Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Autor – jak gdyby znal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Autor – jak gdyby znal teorię etioepigenezy – dochodzi do wniosku, że: 1) zespól katatoniczny może poza schizofrenią występować również na pod- łożu organicznych chorób mózgu, np. porażenia postępującego; 2) w przypadkach takich leczyć należy zarówno podstawową sprawę orga- niczną, jak i nawarstwiony zespól katatoniczny; 3) jedynym grodkiem leczniczym zdolnym uratować życie chorego jest w. ta- kim przypadku wstrząs elektryczny. Autor żąda oderwania się od powszechnie przyjętych skojarzeń terapeutycznych (“kiła układu nerwowego wymaga lecze- nia swoistego”) i stosowania nawet przy bardzo ciężkim stanie ogólnym cho- rego i przy ciężkich zaburzeniach krążenia wstrząsów elektrycznych. Dzięki takiemu postępowaniu “śmiertelny” przebieg nawarstwionej katatonii da się uchylić. Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku posiada po-, cząwszy od r. 1946 bardzo dużo a.nalogicznych przypadków w zbiorze swoich doświadczeń terapeutycznych. Przypadek nr 4. Catatonia acuta letalis. P. W. ur. 25. V. 1928 r. Brat schizo- frenik przebywał w Kocborowie. Rozwijał się zawsze prawidłowo, był spokojny, zrównoważony, ruchliwy, nieco podejrzliwy, uczył się bardzo dobrze. Do ostatka pracował jako uczeń piekarski. Pierwsze objawy choroby wystąpiły w marcu 1946 r., a. więc w 18 r.ż. Przypuszczano że przejął się chorobą matki. Stał się dziwaczny, podejrzliwy, drażliwy, przesadnie pobożny, skrupulant, czasem mówił coś nie do rzeczy. mówił. że chce się utopić. Dnia 20 k”,ietnia poja”,ilo się u niego pobudze- nie psychoruchowe, które po paru dniach przeszlo w stan zahamowania: chory, jak podaje rodzina, nie poznawał najbliższych, przestał mówić, nie dojadał, a potem przestał w ogóle jeść, stal się nieposłuszny, moczył się do lóżka. [przypisy: , Studnie głębinowe, firma sprzątająca, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Autor – jak gdyby znal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Postaci gruźlicy płuc czysto wysiękowe bez skłonności do blizno- wacenia nie nadają się do leczenia odmą, wskutek bowiem oporności na ucisk obrzmiałej, naciekłej zapalnie tkanki odma uciska przeważnie zdro- we części chorego płuca albo przesuwając śródpiersie – zdrowe płuco. Rozległe, nie zapadające się pod wpływem odmy nacieki serowate ra- czej pogarszają się przy leczeniu odmą. Przewlekłe postaci krwiopochodne- gruźlicy płuc dają powód do stosowania odmy leczniczej rzadko. Nie ma wskazania do tego leczenia w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej, w gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej ani w prze- wlekłej rozlanej gruźlicy prosówkowej płuc. W ostatniej z tych postaci leczenia odmą można próbować chyba tylko w takich przypadkach: w których zmiana gruźlicza w jednym płucu zacznie .przechodzić w zmianę rozpadowo-serowatą. Tak samo przewlekła gruźlica płuc włóknista rozlana nie stanowi wskazania do leczenia odmą. Wszystkie te postaci z wybitną przewagą spraw włóknisto-wytwórczych nadają się do leczenia zachowawczego, przede wszystkim higieniczno- dietetycznego. W gruźlicy płuc włóknistej rozlanej oraz zagęszczającej ograniczonej o leczeniu odmą może być mowa wtedy, gdy sprawa ulega rozleglejszemu serowaceniu i przechodzi w postać rozpadowo-włóknistą. Przeszkodą w stosowaniu odmy w tej postaci jest jednak, prócz wybitnego rozrostu tkanki łącznej w płucach, ta okoliczność, ze sprawa gruźlicza bywa usa- dowiona przeważnie w obu płucach, bardzo często przebiega z rozległymi zrostami opłucnymi oraz znaczną rozedmą płuc i siły obronne chorego są już w większości przypadków poważnie zachwiane. Równoczesna gruźlica oskrzeli stanowi przeciwwskazanie do leczenia odmą opłucną, gdyż powoduje przeistoczenie się odpowiednich jam gruźliczych w jamy balonowato rozdęte. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, firma sprzątająca, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries