Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Leczenie wstrząsami elektrycznymi.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

W dniu 20. III. przeniesiono ją na klinikę chorób psychicznych. Tutaj chora w dalszym ciągu podniecona, krzyczy, że wymordowano całą jej rodzinę i że ją się morduje, że się z niej robi umysłowo chorą, upomina się o dowody, o gazety. Gdy jej podano tygodniki, mówi że są one fałszywe. Na sali woła swoje dzieci, pokarmów nie przyjmuje, stawia opór, dowodzi, że ona i dzieci są niewinne. że nie wie dlaczego się ją potępia. Nawiązanie łączności afektywnej niemożliwe, nie da się też afektu chorej zmodulować. W nocy twierdzi, że słychać jakieś podejrzane szelesty i szmery. Rozpoczęto leczenie wstrząsami elektrycznymi. Po I zabiegu nadal niespokojna, płacze, woła męża i dzieci, wygląda za nimi przez okno, krzyczy “nie róbcie podstępów”. Po II wstrząsie nieco spokojniejsza, pozwoliła zrobić sobie nakłucie podpotyliczne, w rozmowie z krewną mówiła dość do rzeczy, przy badani podaje,  że nie pamięta, skąd się wzięła w Klinice, myślała początkowo, że to więzienie teraz widzi, że to szpital. Po III wstrząsie spokojna, rozmawia rzeczowo, w nocy sypia spokojnie. Po V zabiegu podaję wywiad zgodny z prawdą, podaje, że słyszała głosy, ale teraz już nie, z okresu podniecenia nie wszystko pamięta, wie jednak, że zdawało jej się, że musi umrzeć, że padła ofiara jakichś strasznych intryg czy podstępów, uważała, że wszystko już stracone, że jakiś kataklizm wszystko zniszczył czy ma zniszczyć. Leczenie wstrząsami elektrycznymi doprowadzono do liczby 10 zabiegów i osiągnięto zupełne usunięcie wszelkich ostrych objawów psychotycznych. Pozostał natomiast znamienny zespół objawów psvchoorganicznych, związany z niedoczynnością tarczycy: zahamowanie psychoruchowe z zanikiem inicjatywy, afekt tępy z apatią, spowolnienie czynności intelektualnych, dysforia z wyraźnym poczuciem niewydolności psychicznej itd. Dnia 31. III. rozpoczęto leczenie przetworami tarczycy. W ciągu krótkiego czasu uzyskano wybitną poprawę zarówno stanu cielesnego, jak i psychicznego. Chora stała się znacznie ruchliwsza, weselsza, rozmowniejsza, wzięła się do pracy, zaczęła interesować się otoczeniem i swoją przyszłością. Poprawa ta nie osiągnęła jednak mimo wszystko poziomu zupełnej sprawności psychicznej. Chora po l-miesięcznym leczeniu tarczycą została wypisana dnia 2. V. 1947 r., przy czym podstawowe objawy cielesne niemal zupełnie cofnęły się: skóra nabrała prawidłowej jędrności i wyglądu, obrzęki znikły, wypadanie włosów ustało itd. Pod względem psychicznym utrzymywało się nadal nieznaczne zahamowanie psychoruchowe, jakby “brak temperamentu”, przy dość pogodnym nastroju. Katamnestycznie warto dodać, że w ciągu następnych lat chora stale spożywa przetwory tarczycy w różnej postaci i stan jej jest dobry. Każde zaniedbanie w nieprzerwanym zażywaniu przetworów tarczycowych powodowało wkrótce nawrót objawów zarówno cielesnych, jak i psychicznych. Przemiana podstawowa w listopadzie 1949 r. wynosiła + 10o. Stan psychiczny jest obecnie podobny do stanu opisanego przy zwolnieniu chorej z Kliniki. [patrz też: , fizjoterapia, odżywka do rzęs, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Leczenie wstrząsami elektrycznymi.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Antoni Sabatowski, zaleca w gruźlicy płuc, zależnie od pory roku, leczenie klimatyczne od stycznia do połowy marca w klimacie górskim (Zakopane, Bystra, Istebna i inne), od kwietnia do połowy czerwca i od końca sierpnia do połowy października – w klimacie pontyjskim lub pontyjsko-podgórskim, od drugiej połowy maja do końca września – w klimacie nizinno-leśnym (Otwock, Rudka, Smukała, Ludwikcwo, Środdorów i inne). Lato w klimacie pontyjskim i pontyjsko-podgórskim jest za gorące. Listopad i grudzień mało nadają się do leczenia klimatycznego. Do wysokogórskich miejscowości leczniczych w Polsce należą Zakopane (900-1000 m n. p. m.), do stacji podgórskich Rabka (560 m), Ko- wary (420 m), Ustroń (363-550 m), Zawoja (530 m), Szczawnica (500 m), Czorsztyn (500 m), Rajcza (500 m), Wisła (450 m), Kamienna Góra (430 m), Twardów (450 m), Bystra (400 m) i inne, do stacji nizinnych – Otwock, Małoryta, Mienia, Ludwikowo, Smukała. Drugim czynnikiem, który odgrywa ogromną rolę w leczeniu gruźlicy płuc, jest należyte odżywianie. Już lekarze hinduscy na 10 wieków przed erą chrześcijańską, a więc o wiele wcześniej niż Hipokrates, oceniali znaczenie należytego żywienia suchotników i byli zwolennikami diety mieszanej i bardzo urozmaiconej a zarazem pożywnej. Dla pobudzenia łaknienia zwracali uwagę także na czystość powietrza zalecając zwłaszcza pobyt w górach. Najwięcej jednak przyczynili się do rozbudowy i usystematyzowanie leczenia gruźlicy płuc metodą          higieniczno-dietetyczną Brehmer z Oorbersdorfu i jego uczeń Dettweiler. Na grunt polski przeszczepił ich poglądy Alfred Sokołowski. Żądał on, by suchotnika żywiono dobrze, a nawet poniekąd nadmiernie, tak iżby on otrzymywał co najmniej o 25 do 50% więcej jednostek ciepła niż człowiek zdrowy. Poglądy te znalazły poparcie w badaniach przemiany materii u chorych na suchoty. Okazało się, że chorzy Ci wydalają w posuniętych okresach choroby azotu, fosforu i siarki znacznie więcej niż zdrowi a ich wymarcia gazowa może przewyższyć wymianę gazową u zdrowych nawet o 86%. Ze wzmożonym rozpadem tkanek łączy się także zwiększone wydalanie soli mineralnych, zwłaszcza wapnia i magnezu. Wyniszczenie ustroju starano się zapobiec nadmiernym żywieniem obfitującym w białko i tłuszcz. Prócz przesłanek teoretycznych przemawiały za takim pożywieniem także chroniące od gruźlicy działanie obfitego pokarmu białkowo-tłuszczowego, zauważone w doświadczeniach na zwierzętach. Z czasem przekonano się jednak, że przekarmianie chorych na gruźlicę płuc często wpływa ujemnie na przebieg choroby, al nieraz wiedzie także do niepożądanych uporczywych zaburzeń trawiennych. Dlatego też godząc się na to, że chorych na gruźlicę płuc trzeba żywić lepiej niż ludzi zdrowych, nie stosujemy już dziś przesadnego ich tuczenia. [podobne: , fizjoterapia, rehabilitacja, wózki dziecięce ]

Comments Off