Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odzież bhp’

POSTAC HlPoKINETYCZNA (AKINETYCZNA) Obraz kliniczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POSTAC HlPoKINETYCZNA (AKINETYCZNA) Obraz kliniczny i przebieg. Początek psychozy jest najczęściej nagły. W ciągu. jednego lub kilku dni może dojść do osłupienia. Niekiedy na- głosc początku usprawiedliwia całkowicie obrazowe określenie “otamowanie”, a więc wsród prawidłowo przebiegających czynności może nastąpić jakby nagłe zapadnięcie tamy w poprzek strumienia. Zespoły katatoniczne o powol- nym początku z zasady wrózą źle, gdyż u ich podstaw leży bez wątplenia prze- wiekry proces schizofreniczny. Rokowanie w tych przypadkach jest niepomyslne co do możliwości opanowania przewlekłego procesu lub zapobieżenia nawro- tom, natomiast rokowanie co do samego zespołu katatonicznego jest pomyślne w tym znaczeniu, że można go doraźnie usunąć lub że może ustąpić samorzut- nie. Szybciej lub wolniej rozwija się obraz zahamowania psychoruchowego, chory staje się mało ruchliwy, wykonuje codzienne czynności tak powoli, że z niczym nie może zdążyć (bradykineza), siedzi lub. stoi bezczynnie. Mimika staje się sztywna, bez wyrazu, bez mozliwości modulowania jej równolegle z wyraźną treścią przeżyć. Na pytania chory daje odpowiedzi w spóźnionym tempie, niekiedy trzeba po prostu wyciągnąć odpowiedź przez liczne i ener- gicnie stawiane pytania. Czasem można zauważyć otamowania, gdy chory już, już ma odpowiedzieć lub nawet już zacznie mówić, lecz nagle czynność ta ulegnie przerwaniu. Chory mówi bardzo cicho, czasem szeptem albo w ogóle uporczywie milczy (mutismus). Z rozmowy z nim widzimy, że przestało go cokolwiek obchodzić, że zamknął się w sobie (autismus), odwrócił się od rze- czywistości (dereismus) i że żyje tylko życiem wewnętrznym, zmieniając rze- czywistość urojeniowo. Jeżeli chory udziela odpowiedzi na nasze pytania, to możemy się przekonać, że nie zatracił on orientacji w czasie, przestrzeni i w otoczeniu, co najwyżej posiada podwójną orientację co do własnej sytu- acji i osobowości. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, odzież bhp, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

POSTAC HlPoKINETYCZNA (AKINETYCZNA) Obraz kliniczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W dniu 20. III. przeniesiono ją na klinikę chorób psychicznych. Tutaj chora w dal- szym ciągu podniecona, krzyczy, że wymordowano całą jej rodzinę i że ją się mor- duje, że się z niej robi umysłowo chorą, upomina się o dowody, o gazety. Gdy jej podano tygodniki, mówi że są one fałszywe. Na sali woła swoje dzieci, pokarmów nie przyjmuje, stawia opór, dowodzi, że ona i dzieci są niewinne. że nie wie dla- czego się ją potępia. Nawiązanie łączności afektywnej niemożliwe, nie da sie też .atektu chorej zmodulować. W nocy twierdzi, że słychać jakieś podejrzane szelesty i szmery. Rozpoczęto leczenie wstrząsami elektrycznymi. Po I zabiegu nadal nłespo- ko ina, płacze, woła męża i dzieci, wyglada za nimi przez okno, krzyczy “nie tóbcie podstępów”. Po II wstrząsie nieco spokojniejsza, pozwoliła zrobić sobie nakłucie podpotyliczne. w rózmowie z krewna mówiła dość do rzeczy, przy badani podaje, – że nie pamięta, skąd się wzięła w Klinice, myślała początkowo, że to więzienie teraz widzi, że to szpital. Po III wstrząsie spokoina, rozmawia rzeczowo, w nocy sypia spokojnie, Po V zabiegu podaję wywiad zgodny z prawdą, podaje, że słyszała głosy, . ale teraz Iuż nie, z okresu podniecenia nie wszystko pamięta, wie jednak, że zda- wało jej się. że musi umrzeć, że padła ofiara jakichś strasznych intryg czy podstę- pów, uważała, że wszystko już stracone, że jakiś kataklizm wszystko zniszczył czy ma zniszczvć. Leczenie wstrzasami elektrycznymi doprowadzono do liczby 10 zabie- gów i osiagnieto zupełne usunięcie wszelkich ostrych obiawów psychotycznych. Pozostał natomiast znamienny zespół objawów psvchoorganicznvch, zwiazany z niedoczynnością tarczycy: zahamowanie psychoruchowe z zanikiem inic iatvwv, afekt tepy z apatia, spowolnienie czynności Intelektualnych, dysforia z wyraźnym poczuciem niewydolności psychicznej itd. Dnia 31. III. rozpoczęto leczenie przetwo- rami tarczycy. W ciągu krótkiego czasu uzyskano wybitną poprawę zarówno stanu cielesnego, jak i psychicznego. Chora stała się znacznie ruchliwsza, weselsza, roz- mownie jsza, wzięła sie do pracy, zaczeła interesować się otoczeniem i swoją przy- szłościa. Ponrawa ta nie osiaznela jednak mimo wszystko poziomu zupełnej spraw- ności nsvchfcznei. Chora po l-miesięcznym leczeniu tarczycą została wypisana dnia 2. V. 1947 r., przy czym podstawowe objawy cielesne niemal zupełnie cofnełv się: skóra nabrała prawidłowej jedrności i wvaladu, obrzęki znikłv, wypadanie włosów ustało itd. Pod względem psychicznym utrzymywało się nadal nieznaczne zahamo- wanie psychoruchowe. jakby “brak temperamentu”. przy dość pogodnym nastroju. Katamnestvcznie warto dodać. że w ciagu nastepnvch lat chora stale snożvwa prze- twory tarczycy w różnej postaci i stan jej jest dobry. Każde zaniedbanie w nie- przerwanym żażvwaniu przetworów tarczycowych powodowało wkrótce nawrót objawów zarówno cielesnvch. jak i psychicznych. Przemiana podstawowa w listo- . padzie 1949 r. wynosiła + 10o. Stan psychiczny jest obecnie podobny do stanu opi- sanego przy zwolnieniu chorej z Kliniki. [patrz też: , fizjoterapia, odżywka do rzęs, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries