Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

W dniu 20. III. przeniesiono

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W dniu 20. III. przeniesiono ją na klinikę chorób psychicznych. Tutaj chora w dal- szym ciągu podniecona, krzyczy, że wymordowano całą jej rodzinę i że ją się mor- duje, że się z niej robi umysłowo chorą, upomina się o dowody, o gazety. Gdy jej podano tygodniki, mówi że są one fałszywe. Na sali woła swoje dzieci, pokarmów nie przyjmuje, stawia opór, dowodzi, że ona i dzieci są niewinne. że nie wie dla- czego się ją potępia. Nawiązanie łączności afektywnej niemożliwe, nie da sie też .atektu chorej zmodulować. W nocy twierdzi, że słychać jakieś podejrzane szelesty i szmery. Rozpoczęto leczenie wstrząsami elektrycznymi. Po I zabiegu nadal nłespo- ko ina, płacze, woła męża i dzieci, wyglada za nimi przez okno, krzyczy “nie tóbcie podstępów”. Po II wstrząsie nieco spokojniejsza, pozwoliła zrobić sobie nakłucie podpotyliczne. w rózmowie z krewna mówiła dość do rzeczy, przy badani podaje, – że nie pamięta, skąd się wzięła w Klinice, myślała początkowo, że to więzienie teraz widzi, że to szpital. Po III wstrząsie spokoina, rozmawia rzeczowo, w nocy sypia spokojnie, Po V zabiegu podaję wywiad zgodny z prawdą, podaje, że słyszała głosy, . ale teraz Iuż nie, z okresu podniecenia nie wszystko pamięta, wie jednak, że zda- wało jej się. że musi umrzeć, że padła ofiara jakichś strasznych intryg czy podstę- pów, uważała, że wszystko już stracone, że jakiś kataklizm wszystko zniszczył czy ma zniszczvć. Leczenie wstrzasami elektrycznymi doprowadzono do liczby 10 zabie- gów i osiagnieto zupełne usunięcie wszelkich ostrych obiawów psychotycznych. Pozostał natomiast znamienny zespół objawów psvchoorganicznvch, zwiazany z niedoczynnością tarczycy: zahamowanie psychoruchowe z zanikiem inic iatvwv, afekt tepy z apatia, spowolnienie czynności Intelektualnych, dysforia z wyraźnym poczuciem niewydolności psychicznej itd. Dnia 31. III. rozpoczęto leczenie przetwo- rami tarczycy. W ciągu krótkiego czasu uzyskano wybitną poprawę zarówno stanu cielesnego, jak i psychicznego. Chora stała się znacznie ruchliwsza, weselsza, roz- mownie jsza, wzięła sie do pracy, zaczeła interesować się otoczeniem i swoją przy- szłościa. Ponrawa ta nie osiaznela jednak mimo wszystko poziomu zupełnej spraw- ności nsvchfcznei. Chora po l-miesięcznym leczeniu tarczycą została wypisana dnia 2. V. 1947 r., przy czym podstawowe objawy cielesne niemal zupełnie cofnełv się: skóra nabrała prawidłowej jedrności i wvaladu, obrzęki znikłv, wypadanie włosów ustało itd. Pod względem psychicznym utrzymywało się nadal nieznaczne zahamo- wanie psychoruchowe. jakby “brak temperamentu”. przy dość pogodnym nastroju. Katamnestvcznie warto dodać. że w ciagu nastepnvch lat chora stale snożvwa prze- twory tarczycy w różnej postaci i stan jej jest dobry. Każde zaniedbanie w nie- przerwanym żażvwaniu przetworów tarczycowych powodowało wkrótce nawrót objawów zarówno cielesnvch. jak i psychicznych. Przemiana podstawowa w listo- . padzie 1949 r. wynosiła + 10o. Stan psychiczny jest obecnie podobny do stanu opi- sanego przy zwolnieniu chorej z Kliniki. [patrz też: , fizjoterapia, odżywka do rzęs, odzież bhp ]

Comments Off