Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

ZESPOLY Z KREGU SCHIZOFRENICZNEGO I

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁY Z KRĘGU SCHIZOFRENICZNEGO I SCHIZOFRENOIDALNE Zespoły te tak często występują na podłożu “prawdziwej”, a więc przewlek- łej schizofrenii, że od czasów Bleulera, twórcy pojęcia schizofrenii, nikomu na myśl nie przychodziło w jakikolwiek sposób wyodrębniać te zespoły ze wspól- nego związku. Już sam Bleuler nie mówi jednak o schizofrenii, lecz o schizo- freniach, i czyni wyraźną różnicę między rokowaniem w procesie schizofre- nicznym przewlekłym i w ostrych postaciach schizofrenii. O ile przewlekła schizofrenia daje rokowanie niepomyślne, o tyle “wszystkie ostre zespoły mogą się cofnąć”. Już więc zdaniem Bleulera zachodzi istotna różnica między tymi dwiema sprawami, różnica przebiegu i rokowania. Ale też i obraz kliniczny jest, jak za chwilę zobaczymy, zupełnie różny. Jeżeli do tego dodamy spostrze- żenia, których Bleuler nie mógł jeszcze poczynić, dotyczące etiologii schizofrenii przewlekłej z jednej strony i ostrych zespołów schizofrenicznych z drugiej strony, to nie będzie dla nas ulegało wątpliwości, że są to rzeczy+genetycznie różne. Schizofrenia przewlekła ma bowiem swoją etiologię własną, swoistą, może dotąd nie zbadaną, ale niemniej jednolitą podczas gdy ostre zespoły schi- zofreniczne mogą wyrosnąć na podłożu wszystkich tych czynników chorobo- twórczych, które na wstępie niniejszego rozdziału wyliczyliśmy jako wywołu- . jące te i wszelkie inne ostre zespoły psychotyczne czynnościowe. Że rozłam ten w pojęciu bleulerowskiej schizofrenii jest słuszny, na to wiele potężnych dowodów dostarczyło nowoczesne lecznictwo aktywne w psychiatrii. Metodami tymi możemy bez większego trudu wyleczyć każdy ostry zespół schizofreniczny, natomiast bezradni stoimy przy zastosowaniu tych metod do schizofrenii prze- wlekłej, która okazuje się tak oporna, iż mamy wszelkie podstawy do przy- puszczenia, że jest charakteru organicznego. [podobne: , rwa kulszowa, magnez i witamina b6, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

ZESPOLY Z KREGU SCHIZOFRENICZNEGO I

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Praca jako środek leczniczy może być czynnikiem pożytecznym, może być jednak szkodliwa i dlatego należy ją stosować bardzo ostrożnie. Ciężko chorych nie można leczyć pracą. Do leczenia pracą można przystąpić dopiero po znacznym uspokojeniu się sprawy gruźliczej, a więc najczęściej po dłuższym pobycie chorego w sanatorium. Samo leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym codziennym dozorem lekarskim, połączonym ze stałym badaniem ogólnej ciepłoty ciała i częstości tętna oraz systematycznym badaniem plwociny i szybkości opadania krwinek. Leczenie zaczyna się od pracy najmniejszej i przechodzi się stopniowo do coraz większej na wzór tego, jak leczy się tuberkuliną. W Polsce mamy zakład reedukacji pracy w “Leśnym Dworze” w Twar- dowie w powiecie jeleniogórskim. W zakładzie są warsztaty stolarski, ślusarski, rymarski i koszykarski, uprawia się też ogrodnictwo i hodowlę drobiu. Do zakładu przyjmuje się chorych na gruźlicę nie wykrztusza- jących prątków. Prócz tego specjalne urządzenia dla leczenia pracą po- siadają sanatoria w Obornikach Śląskich, Sokołowsku i zespół sanato- ryjny w Kowarach . Leczenie gruźlicy płuc świeżym powietrzem, odżywianiem i wypoczyn- kiem uzupełnia się zwykle hartowaniem skóry, które ma na celu uzyskanie szybkiego oddziaływania skóry na zewnętrzne bodźce cieplne, przez co ustrój łatwiej unika przeziębień. Hartowanie rozpoczyna się zwykle od kąpieli powietrznych, wykonywanych w dobrze i dostatecznie ogrzanym pokoju. Następnie przechodzi się do coraz silniej- szych nacierań całego ciała suchym ręcznikiem, dalej do nacierań alkoholem i wreszcie do nacierań gąbką lub zgrzebnym prześcieradłem, zmoczonym w wodzie, początkowo miernie ciepłej, a później w miarę przyzwyczajenia się chorego sto- pniowo zimniejszej. Nacieranie kończymy wycierając skórę suchym ręcznikiem i po- zostawiamy chorego w łóżku na 15 minut dobrze go okrywszy. Do wody można do- dawać soli kuchennej (łyżeczkę do herbaty na szklankę wody) albo octu aroma- tycznego (w takiej samej ilości). Nacierania hartujące skórę wywierają równocześnie dodatni wpływ na nocne poty. Stosuje się nacierania rano w y. godziny po śnia- daniu lub wieczorem. [podobne: , wózki dziecięce, infekcje intymne, magnez i witamina b6 ]

Comments Off