Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Nie do dowiedziono, by diety

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie do dowiedziono, by diety witaminowe oraz przetwory wita- minowe odgrywały wybitną rolę w leczeniu doświadczalnej gruźlicy płuc oraz gruźlicy płuc u ludzi Zachęcające wyniki w doświadczalnej gruźlicy królików uzyskane w kierowanej przeze mnie klinice przez Karola Chod- kowskiego nie obalają tego wniosku, wysnutego z dotychczasowych licz- nych badań, ponieważ w swych doświadczeniach stosował on bardzo duże dawki przetworów witaminowych. Wprawdzie w sanatoriach amerykan- skich zaleca się podawać chorym na gruźlicę płuc, zwłaszcza powikłaną gruźlicą jelit, dużo witamin A, C i D w postaci soku pomarańczowego. lub pomidorowego po parę łyżek stołowych na dawkę, na którą nawarstwia się łyżkę stołową tranu. Sok i tran przechowuje się na lodzie i podaje się choremu bardzo zimne 3 razy dziennie po jedzeniu. Leczenie to ma nie tylko wywoływać wybitną poprawę w przypadkach powikłanych gr u- źli c Cli jelit, ale nawet poniekąd zapobiegać powstawaniu tego powikłania. Metoda ta nie zdobyła sobie jednak dotychczas szerszego uznania. Zatem wbrew Gersonowi, Herrmannsdorfetowi i Sauerbruchowi naj właściwszym pożywieniem dla chorych na gruźlicę płuc pozostaje pożywienie mieszane, zawierające białko, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne i witaminy. Chorym więc na gruźlicę płuc dozwala się zasadniczo na wszelkie po- karmy, jeżeli nie ma przeciwwskazań ze strony przewodu pokarmowego, gorączki i stanu ogólnego. Zwraca się uwagę, by pokarmy były przyrządzone w postaci łatwo strawnej, dającej rękojmię lepszego ich przyswojenia i nie narażającej chorego na nieżyt żołądkowo-jelitowy. Pokarmy należy urozmaicać i przy- rządzać tak, by swą estetyczną postacią i smakiem wzbudzały łaknienie, w gruźlicy płuc zwykle upośledzone. Chorym nie gorączkującym podaje się pokarmy 4-5 razy dziennie w przerwach między godzinami leżako- wania oraz przechadzek, natomiast chorzy gorączkujący powinni otrzy- mywać pokarmy częściej, lecz w małych ilościach za każdym razem. Cho- rych wycieńczonych żywi się energiczniej, jednak ostrożnie, by nie wy- wołać niestrawności. Dla poprawy stanu odżywienia zaleca się podawać tran (oieum jeco- ris aselli), który zawiera dużo witamin A i D (1 g zawiera 100 jednostek międzynarodowych witaminy D). Podaję go zwykle po łyżce stołowej 2-3 razy dziennie w 11/2-2 godziny po jedzeniu. W razie braku łaknie- nia podaje się goryczki (amara). [przypisy: , olejowanie włosów, implanty zębów, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Nie do dowiedziono, by diety

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nowoczesne sanatoria stały się ośrod- kami leczenia zachowawczego i chirurgicznego. W związku z tym zmienił się i sam rodzaj chorych na gruźlicę płuc, leczonych obecnie w sanato- riach. Gdy jeszcze nie tak dawno do sanatoriów przyjmowano tylko cho- rych na gruźlicę uleczalną ze zmianami w płucach łagodnymi i ograni- czonymi, to obecnie leczenie- sanatoryjne stało się dostępne także dla cho- rych ze zmianami rozległymi, których dawniej przyjmowano do sanato- riów bardzo niechętnie. Przekonano się bowiem, że nowoczesnymi me- todami leczniczymi z odmą włącznie, skojarzonymi z leczeniem sanatoryj- nym, uzyskuje się zwykle wyniki bez porównania lepsze niż tymi sa- mymi metodami w warunkach niesanatoryjnych. Tłumaczy się to tym, że odma i inne metody chirurgiczne wywierają wpływ przede wszystkim miejscowy, leczenie zaś sanatoryjne zwiększa siły obronne całego ustroju, zakażonego gruźlicą. Zatem rola sanatoriów jako zakładów dla indywidu- alnego leczenia chorych na gruźlicę płuc, a zarazem społeczne ich zna- czenie nie tylko nie zmniejszyły się, ale raczej zwiększyły się i rozsze- rzyły.
Leczenie chirurgiczne Obok metody higieniczno-dietetycznej ogromną rolę w lecznictwie gru- źlicy płuc odgrywa leczenie chirurgiczne. Ma ono na celu przez unieru- chomienie chorych części płuca i łagodne miejscowe leczenie bodźcowe stworzyć lepsze warunki gojenia się miejscowych zmian gruźliczych. To- też zasadniczym wskazaniem do tego leczenia są postaci gruźlicy płuc ze skłonnością do rozrostu tkanki łącznej dookoła ognisk gruźliczych i do ich bliznowacenia, natomiast postaci czysto wysiękowe nie nadają się do leczenia chirurgicznego. Na czele metod chirurgicznych stoi odma opłucna lecznicza. Metoda ta przeobraziła zupełnie rokowanie w gruźlicy płuc i zmieniła radykalnie oblicze zakładów szpitalnych, Niezbędny jednak warunek po- wodzenia przy stosowaniu zarówno odmy, jak i innych metod chirur- gicznych stanowi prócz dostatecznej długości leczenia należyty dobór cho- rych. Leczeniem chirurgicznym można uzyskać dobre Wyniki tylko ucho- Tych z dostatecznym jeszcze zapasem sił obronnych, z zakażeniem bowiem gruźliczym walczy cały ustrój, oraz u chorych, u których można spodzie- .wać się, że przez unieruchomienie chorych części płuca zmniejszy się za- truwanie ustroju, a przez to zwiększą się obronne jego zdolności, jedno- cześnie zaś przez utrudnienie wchłaniania się jadów z ognisk gruźliczych osiągnie się łagodne miejscowe leczenie bodźcowe, wiodące do rozrostu tkanki łącznej i bliznowacenia zmian gruźliczych. [przypisy: , implanty zębów, powiększanie piersi, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries