Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Zrenice na poczatku sa czesto

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Źrenice na początku są często rozszerzone. Gdy zespół katatoniczny utrzymuje się miesiącami i latami, stwierdza się często nadmierne zwężenie źrenic. Od- ruchy ze ścięgien bywają nadmiernie żywe, Katatoników leżących W łóżkach poznaje się częstokroć po tym, że nakrywają sobie kołdrą twarz, aby się ,W ten sposób zupełnie odciąć od świata. Niektórzy okazują niezadowolenie, gdy się ich odkryje. Częste są objawy negatywizmu biernego lub czynnego. Chorzy leżą często z nogami podkurczonymi aż pod szyję lub w innym ułożeniu ciała, które przybierają stereotypowo. Na twarzy może zastygnąć stereotypowy gry- mas, np. usta ściągnięte w ciup” czyli ryjek (Schnauzkrampf). Chód chorych i ich wygląd zewnętrzny uderza swoją dziwacznością i zmanierowaniem. Zja- wiska te widuje się zwłaszcza w zespole katatonicznym schizofrenicznego po- chodzenia. Katatonia akinetyczna wiąże się bardzo często z objawami kata- leptycznymi, które należy od czysto katatonicznych odróżniać. Omówimy je też osobno jako zespól wyosobniony, który w tym przypadku wikła obraz kliniczny katatonii.
POSTAĆ HIPERKINETYCZN A Obraz kliniczny i przebieg. Psychoza ta również wybucha nagle, znacznie – rzadszy bywa początek podostry. W pierwszym okresie częste są omamy wszystkich zmysłów z wyjątkiem omamów wzrokowych. Jeżeli te ostat- nie mają miejsce, to z zasady chodzi o domieszkę majaczeniową z zamąceniem świadomości. Podniecenie psychoruchowe wydaje się- otoczeniu nieuzasadnione, gdyż nie jest – poprzedzone niczym, co by chorego mogło rozdrażnić. Czasem w wywiadzie można znaleźć jakiś czynnik wyzwalający, uderza jednak zawsze niestosunek między natężeniem bodźca, a przesadną siłą odczynu. Zachowanie chorych jest w najwyższym stopniu dziwaczne, ruchy przez nich wykonywane są niezrozumiałe ; skaczą, – tańczą, śpiewają, rzucają przedmiotami, niszczą wszystko dokoła, drą na sobie ubranie, zadają sobie okaleczenia, przeklinają, śmieją się i płaczą, stroją grymasy, rzucają się na otoczenie i zdolni są popeł- nić każdy gwałtowny czyn z jednaką bezwzględnością i okrucieństwem tak w stosunku do drugich jak i do siebie samych. [hasła pokrewne: , gabinety stomatologiczne, Karmy dla psów, odzież dla dzieci ]

Comments Off