodzą w grę liczne inne czynniki, jak zmiana otoczenia, a przede wszystkim trybu życia chorego jego oder- wanie się od codziennych trosk, leczenie wypoczynkowe i higieniczno- dietetyczne, wpływy psychiczne i in. Leczenie i zachowaniem tych sa- mych warunków w klimacie nizinnym lub nizinno-leśnym w zdrowej miejscowości, z dala od fabryk, osłoniętej od wiatrów, okazało się również skuteczne. Można zatem podzielić zdanie Wladislawa Janowskiego, że w warunkach leczenia uzdrowiskowego „chory na gruźlicę płuc jedna- kowo zdrowieje i na szczytach Alp, i w lasach sosnowych, i w głębi stepów kirgrzkich, i u podnóża piramid”, Zatem nie ma leczniczego klimatu swoistego dla gruźlicy płuc. Nie- wątpliwie jednak istnieją miejscowości klimatyczne szkodliwe dla tych chorych. Do nich zalicza się (Antoni Sabatowski) okolice o bardzo wiel- kiej ilości opadów, częstej mgle, wystawione na silne wiatry i o glebie bagnistej. U nas do takich miejscowości należą stoki północno-zachodnie Beskidu Śląskiego i dolina dolnej Wisły na Pomorzu. Szkodliwy dla cho- rych na gruźlicę płuc jest także klimat morski z częstymi, ostrymi zmia- nami pogody i wiatrami – więc i nasze wybrzeże morskie – miejsco- wości o upalnym lecie (wybrzeże Morza Śródziemnego), obszary nizinne. o odkrytych piaskach, nierzadko dość lotnych oraz zwarte obszary leśne z gruntem mniej przepuszczalnym, które wskutek tego obfitują w parę wodną i mgłę. Za zupełnie nie odpowiedni dla chorych na gruźlicę płuc należy uznać klimat wybrzeża atlantyckiego i wybrzeża Morza Śródziem- nego; dokąd tak często posyłano dawniej chorych na gruźlicę. L. Bernard z wybrzeża francuskiego Morza Śródziemnego poleca tylko okolice Men- tony i Cannes, i to tylko w okresie wiosennym. Leczenie klimatyczne jest bezcelowe w ostrych postaciach gruźlicy w postaciach przewlekłych tak już posuniętych, że ni€ ma nadziei po- prawy. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, domowe sposoby na trądzik, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries