Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Urojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Osobowość chorego jest w wyraźny sposób rozprzężona. Czasem stwierdzić można pojedyncze omamy słuchowe lub czuciowo-ustrojowe, ponieważ jednak chory informuje o nich w sposób niepoważny, nie ma się pewności, czy naprawdę je przeżywa, a nawet jeśli tak, to nigdy zaburzenia spostrzegania nie wybijają się na pierwszy plan. Chorzy rzadko bywają, agresywni, ich podniecenie psychoruchowe. Hałaśliwość jest nie tyle złośliwością wobec otoczenia, co lekceważeniem wszelkich względów i bezowocnym wyładowywaniem niepohamowanych, kapryśnych afektów. Sensorium pozostaje czyste nawet w stanach silniejszego podniecenia psychoruchowego. Urojenia rozmaitej treści wypowiadane przez chorego są niedorzeczne, logicznie sprzeczne, niestałe, niekonsekwentne, bezładne. Nie wykazują one ani śladu dążności do usystematyzowania. Bieg myślenia wykazuje już wcześnie znaczny stopień rozkojarzenia. Czasem stwierdza się, nieznacznie zresztą zaznaczone, perseweracje, dziecinne werbigeracje i neologizmy albo objawy echa, wszystko to jednak znajduje się na dalszym planie. Nastrój podlega kapryśnym wahaniom. Przygnębienie i płacz hebefrenika nie budzą współczucia, gdyż nie ma w nich nuty szczerości. Często stwierdza się wybitną ambiwalencję uczuciową przy ambitendencji działań i ambisentencji czynności intelektualnych. Typowym objawem, szczególnie częstym u kobiet, bywa puerylizm, polegający na naśladowaniu zachowaniem i mową dziecka. Osoby te, bez względu na wiek, mówią szczebiotem dziecięcym, robią odpowiednie minki, przybierają też ruchy dziecięce, a nawet czasem zdradzają jakby zainteresowania dziecięce, paplając o krówkach, konikach, motylkach itd. W hebefrenii objawy te są wyrazem głębokiego rozpadu osobowości i jej regresji do lat dziecięcych. Puerylizm zdarza się i w histerii, lecz bez rozpadu struktury osobowości, który jest tylko jakby teatralnie odgrywany. Przebieg zespołu hebefrenicznego bywa uporczywy, jeżeli osnuty jest na podłożu schizofrenii przewlekłej. Nie leczony może się wówczas utrzymywać nawet latami. Czasem samorzutnie, częściej pod wpływem leczenia, zespół ten ustępuje, aby po jakimś czasie powrócić. [więcej w: , odwrócona osmoza, catering dietetyczny, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Urojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Trzeba jednak podkreślić, że czasem nieschizofreniczny czynnik etiologiczny nie rzuca się w oczy lub jest niestwierdzalny albo z powodu niedoskonałości naszych sposobów rozpoznawczych, albo dlatego, że chory zgłasza się do leczenia w okresie, gdy z podstawowego cierpienia somatycznego już nie ma śladów. W wywiadzie otrzymujemy najwyżej wiadomości o przebytej tuż przed wybuchem psychozy gorączce, grypie lub innej jakiejś nieokreślonej i trudnej do ustalenia sprawie chorobowej. Obowiązkiem naszym jest dokładne zbadanie                    internistyczno-neurologiczne każdego chorego z ostrym zespołem psychotycznym, i to tuż po jego przyjęciu. Nie wolno natomiast lekkomyślnie przylepiać choremu etykiety “schiz0frenia”, zanim się na podstawie dokładnych badań, rozbioru obrazu klinicznego, obserwacji zejścia sprawy, wniosków “ex juvantibus” i katamnezy nie udowodni tej poważnej choroby.  Przypadek nr 5. Myxoedema adultorum syndromate paranoidal lepttće complicatum. K. M:, ur. 29. IX. 1909 r. Ojciec alkoholik. Rozwój prawidłowy. W 31 r. ż. zatrucie grzybami z żółtaczką. W lipcu 1946 r. na piąty dzień po porodzie wystąpiła gorączka 39,6° z dreszczami. Przeniesiono ją na oddział septyczny i zastosowano uderzenie sulfonamidowe, po czym bóle i gorączka ustąpiły, chorą po 2 tyg. wypisano. Już w czasie pobytu w szpitalu zauważyła lekki obrzęk w okolicy prawego oka, w domu obrzęk objął i okolicę oka lewego. W 3 tyg. po porodzie pojawiły się silne bóle w jamie brzusznej bez szczególnego umiejscowienia, wymioty, biegunka, drętwienie rąk i nóg, skóra stała się sucha, od tej pory nasilające się osłabienie i apatia, gorączki nie było. Chora zauważyła utrudnienie mowy. Stan ten stopniowo się pogarszał, chora straciła energię, stała się ospała, zanikły u niej zainteresowania, stała się małomówna, gdyż odczuwała również drętwienie szczęk. Obrzęki utrzymywały się nadal, zapisywane leki nic nie pomagały, zauważyła wypadanie włosów, była coraz słabsza i coraz bardziej zniechęcona do wszystkiego. Potem obrzęki pojawiły się i na kończynach dolnych. Obrzęki te nie znikały pod uciskiem. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, odwrócona osmoza, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries