Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

W dniu 20. III. przeniesiono

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W dniu 20. III. przeniesiono ją na klinikę chorób psychicznych. Tutaj chora w dal- szym ciągu podniecona, krzyczy, że wymordowano całą jej rodzinę i że ją się mor- duje, że się z niej robi umysłowo chorą, upomina się o dowody, o gazety. Gdy jej podano tygodniki, mówi że są one fałszywe. Na sali woła swoje dzieci, pokarmów nie przyjmuje, stawia opór, dowodzi, że ona i dzieci są niewinne. że nie wie dla- czego się ją potępia. Nawiązanie łączności afektywnej niemożliwe, nie da sie też .atektu chorej zmodulować. W nocy twierdzi, że słychać jakieś podejrzane szelesty i szmery. Rozpoczęto leczenie wstrząsami elektrycznymi. Po I zabiegu nadal nłespo- ko ina, płacze, woła męża i dzieci, wyglada za nimi przez okno, krzyczy “nie tóbcie podstępów”. Po II wstrząsie nieco spokojniejsza, pozwoliła zrobić sobie nakłucie podpotyliczne. w rózmowie z krewna mówiła dość do rzeczy, przy badani podaje, – że nie pamięta, skąd się wzięła w Klinice, myślała początkowo, że to więzienie teraz widzi, że to szpital. Po III wstrząsie spokoina, rozmawia rzeczowo, w nocy sypia spokojnie, Po V zabiegu podaję wywiad zgodny z prawdą, podaje, że słyszała głosy, . ale teraz Iuż nie, z okresu podniecenia nie wszystko pamięta, wie jednak, że zda- wało jej się. że musi umrzeć, że padła ofiara jakichś strasznych intryg czy podstę- pów, uważała, że wszystko już stracone, że jakiś kataklizm wszystko zniszczył czy ma zniszczvć. Leczenie wstrzasami elektrycznymi doprowadzono do liczby 10 zabie- gów i osiagnieto zupełne usunięcie wszelkich ostrych obiawów psychotycznych. Pozostał natomiast znamienny zespół objawów psvchoorganicznvch, zwiazany z niedoczynnością tarczycy: zahamowanie psychoruchowe z zanikiem inic iatvwv, afekt tepy z apatia, spowolnienie czynności Intelektualnych, dysforia z wyraźnym poczuciem niewydolności psychicznej itd. Dnia 31. III. rozpoczęto leczenie przetwo- rami tarczycy. W ciągu krótkiego czasu uzyskano wybitną poprawę zarówno stanu cielesnego, jak i psychicznego. Chora stała się znacznie ruchliwsza, weselsza, roz- mownie jsza, wzięła sie do pracy, zaczeła interesować się otoczeniem i swoją przy- szłościa. Ponrawa ta nie osiaznela jednak mimo wszystko poziomu zupełnej spraw- ności nsvchfcznei. Chora po l-miesięcznym leczeniu tarczycą została wypisana dnia 2. V. 1947 r., przy czym podstawowe objawy cielesne niemal zupełnie cofnełv się: skóra nabrała prawidłowej jedrności i wvaladu, obrzęki znikłv, wypadanie włosów ustało itd. Pod względem psychicznym utrzymywało się nadal nieznaczne zahamo- wanie psychoruchowe. jakby “brak temperamentu”. przy dość pogodnym nastroju. Katamnestvcznie warto dodać. że w ciagu nastepnvch lat chora stale snożvwa prze- twory tarczycy w różnej postaci i stan jej jest dobry. Każde zaniedbanie w nie- przerwanym żażvwaniu przetworów tarczycowych powodowało wkrótce nawrót objawów zarówno cielesnvch. jak i psychicznych. Przemiana podstawowa w listo- . padzie 1949 r. wynosiła + 10o. Stan psychiczny jest obecnie podobny do stanu opi- sanego przy zwolnieniu chorej z Kliniki. [patrz też: , fizjoterapia, odżywka do rzęs, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

W dniu 20. III. przeniesiono

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Antoni Sabatowski. zaleca w gruźlicy płuc, zależnie od pory roku, le- czenie klimatyczne od stycznia do polowy marca w klimacie górskim (Zakopane, Bystra, Istebna i inne), od kwietnia do polowy czerwca i od końca sierpnia do połowy października – w klimacie pontyjskim lub pontyjsko-podgórskim, od drugiej polowy maja do końca września – w klimacie nizinno-leśnym (Otwock, Rudka, Smukała, Ludwikcwo, Środ- Dorów i inne). Lato w klimacie pontyjskim i pontyjsko-podgórskim jest za gorące. Listopad i grudzień mało nadają się do leczenia klimatycznego. Do wysokogórskich miejscowości leczniczych w Polsce należą Zako- pane (900-1000 m n. p. m.), do stacji podgórskich Rabka (560 m), Ko- wary (420 m), Ustroń (363-550 m), Zawoja (530 m), Szczawnica (500 m), . Czorsztyn (500 m), Rajcza (500 m), Wisła (450 m), Kamienna Góra (430 m), Twardów (450 m), Bystra (400 m) i inne, do stacji nizinnych – Otwock, Małoryta, Mienia, Ludwikowo, Smukała. Drugim czynnikiem, który odgrywa. ogromną rolę w leczeniu gruźlicy płuc, jest należyte odżywianie. Już lekarze hinduscy na 10 wieków przed erą chrześcijańską, a więc o wiele wcześniej niż Hipokrates, oce- niali znaczenie należytego żywienia suchotników i byli zwolennikami diety mieszanej i bardzo urozmaiconej a zarazem pożywnej. Dla pobudze- nia łaknienia zwracali uwagę także na czystość powietrza zalecając zwła- szcza pobyt w górach. Najwięcej jednak przyczynili się do rozbudowy i usystematyzowanie leczenia gruźlicy płuc metodą higieniczno-dietety- czną Brehmer z Oorbersdorfu i jego uczeń Dettweiler. Na grunt polski przeszczepił ich poglądy Alfred Sokołowski. Ządał on, by suchotnika ży- wiono dobrze, a nawet poniekąd nadmiernie, tak iżby on otrzymywał co najmniej o 25 do 50% więcej jednostek ciepła niż człowiek zdrowy. Po- glądy te znalazły poparcie w badaniach przemiany materii u chorych na suchoty. Okazało się, że chorzy Ci wydalają w posuniętych okresach choroby azotu, fosforu i siarki znacznie więcej niż zdrowi a ich wymarcia gazowa może przewyższyć wymianę gazową u zdrowych nawet o 86%. Ze wzmożonym rozpadem tkanek łączy się także zwiększone wydalanie soli mineralnych, zwłaszcza wapnia i magnezu. Wyniszczenie ustroju starano się zapobiec nadmiernym żywieniem obfitującym w białko i tłuszcz. Prócz przesłanek teoretycznych przemawiały za takim pożywieniem także chroniące od gruźlicy działanie obfitego pokarmu białkowo-tłuszczowego, zauważone w doświadczeniach na zwierzętach. Z czasem przekonano się jednak, że przekarmianie chorych na gruźlicę płuc często wpływa ujem- nie na przebieg choroby, al nieraz wiedzie także do niepożądanych upor- czywych zaburzeń trawiennych. Dlatego też godząc się na to, że chorych na gruźlicę płuc trzeba żywić lepiej niż ludzi zdrowych, nie stosujemy już dziś przesadnego ich tuczenia. [podobne: , fizjoterapia, rehabilitacja, wózki dziecięce ]

Comments Off