Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Trzeba jednak podkreslic, ze czasem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzeba jednak podkreślić, że czasem nieschizofreniczny czynnik etiologiczny nie rzuca się w oczy lub jest niestwierdzalny albo z powodu niedoskonałości naszych sposobów rozpoznawczych, albo dlatego, że chory zgłasza się do le- czenia w okresie, gdy z podstawowego cierpienia somatycznego już nie ma śla- dów. W wywiadzie otrzymujemy najwyżej wiadomości o przebytej tuż przed wybuchem psychozy gorączce, grypie lub innej jakiejś nieokreślonej i trudnej do ustalenia sprawie chorobowej. Obowiązkiem naszym jest dokładne zbada- nie internistyczno-neurologiczne każdego chorego z ostrym zespołem psycho- tycznym, i to tuż po jego przyjęciu. Nie wolno natomiast lekkomyślnie przyle- piać choremu etykiety “schiz0frenia”, zanim się na podstawie dokładnych ba- dań, rozbioru obrazu klinicznego, obserwacji zejścia sprawy, wniosków ex ju- vantibus” i katamnezy nie udowodni tej poważnej choroby. Różnicowanie z paranoją i parafrenią omówimy w następnych podrozdziaJach. Przypadek nr 5. Myxoedema adultorum syndromate paranoidal-L eptTće complicatum. K. M:, ur. 29. IX. 1909 r. Ojciec alkoholik. Rozwój prawidłowy. W 31 r. Ż. zatrucie grzybami z żółtaczką. W lipcu 1946 r. na piąty dzień po porodzie wystąpiła gorączka 39,6° z dreszczami. Przeniesiono ją na oddział septyczny i zasto- sowano uderzenie sulfonamid owe, po czym bóle i gorączka ustąpiły, chorą po 2 tyg. wypisano. Już w czasie pobytu w szpitalu zauważyła lekki obrzęk w okolicy pra- wego oka, w domu obrzęk objął i okolicę oka lewego. W 3 tyg. po porodzie poja- Wiły się silne bóle w jamie brzusznej bez szczególnego umiejscowienia, wymioty, biegunka, drętwienie rąk i nóg, skóra stała się sucha, od tej pory nasilające się osłabienie i apatia, gorączki nie było. Chora zauważyła utrudnienie mowy. Stan ten stopniowo się pogarszał, chora straciła energię, stała się ospała, zanikły u niej zain- teresowania, stała się małomówna, gdyż odczuwała również drętwienie szczęk. Obrzęki utrzymywały się nadal, zapisywane leki nic nie pomagały, zauważyła wy- padanie włosów, była coraz słabsza i coraz bardziej zniechęcona do wszystkiego. Potem obrzęki pojawiły. się i na kończynach dolnych. Obrzęki te nie znikały pod uciskiem. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, odwrócona osmoza, wózki dziecięce ]

Comments Off