Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Schizofrenia.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Opisane przeobrażenie pojęciowe powinno by się może odbić na mianownictwie, które jest niewątpliwie przestarzałe. Ścisły związek jednakże hebefrenii, katatonii i paranoidu ze schizofrenią do tego stopnia utrwalił się w wyobraźni każdego psychiatry, że trudno byłoby zbyt daleko posuwać się w przekształceniu mianownictwa. Nadal więc przymiotnik “schizofreniczny” niech widnieje w oznaczeniu zespołów, które wyrosły historycznie z pierwotnego pojęcia bleulerowskiej schizofrenii. Mianem hebefrenii, katatonii i paranoidu będziemy więc oznaczali te zespoły schizofreniczne, które wyrosły na podłożu przewlekłej schizofrenii. Natomiast takie same zespoły, jeżeli wywołane zostały innymi, nieswoistymi czynnikami chorobotwórczymi, określimy mianem zespołów schizofrenicznych (schizophreniforme, schizophrenieiihnlich, schizophrenes Zustandsbild, szizofrenopodobnyj). Zaliczamy omawiane zespoły psychotyczne do wspólnego kręgu schizofrenicznego nie tylko dla uszanowania tradycji, ale przede wszystkim dlatego, że, mają wspólne cechy. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba mniej lub więcej zaznaczone oznaki rozpadu struktury osobowości, szczególnie groźnie zarysowanego, jeśli zespół ten wystąpi w związku z podłożem schizofrenicznym. Równie ważną i znamienną cechą są szczególne zmiany życia afektywnego, które wykazuje również cechy wewnętrznego rozszczepienia. Dalszym wspólnym objawem jest autyzm, który w połączeniu z poprzednimi objawami wyciska znamienne piętno na sposobie myślenia. Myślenie autystyczno-niezdyscyplinowane (Bleuler) wyraża się równie ważnym i stałym objawem rozkojarzenia. Rozszczepienie zaznaczone jest nie tylko wewnątrz poszczególnych czynności psychicznych, a więc wewnątrz życia uczuciowego i wewnątrz procesów myślowych, ale także pomiędzy tymi czynnościami w ich wzajemnym stosunku, a więc nie ma zrozumiałej harmonii między przejawami życia uczuciowego, czynności intelektualnych oraz napędu psychoruchowego. Chociaż wszystkie to zaburzenia odnaleźć można w każdym z trzech zespołów, to jednakże nie w tym samym stopniu. Zależnie od tego, która kategoria zaburzeń góruje w obrazie klinicznym, rozróżniamy ten czy inny zespól. I tak w zespole hebefrenicznym na pierwszym planie są ostre zaburzenia afektywne, obejmujące całość tych zjawisk począwszy od uczuciowości wyższej. W katatonicznym zespole górują natomiast zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. [więcej w: , sklep kolagen, Karmy dla psów, olejek arganowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Schizofrenia.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Źrenice na początku są często rozszerzone. Gdy zespół katatoniczny utrzymuje się miesiącami i latami, stwierdza się często nadmierne zwężenie źrenic. Odruchy ze ścięgien bywają nadmiernie żywe. Katatoników leżących w łóżkach poznaje się częstokroć po tym, że nakrywają sobie kołdrą twarz, aby się ,w ten sposób zupełnie odciąć od świata. Niektórzy okazują niezadowolenie, gdy się ich odkryje. Częste są objawy negatywizmu biernego lub czynnego. Chorzy leżą często z nogami podkurczonymi aż pod szyję lub w innym ułożeniu ciała, które przybierają stereotypowo. Na twarzy może zastygnąć stereotypowy grymas, np. usta ściągnięte w “ciup” czyli ryjek (Schnauzkrampf). Chód chorych i ich wygląd zewnętrzny uderza swoją dziwacznością i zmanierowaniem. Zjawiska te widuje się zwłaszcza w zespole katatonicznym schizofrenicznego pochodzenia. Katatonia akinetyczna wiąże się bardzo często z objawami kataleptycznymi, które należy od czysto katatonicznych odróżniać. Omówimy je też osobno jako zespól wyosobniony, który w tym przypadku wikła obraz kliniczny katatonii.
POSTAĆ HIPERKINETYCZNA. Obraz kliniczny i przebieg. Psychoza ta również wybucha nagle, znacznie rzadszy bywa początek podostry. W pierwszym okresie częste są omamy wszystkich zmysłów z wyjątkiem omamów wzrokowych. Jeżeli te ostatnie mają miejsce, to z zasady chodzi o domieszkę majaczeniową z zamąceniem świadomości. Podniecenie psychoruchowe wydaje się- otoczeniu nieuzasadnione, gdyż nie jest  poprzedzone niczym, co by chorego mogło rozdrażnić. Czasem w wywiadzie można znaleźć jakiś czynnik wyzwalający, uderza jednak zawsze niestosunek między natężeniem bodźca, a przesadną siłą odczynu. Zachowanie chorych jest w najwyższym stopniu dziwaczne, ruchy przez nich wykonywane są niezrozumiałe ; skaczą, tańczą, śpiewają, rzucają przedmiotami, niszczą wszystko dokoła, drą na sobie ubranie, zadają sobie okaleczenia, przeklinają, śmieją się i płaczą, stroją grymasy, rzucają się na otoczenie i zdolni są popełnić każdy gwałtowny czyn z jednaką bezwzględnością i okrucieństwem tak w stosunku do drugich jak i do siebie samych. [hasła pokrewne: , gabinety stomatologiczne, Karmy dla psów, odzież dla dzieci ]

Comments Off