Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odzież bhp’

POSTAĆ HIPOKINETYCZNA (AKINETYCZNA).

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

POSTAĆ HIPOKINETYCZNA (AKINETYCZNA). Obraz kliniczny i przebieg. Początek psychozy jest najczęściej nagły. W ciągu jednego lub kilku dni może dojść do osłupienia. Niekiedy na początku usprawiedliwia całkowicie obrazowe określenie “otamowanie”, a więc wśród prawidłowo przebiegających czynności może nastąpić jakby nagłe zapadnięcie tamy w poprzek strumienia. Zespoły katatoniczne o powolnym początku z zasady wróża źle, gdyż u ich podstaw leży bez wątpienia przewlekły proces schizofreniczny. Rokowanie w tych przypadkach jest niepomyślne co do możliwości opanowania przewlekłego procesu lub zapobieżenia nawrotom, natomiast rokowanie co do samego zespołu katatonicznego jest pomyślne w tym znaczeniu, że można go doraźnie usunąć lub że może ustąpić samorzutnie. Szybciej lub wolniej rozwija się obraz zahamowania psychoruchowego, chory staje się mało ruchliwy, wykonuje codzienne czynności tak powoli, że z niczym nie może zdążyć (bradykineza), siedzi lub stoi bezczynnie. Mimika staje się sztywna, bez wyrazu, bez możliwości modulowania jej równolegle z wyraźną treścią przeżyć. Na pytania chory daje odpowiedzi w spóźnionym tempie, niekiedy trzeba po prostu wyciągnąć odpowiedź przez liczne i energicznie stawiane pytania. Czasem można zauważyć otamowania, gdy chory już, już ma odpowiedzieć lub nawet już zacznie mówić, lecz nagle czynność ta ulegnie przerwaniu. Chory mówi bardzo cicho, czasem szeptem albo w ogóle uporczywie milczy (mutismus). Z rozmowy z nim widzimy, że przestało go cokolwiek obchodzić, że zamknął się w sobie (autismus), odwrócił się od rzeczywistości (dereismus) i że żyje tylko życiem wewnętrznym, zmieniając rzeczywistość urojeniowo. Jeżeli chory udziela odpowiedzi na nasze pytania, to możemy się przekonać, że nie zatracił on orientacji w czasie, przestrzeni i w otoczeniu, co najwyżej posiada podwójną orientację co do własnej sytuacji i osobowości. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, odzież bhp, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

POSTAĆ HIPOKINETYCZNA (AKINETYCZNA).

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W dniu 20. III. przeniesiono ją na klinikę chorób psychicznych. Tutaj chora w dalszym ciągu podniecona, krzyczy, że wymordowano całą jej rodzinę i że ją się morduje, że się z niej robi umysłowo chorą, upomina się o dowody, o gazety. Gdy jej podano tygodniki, mówi że są one fałszywe. Na sali woła swoje dzieci, pokarmów nie przyjmuje, stawia opór, dowodzi, że ona i dzieci są niewinne. że nie wie dlaczego się ją potępia. Nawiązanie łączności afektywnej niemożliwe, nie da się też afektu chorej zmodulować. W nocy twierdzi, że słychać jakieś podejrzane szelesty i szmery. Rozpoczęto leczenie wstrząsami elektrycznymi. Po I zabiegu nadal niespokojna, płacze, woła męża i dzieci, wygląda za nimi przez okno, krzyczy “nie róbcie podstępów”. Po II wstrząsie nieco spokojniejsza, pozwoliła zrobić sobie nakłucie podpotyliczne, w rozmowie z krewną mówiła dość do rzeczy, przy badani podaje,  że nie pamięta, skąd się wzięła w Klinice, myślała początkowo, że to więzienie teraz widzi, że to szpital. Po III wstrząsie spokojna, rozmawia rzeczowo, w nocy sypia spokojnie. Po V zabiegu podaję wywiad zgodny z prawdą, podaje, że słyszała głosy, ale teraz już nie, z okresu podniecenia nie wszystko pamięta, wie jednak, że zdawało jej się, że musi umrzeć, że padła ofiara jakichś strasznych intryg czy podstępów, uważała, że wszystko już stracone, że jakiś kataklizm wszystko zniszczył czy ma zniszczyć. Leczenie wstrząsami elektrycznymi doprowadzono do liczby 10 zabiegów i osiągnięto zupełne usunięcie wszelkich ostrych objawów psychotycznych. Pozostał natomiast znamienny zespół objawów psvchoorganicznych, związany z niedoczynnością tarczycy: zahamowanie psychoruchowe z zanikiem inicjatywy, afekt tępy z apatią, spowolnienie czynności intelektualnych, dysforia z wyraźnym poczuciem niewydolności psychicznej itd. Dnia 31. III. rozpoczęto leczenie przetworami tarczycy. W ciągu krótkiego czasu uzyskano wybitną poprawę zarówno stanu cielesnego, jak i psychicznego. Chora stała się znacznie ruchliwsza, weselsza, rozmowniejsza, wzięła się do pracy, zaczęła interesować się otoczeniem i swoją przyszłością. Poprawa ta nie osiągnęła jednak mimo wszystko poziomu zupełnej sprawności psychicznej. Chora po l-miesięcznym leczeniu tarczycą została wypisana dnia 2. V. 1947 r., przy czym podstawowe objawy cielesne niemal zupełnie cofnęły się: skóra nabrała prawidłowej jędrności i wyglądu, obrzęki znikły, wypadanie włosów ustało itd. Pod względem psychicznym utrzymywało się nadal nieznaczne zahamowanie psychoruchowe, jakby “brak temperamentu”, przy dość pogodnym nastroju. Katamnestycznie warto dodać, że w ciągu następnych lat chora stale spożywa przetwory tarczycy w różnej postaci i stan jej jest dobry. Każde zaniedbanie w nieprzerwanym zażywaniu przetworów tarczycowych powodowało wkrótce nawrót objawów zarówno cielesnych, jak i psychicznych. Przemiana podstawowa w listopadzie 1949 r. wynosiła + 10o. Stan psychiczny jest obecnie podobny do stanu opisanego przy zwolnieniu chorej z Kliniki. [patrz też: , fizjoterapia, odżywka do rzęs, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries