Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

ZESPOL KATATONICZNY Rozrózniamy dwie postacie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ KATATONICZNY Rozróżniamy dwie postacie tego zespołu: hipokinetyczną (akinetyczną) i hi- perkinetyczną. Obie mają tę wspólną cechę, że osią objawów tych czy tam- tych są zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. W pierwszej postaci napęd jest zmniejszony poprzez wszystkie stopnie aż do zupełnego zaniku, w drugiej natomiast dochodzi do jego wzmożenia, czasem aż od ostatecznych granic. Widać tu więc dwa antagonistyczne kierunki chorobliwych wychyleń napędu psychoruchowego: in minus oraz in plus. Podział na dwie postacie zespołu katatonicznego nie ma bynajmniej znacze- nia absolutnego. Raczej chodzi tutaj o praktyczne rozróżnienie przewagi jed- nych lub drugich zespołów objawowych. Przy statycznym ujmowaniu doświad- czeń klinicznych stwierdza się w danym okresie albo jedną postać, albo drugą, ale gdy rozważymy proces w rozwoju dynamicznym, to stwierdzimy, że ten .sam chory miewał w różnych okresach życia raz objawy hiperkinetyczne, kiedy indziej hipo- lub akinetyczne. Zdarza się też często, że chory w osłupieniu katatonicznym nagle zerwie się i przejawia nawet przez dłuższy czas objawy podniecenia psychoruchowego, aby po jakimś czasie znowu zapaść w stan za- hamowania. Rozróżnienie to ma więc znaczenie czysto orientacyjne. Zespół katatoniczny wikła się często z katalepsją, którą ze względu na jej odmienną genezę omówimy osobno. Tak jak zespół hebefreniczny, tak i ten występuje albo na podłożu schizofrenii przewlekłej, albo na nieswoistym podłożu rozmai- tego pochodzenia. W pierwszym przypadku trwać może bardzo długo albo w razie ustąpienia wielokrotnie nawracać, tworząc w posuwach zaostrzenia przewlekłego, podstawowego procesu schizofrenicznego. Cofa się albo równo- cześnie z podstawowym cierpieniem, albo wcześniej, niekiedy trwa nawet długo po jego przeminięciu. Zespól: katatoniczny uwarunkowany nieswoiście daje ro- kowanie pomyślne. [patrz też: , korekcja wzroku, artykuły fryzjerskie, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off