Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Zasada leczenia oszczędzaniem chorego w postaciach ostrych gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Zasadę leczenia oszczędzaniem chorego stosuje się w postaciach ostrych gruźlicy, podczas zaostrzeń gruźlicy przewlekłej i w gruźlicy z jawną przewagą spraw wysiękowych. Leczeniem tym dążymy do zwiększenia nieswoistej odporności chorego ustroju. Może to pociągnąć za sobą korzystną zmianę w oddziaływaniu ustroju na toczącą się w nim sprawę chorobową. Zmiana polega na zacichaniu fazy wysiękowej i wyraźnym występowaniem fazy wytwórczej ze skłonnością do bliznowacenia tkanki łącznej, rozwijającej się dookoła ogniska gruźliczego. Gdy to już nastąpi, dopiero wtedy nastaje odpowiednia chwila dla ostrożnego leczenia bodźcowego, które ma za zadanie wywoływać odczyny zapalne dookoła ognisk gruźliczych. Cała trudność leczenia polega na wyborze odpowiedniej chwili dla zastosowania bodźca oraz na znalezieniu takiej jego dawki, która by wywoływała u danego chorego odczyn łagodny. Tutaj prawdopodobnie leży przyczyna, że ten sam bodziec leczniczy w jednych przypadkach pomaga, a w innych zupełnie zawodzi. Odczyny, o których mowa, stwierdzono w czasie leczenia różnymi przetworami tuberkuliny: hetolem, dioradenem cyjankiem złota, przetworami kreozotu, oklepywaniem klatki piersiowej, ssącą maską Kulina wywołującą przekrwienie płuc przez utrudnianie wdechu bez utrudnienia wydechu, sztuczną odmą opłucną itd. Ciekawe spostrzeżenia poczyniono w tym kierunku podczas leczenia gruźlicy płuc kumysem w stepach ZSRR. Przez dłuższy czas tłumaczono skuteczność tego leczenia tym, że chory pijąc kumys wprowadza do ustroju dużo pokarmu pożywnego i łatwo przyswajalnego. Takiemu ujęciu jednak przeczy to, że wybitnej poprawie w stanie ogólnym oraz w stanie płuc często nie towarzyszy przybytek wagi ciała chorych. Natomiast stwierdza się u wielu chorych podczas leczenia kumysem mierny odczyn miejscowy (wzmożenie kaszlu, zwiększenie ilości plwociny, pojawienie się rzężeń albo zwiększenie ich liczby), a nawet ogólny w postaci lekkiego wzrostu gorączki. Działanie lecznicze kumysu najprawdopodobniej należy przypisać temu właśnie odczynowi. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, odżywki do rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Zasada leczenia oszczędzaniem chorego w postaciach ostrych gruźlicy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Leczenie higieniczno-dietetyczne. Leczenie higieniczno-dietetyczne wprowadzili Brehmer i jego uczeń Dettaoeier. Jest to podstawowa metoda w leczeniu gruźlicy płuc. Jej zadaniem jest oszczędzać i wzmagać siły obronne ustroju dla poprawy warunków samowyleczalnych gruźlicy. Metoda polega na skojarzonym leczeniu czystym powietrzem, należytym odżywianiem i wypoczynkiem. Stałe oddychanie świeżym, czystym powietrzem stanowi warunek nieodzowny w leczeniu gruźlicy płuc. Czytamy o nim w pracach polskich autorów już w wieku XVI i XVII. Jego znaczenie szczególnie podkreślają w końcu wieku XVIII i na początku XIX Jędrzej Śniadecki, Józef Frank i Adam Raciborski. Przy leczeniu powietrzem chodzi nie tylko o powietrze bez szkodliwych domieszek (kurzu, bakterii itd.), ale i o łagodne działanie na cały ustrój promieni pozafiołkowych, zatrzymywanych w zwykłych warunkach przez różne domieszki znajdujące się w powietrzu. Lecząc chorego na gruźlicę płuc, dążymy stopniowo do tego, by przebywał on ile możności cały dzień na otwartym, czystym powietrzu, chroniony od deszczu, wiatru i od bezpośredniego działania promieni słonecznych, a także od dużego chłodu. Zatem sypialnia musi być dobrze przewietrzana. W tych warunkach chorzy zahartowują się nieraz szybko tak, iż śpią całą noc, oczywiście należycie przykryci, przy otwartych oknach, pomimo stosunkowo niskiej ciepłoty powietrza. Zwłaszcza szybko osiąga się zahartowanie u dzieci. Leczenie czystym powietrzem najłatwiej da się przeprowadzić w sanatoriach dzięki odpowiednio urządzonym otwartym werandom, dostosowanym do leżakowania chorych. W związku ze sprawą czystego powietrza stoi zagadnienie klimatycznego leczenia gruźlicy płuc. Już Celsus polecał wysyłać chorych na gruźlicę płuc do krajów o łagodnym, ciepłym klimacie, a Galen – do miejscowości górskich. Do szerokiego rozpowszechnienia się leczenia gruźlicy płuc klimatem górskim przyczynił się jednak dopiero Brehmer. Wychodząc z mylnego założenia, że gruźlica płuc jest następstwem osłabienia, wywołanego niedokrwieniem wskutek pierwotnej słabości serca, założył on w r. 1859 uzdrowisko w klimacie górskim w Sokołowsku w powiecie Wałbrzych (561 m n. p. m.), by przez wzmocnienie serca wpłynąć dodatnio na przebieg gruźlicy. Istotnie wyniki leczenia chorych na gruźlicę w tym uzdrowisku okazały się o wiele lepsze niż gdzie indziej. Przypisano to korzystnemu działaniu samego klimatu górskiego. Ma on niweczyć ujemne działanie pogłębionych w górach oddechów działających na tkankę płucną jakby mieszenie, które może sprzyjać rozsiewaniu się prątków gruźlicy w płucu. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, poradnia psychologiczna kielce, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off