Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Sposób dzialania odmy oplucnej leczniczej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sposób działania odmy opłucnej leczniczej Odma lecznicza sprzyja także gojeniu się jam gruźliczych. Pod jej dzia- łaniem ściany jam w uciśniętym płucu zapadają się i zbliżają się do siebie, jeżeli przed wytworzeniem odmy nie zdążyły znacznie zgrubieć. Okoli- czność ta sprzyja wygojeniu i zarośnięciu jamy, tym bardziej że przy dostatecznym uciśnięciu jamy powietrze nie dostaje się do niej podczas wdechu i jej nie rozciąga. Znaczenie tego czynnika można łatwo śledzić na rentgenogramach: nieraz można widzieć, jak jama, początkowo mniej więcej okrągła, staje się przy leczeniu odmą jajowata później szczelino- wata i wreszcie znika zupełnie. Merelli i jego szkoła tłumaczą dodatnie działanie odmy leczniczej i innych metod leczniczych odprężających i uciskowych zniesieniem urazu oddechowego płuc (trauma respiratorium). Zmiana ta dotyczy urazu zarówno dynamicznego, tzn. zależnego od wahań napię- cia tkanki płucnej podczas wdechu i wydechu, jak i statycznego, który istnieje w przerwach oddychania. Ruchy klatki piersiowej teraz już nie udzielają się choremu płucu, ponieważ tłumi je powietrze w jamie opłuc- nej jako ciało sprężyste, otaczające płuco: podczas oddychania płuco po- zostaje nieruchome, powietrze bowiem odmowe – tak jak gumowa po- duszeczka – już to rozszerza się, już to ścieśnia odpowiednio do ruchów klatki piersiowej. Zmniejszając objętość płuca odma wyciska zawartość jam do oskrzeli, skąd zawartość ta zostaje usunięta przez kaszel. Zatem odma przeciw- działa zaleganiu i rozkładowi plwociny w płucach, a odprężając chore płuco, . znosi zarazem ssące działanie zdrowych części płuc i przez to usuwa je- den z doniosłych czynników sprzyjających szerzeniu się gruźlicy w płu- cach drogą oskrzeli. Zmniejszenie ruchomości płuca utrudnia prócz tego dostanie się do niego bakterii ropotwórczych i chroni w ten sposób od zakażenia mieszanego. Zatem odma opłucna sama przez się nie leczy gruźlicy, lecz stwarza nowe warunki, które sprzyjają ograniczeniu sprawy gruźliczej i jej wy- gojeniu. [więcej w: , rehabilitacja, gabinet kosmetyczny, firma sprzątająca ]

Comments Off