Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Osłupienie.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Nawet daleko posunięte rozprzężenie struktury osobowości, jakie ma miejsce w każdym zespole katatonicznym, może się po najdłuższym trwaniu cofnąć, nie pozostawiając ubytków. Wyleczenie może nastąpić nagle. Jeżeli podłoże nie jest swoiste, rokowanie jest z zasady pomyślne. Rozpoznanie zespołu łukatotonicznego zwykle nie przedstawia większych trudności. Postać hipokinetyczna wymaga czasem różnicowania z parkinsonizmem. Wykluczamy tę ostatnią sprawę na podstawie typowego zespołu neurologicznego. Łatwo czasem niewprawnemu wziąć maskowatą twarz parkinsonik a za sztywną mimikę schizofreniczną, co przy powierzchownym badaniu bywało już nie jeden raz źródłem pomyłek rozpoznawczych. Badanie psychiatryczne jest tu konieczne. Osłupienie może występować w wielu sprawach chorobowych. Stupor melancholicus można czasem odróżnić dopiero po pewnym czasie obserwacji. Osłupienie histeryczne może sprawiać trudności różnicowania tylko w ciągu jakiegoś czasu, gdyż prędzej lub później typowe objawy muszą wyjść na jaw. Postać hiperkinetyczną z silnym podnieceniem psychoruchowym nieraz bardzo trudno odróżnić od stanów podniecenia przy zaburzonym sensorium, zwłaszcza w zespole amentywnym, czasem również w stanach pomrocznych. Niekiedy dopiero kilkudniowa obserwacja wydobędzie na jaw typowe dla jednego lub drugiego zespołu objawy. Różnicowanie utrudnione jest zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o mieszane objawy ameniywno-katatoniczne lub zamroczeniowo-katatoniczne. Cechy katatoniczne niejednokrotnie występują jako składnik wielu zespołów mieszanych rozmaitego pochodzenia. Możliwe są także mieszane zespoły katatoniczno-hebefreniczne. Odróżnienie poszczególnych składników miewa zresztą w tych przypadkach znaczenie raczej teoretyczne, gdyż postępowanie lecznicze tak czy owak będzie jednakowe. Zarówno osłupienie, jak i stany podniecenia psycho-motorycznego mogą wystąpić niekiedy u głuptaków, zwłaszcza w warunkach umożliwiających powstanie psychozy sytuacyjnej. Czasem dopiero dłuższa obserwacja może rozstrzygnąć różnicowanie na rzecz tego czy tamtego zespołu. Zespół katatoniczny trwa zwykle dłużej niż “krótkie spięcia” oraz inne reakcje oligofreników i psychopatów. [przypisy: , firma sprzątająca, filtry do wody, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Osłupienie.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Autor – jak gdyby znal teorię etioepigenezy – dochodzi do wniosku, że: 1) zespól katatoniczny może poza schizofrenią występować również na podłożu organicznych chorób mózgu, np. porażenia postępującego; 2) w przypadkach takich leczyć należy zarówno podstawową sprawę organiczną, jak i nawarstwiony zespól katatoniczny; 3) jedynym środkiem leczniczym zdolnym uratować życie chorego jest w takim przypadku wstrząs elektryczny. Autor żąda oderwania się od powszechnie przyjętych skojarzeń terapeutycznych (“kiła układu nerwowego wymaga leczenia swoistego”) i stosowania nawet przy bardzo ciężkim stanie ogólnym chorego i przy ciężkich zaburzeniach krążenia wstrząsów elektrycznych. Dzięki takiemu postępowaniu “śmiertelny” przebieg nawarstwionej katatonii da się uchylić. Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku posiada począwszy od r. 1946 bardzo dużo analogicznych przypadków w zbiorze swoich doświadczeń terapeutycznych. Przypadek nr 4. Catatonia acuta letalis. P. W. ur. 25. V. 1928 r. Brat schizofrenik przebywał w Kocborowie. Rozwijał się zawsze prawidłowo, był spokojny, zrównoważony, ruchliwy, nieco podejrzliwy, uczył się bardzo dobrze. Do ostatka pracował jako uczeń piekarski. Pierwsze objawy choroby wystąpiły w marcu 1946 r., a. więc w 18 r.ż. Przypuszczano że przejął się chorobą matki. Stał się dziwaczny, podejrzliwy, drażliwy, przesadnie pobożny, skrupulant, czasem mówił coś nie do rzeczy, mówił, że chce się utopić. Dnia 20 kwietnia pojawiło się u niego pobudzenie psychoruchowe, które po paru dniach przeszło w stan zahamowania: chory, jak podaje rodzina, nie poznawał najbliższych, przestał mówić, nie dojadał, a potem przestał w ogóle jeść, stał się nieposłuszny, moczył się do łóżka. [przypisy: , Studnie głębinowe, firma sprzątająca, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

« Previous Entries